Dünya Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarına Ulaşmaktan Uzakta

UNICEF | her çocuk için

NEW YORK/CENEVRE, 20 Kasım 2021 – Birleşmiş Milletler Çocuk Ölümleri Tahminleri Kuruluşlar Arası Grubu (UN IGME) 20 Kasım'da tahminlerini yayınladı. Buna göre dünya, önlenebilir yenidoğan ve çocuk (5 yaş altı) ölümlerinin sona erdirilmesine ilişkin Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarına (SKA'lar) ulaşmaktan uzak görünüyor.

Rapora göre 50'den fazla ülke 2030'a kadar beş yaş altı ölümler için koyduğu hedefe ulaşamayacak ve 60'tan fazla ülke acil önlem alınmadığı takdirde yenidoğan ölüm hedefini gerçekleştiremeyecek. SKA’lar, önlenebilir yenidoğan ve çocuk ölümlerine son verilmesi çağrısında bulunuyor. 2030 yılına kadar tüm ülkelerde yenidoğan ölüm hızının 1000 canlı doğumda 12 veya daha az, beş yaş altı ölüm oranının ise 1000 canlı doğumda 25 veya daha az olması hedefleniyor.

Raporda, yalnızca 2020 yılı içerisinde 5 ile 24 yaş arası 2,2 milyon çocuk ve genç de dahil toplamda 5 milyondan fazla çocuğun beş yaşına ulaşmadan önce öldüğü belirtiliyor.

UNICEF'in Veri ve Analitikten Sorumlu Direktör Yardımcısı Mark Hereward, “Sağlık sistemleri salgın nedeniyle büyük bir baskıyla karşı karşıya ve yeterince finanse edilmiyor. Bu nedenle büyük ölçüde önlenebilir nedenlerden dolayı halen çok fazla genç hayat kaybediyoruz. Ve bu ölümlerin sayısı dünyanın her yerinde farklılık gösteriyor. Sahraaltı Afrika ve Güney Asya'daki çocuklar, dünyadaki en yüksek ölüm riskiyle karşı karşıya kalmaya ve bu yükü taşımaya devam ediyorlar. Tüm ülkelerde çocuk ölüm oranıyla ilgili Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarına ulaşmak istiyorsak, hayat kurtaran müdahalelerin kapsamını sürekli olarak genişletmeliyiz. Ayrıca etkili ve kaliteli bakıma erişim sağlamak için çabalarımızı iki katına çıkarmalıyız,” dedi.

UN IGME raporu ayrıca çocuk, ergen ve genç ölüm oranlarına ilişkin güncel ve güvenilir verilerin dünyanın çoğu ülkesinde, özellikle de düşük gelirli ülkelerde mevcut olmadığını ve COVID-19 salgınının veri ulaşılabilirliğini ve kalitesini iyileştirmeye yönelik ek zorluklar getirdiğini belirtiyor. Çoğu yüksek gelirli olmak üzere yalnızca ortalama 60 ülke, zamanında ve yüksek kaliteli ölüm verileri sağlayan, iyi işleyen bir Sivil Kayıt ve Doğum ve Ölüm İstatistikleri Sistemine sahip.

Düşük ve orta gelirli ülkelerde, büyük veri boşlukları oluşmaya devam ediyor. Bu ülkelerin üçte ikisi (135 ülkeden 97'si) son 3 yılda güvenilir ölüm verisi üretmedi. Benzer şekilde, COVID-19 salgını veri toplamada daha fazla zorluk yarattı ve veri boşluklarını doldurmaya yönelik acil ihtiyacın altını çizdi.

Dünya Bankası Sağlık, Beslenme ve Nüfus Küresel Uygulama Direktörü Feng Zhao “Ülkeler, çocuk ölümleriyle mücadelede zor kazanılan kazanımları kaybetmemek ve SKA'lara ulaşmak için kadınlar ve çocuklara yönelik kaliteli sağlık hizmetlerine, beslenmeye ve diğer hayat kurtaran müdahalelere yatırım yapmalı. Dünya Bankası; Küresel Finansman Aracı (GFF) vb. ortaklıklar da dahil olmak üzere, düşük ve orta gelirli ülkelerin kadınlar ve çocuklar için sağlık sonuçlarını iyileştirmelerine ve çocuk ölümleri oranlarını azaltmalarına yardımcı olmaya kararlıdır”, dedi.

UN IGME, yarısı düşük veya orta gelirli ülkelerden oluşan 80'i aşkın ülkeden aldığı ölüm verilerine dayanarak COVID-19 ile ilişkili yüksek ölüm oranını analiz etti. Bu verilerin analizinde Teknik Danışma Grubu'nun tavsiyelerinden de faydalanan UN IGME, COVID-19'a bağlı 2020 yılı ölüm oranını belirleyemedi. Bununla birlikte, daha iyi kalitede veriler elde edildikçe daha fazla izleme yapılması gerekecek. Ancak bu sayede çocuk, ergen ve genç ölüm oranları ve buna katkıda bulunan faktörlerin daha eksiksiz bir resmi elde edilebilir. Bu anlamda COVID-19 müdahalesine ve küresel sağlığa yönelik olarak yapılacak yatırımlar; küresel sağlık altyapısının tüm unsurlarını güçlendirmeli, önlenebilir çocuk ölümlerinin sona erdirilmesine yardımcı olacak veriler sunmalı ve temel sağlık sistemlerine kalıcı bir fayda sağlamalıdır. 

Dünya Sağlık Örgütü'nde Anne, Yenidoğan, Çocuk ve Ergen Sağlığı ve Yaşlanma Departmanı Direktörü Dr. Anshu, “Tüm çocuklara ve ergenlere kaliteli sağlık hizmetleri sunmak için yoğun çabalara ihtiyaç var. Bu da fiziksel, gelişimsel ve duygusal ihtiyaçlarının yaşamları boyunca karşılanmasını sağlamak için gerekli verilerin toplanması anlamına geliyor. Çocuklara yatırım yapmak, bir toplumun daha iyi bir gelecek inşa etmesi için atacağı en önemli adımlardan biridir”, dedi.

Rapor, verilerin yetersiz kalması nedeniyle 2021 ve sonrası için çocuklara ve ergenlere yönelik sonuçların bilinmediği konusunda uyarıda bulunuyor. Örneğin, COVID-19 salgını çocuk ölümlerini yaş grubuna ve sosyoekonomik duruma göre farklı şekilde etkileyebilir. COVID-19'un uzun vadeli etkisini anlamak için zamanında erişilen doğru verilere ve yakın izlemeye ihtiyaç duyulacağı öngörülüyor.  

###

Çocuk ölümleri raporu buradan indirilebilir.

Multimedya içeriği buradan indirilebilir.

UN IGME Hakkında

Birleşmiş Milletler Çocuk Ölümleri Tahminleri Kuruluşlar Arası Grubu veya kısa adıyla UN IGME, 2004 yılında şu amaçlar etrafında kuruldu: çocuk ölümlerine ilişkin verileri paylaşmak, çocuk ölümlerinin tahmin edilmesine yönelik yöntemleri geliştirmek, çocukların hayatta kalmasına yönelik hedeflere ulaşmada kaydedilen ilerleme hakkında rapor vermek ve ülkelerin zamanında ve uygun şekilde değerlendirilmiş tahminler üretme kapasitesini geliştirmek. UN IGME, UNICEF tarafından toplanıyor ve Dünya Sağlık Örgütü, Dünya Bankası Grubu ve Birleşmiş Milletler Ekonomik ve Sosyal İşler Departmanı'nın Nüfus Birimi'nden üyeler içeriyor. Daha fazla bilgi için: https://www.childmortality.org/