UNICEF Genel Direktörü Suriye'de

UNICEF | her çocuk için

UNICEF ve WFP yöneticileri Suriye’ye yaptıkları iki günlük ziyarette çatışmaların çocuklar ve aileler üzerindeki etkilerine tanık oldular

Savaş 10’uncu yılına girerken BM yetkilileri çatışmaların durdurulması ve çocukların korunması çağrısında bulundu

ŞAM/KAHİRE/AMMAN /NEW YORK/ROMA, 5 Mart 2020 –UNICEF Genel Direktörü Henrietta Fore ve Dünya Gıda Programı (WFP) Genel Direktörü David Beasley bugün yaptıkları açıklamada Suriye’de şiddete son verilmesinin ve ülkedeki çeşitli bölgelere erişimin sağlanmasının bugün her zamankinden daha acil hale geldiğini belirttiler. İki kuruluşun yöneticileri ayrıca, ülkeye yaptıkları iki günlük ziyaretin ardından ailelere yönelik temel hizmetlerin sağlanmasına ve ekonomik durumlarının düzetilmesine duyulan acil ihtiyacın altını da çizdiler.

İki yöneticinin ziyareti Suriye’nin kuzeybatısında gerilimin tehlikeli biçimde tırmandığı bir dönemde gerçekleştirildi. Savaş onuncu yılına girerken Suriye halkının üçte biri yeterli gıdaya ulaşma güvencesinden yoksun, her 3 çocuktan biri okula gidememekte ve ülkedeki sağlık tesislerinin yarısından fazlası çalışamaz durumda.

©UNICEF/UNI308336/Sanadiki

UNICEF Genel Direktörü Henrietta Fore: “Suriye’deki çocuklar acımasız bir savaşın sonuçlarına katlanmakta ve ne yazık ki bu acılar silahlar sustuktan sonra da uzun süre devam edecek. Geçtiğimiz 9 yıl içinde okullar ve hastaneler bombalandı, aileler parçalandı, genç yaşamlar yitip gitti. Savaşın ön saflarından uzak yerlerde bile aileler çocuklarının karnını doyurma ve yaşamlarını yeniden inşa etme çabasında. Suriye’deki bu toplu başarısızlıkta sorumluluğu olanlara diyoruz ki: Tarih sizi ağır biçimde yargılayacak.”

Dokuz yıllık savaş Suriye ekonomisini neredeyse tamamen çökertti, milyonlarca insanı açlığa ve gıda sıkıntısına sürükledi. 2018’den 2019’a gelindiğinde gıda güvencesi olmayan insan sayısı 6,5 milyondan 7,9 milyona çıkarken, gıda maddelerinin fiyatlarında da yüzde 60 artış gerçekleşti.

Dünya Gıda Programı Genel Direktörü David Beasley:  “Suriye ekonomisi son aylarda dibe vurduğundan, yaşamları savaş yüzünden altüst olan milyonlarca insan artık yemek masasına oturamaz durumdadır. WFP bugün halen Suriye’de bulunan ve komşu ülkelerde aksi halde çaresiz durumda kalacak olan 7,5 milyonu aşkın insana gıda yardımında bulunmaktadır. Savaş ülkeyi kırıp geçirmiş ve insanlar her şeyden önce barışa ihtiyaç duymaktadır.”

Fore ve Beasley ülkede bulundukları sırada bir okulu, bir gıda dağıtım merkezini, İdlib’in güneyinde, savaş hattına 30 km mesafedeki Sincar’da bulunan bir kliniği ziyaret ettiler. Savaş başladığında dünyaya gelen ve okullarından yıllarca uzak kaldıktan sonra şimdi eğitimlerini telafi etmeye çalışan 9 yaşındaki öğrencilerle tanıştılar. Savaş, evini terk etmeye zorladığında yürütmekte olduğu küçük işini yitiren ve bugün kendinden küçük engelli kardeşlerine bakabilmek için WFP yardımlarına muhtaç durumda olan bir kadını da ziyaret ettiler.

İdlib’in daha kuzeyinde çocukların ve ailelerin durumu daha da kritik hale gelmiş durumda. Son üç ay içinde günde 6 bin toplamda yarım milyondan fazla sayıda çocuk yerinden edildi. Yaklaşık 180 okul tahrip olduğu, zarar gördüğü ya da aileler tarafından sığınak olarak kullanıldığı için eğitim hizmeti veremiyor. Gıda fiyatlarında ise geçtiğimiz yıldan bu yana yüzde 120 artış gerçekleşti.

Bu arada ülkenin kuzeydoğusunda yerlerinden edilmiş on binlerce çocuk insani yardım kuruluşlarının kayda değer çabalarına rağmen kamplarda en temel hizmetlerden yoksun biçimde yaşamaya devam etmekte. 20 bini Iraklı olmak üzere 60 kadar ülkeden yaklaşık 28 bin çocuk Al Hol kampında sıkışıp kalmış durumda ve bu çocuklar ne kendi hükümetleri ne de toplumları tarafından istenmektedir.

Fore ve Beasley hükümet yetkilileriyle yaptıkları görüşmelerde, kuruluşlarının Suriye’de en güç durumda olan çocuklara ve ailelere eğitim, beslenme, sağlık, koruma hizmetleri ve gıda maddeleri sağlayarak yardım etme kararlılıklarını bir kez daha dile getirdiler.

Fore ve Beasley, ülkede 5 milyonu çocuk olmak üzere 11 milyon kişinin insani yardıma muhtaç olduğu bir durumda çatışma hatlarının ve sınırların ötesine personel ve yardım malzemesi geçirebilmenin en muhtaç durumdakilere ulaşma açısından kritik önem taşıdığını da vurguladılar.

İki yönetici ayrıca çocukların ve sivil altyapının korunması, kuzeybatıdaki çatışmaların kesilmesi çağrısında bulundular.

Fore bunların yanı sıra ülkenin kuzeydoğusundaki çocukların karşılaştıkları olumsuz koşulların, Çocuk Haklarına dair Sözleşme doğrultusunda ve çocuğun yüksek yararı gözetilerek ele alınması gerektiğine işaret etti.

UNICEF ve WFP, beslenme yetersizliğinin önlenmesi ve tedavisi, veri toplanma işlemlerinin güçlendirilmesi ve çocukların okullarında beslenmeleri gibi konularda Suriye’de ortak çalışmalar gerçekleştiriyor.