Milyonlarca çocuk savaşla büyüyor

UNICEF | her çocuk için

UNICEF: Suriye’de savaş sırasında doğan çocuk sayısı neredeyse 5 milyona ulaşırken 1 milyon Suriyeli çocuk da sığınmacı olarak komşu ülkelerde dünyaya geldi

Doğrulanan verilere göre çatışmalarda 9 binden fazla çocuk yaşamını yitirdi ya da yaralandı

AMMAN/NEW YORK, 15 Mart 2020 – Suriye’de dokuz yıl önce başlayan çatışmalardan bu yana ülkede 4,8 milyon çocuk dünyaya geldi. Bunlara ek olarak 1 milyon kadar Suriyeli çocuk da komşu ülkelerde sığınmacı olarak doğdu. UNICEF tarafından bugün yapılan açıklamada çocukların yaşamlarını bu acımasız savaşın getirdiği yıkımla birlikte sürdürdükleri belirtildi.

Geçtiğimiz hafta Suriye’yi ziyaret eden UNICEF Genel Direktörü Henrietta Fore: “Suriye’deki savaş insanlığın utancı açısından günümüzün bir başka kilometre taşıdır. Ülkedeki çatışmalar 10’uncu yılına girerken milyonlarca çocuk da yaşamlarının ikinci on yılına savaşla, şiddetle, ölümle ve yerinden edilmeyle giriyor. Barış ihtiyacı hiç bu kadar dayatıcı olmamıştı.”

Resmi izleme çalışmalarının başladığı 2014 - 2019 yıllari arasinda teyit edilen verilere göre:

► 9.000’den fazla sayıda çocuk çatışmalarda ölmüş ya da yaralanmıştır;

► Bazıları henüz 7 yaşında olan 5.000 kadar çocuk savaşmakta olan taraflardan birine katılmak durumunda kalmıştır;

► Yaklaşık 1.000 eğitim kurumu ve hastane saldırıya uğramıştır.

Bunlar yalnızca teyit edilen sayılar. Bu savaşın çocuklar üzerindeki gerçek etkisi ise büyük ihtimalle bundan çok daha ağır.

©UNI310539/Al-Issa

Suriye ziyareti sırasında Fore’a eşlik eden UNICEF Orta Doğu ve Kuzey Afrika Bölge Direktörü Ted Chaiban: “Suriye’deki durum dünyadaki en karmaşık durumlardan biridir. Ne yazık ki devam eden şiddet ve fiili çatışmalar ülkenin kuzeybatısı da dâhil olmak pek çok bölgede çocukları ağır biçimde etkilerken, diğer yerlerde çocuklar kaybolup gitmiş çocukluklarına biraz da olsa dönmeye, yaşamlarını yavaş yavaş yeniden kurmaya başlamıştır. Ancak, dokuz yıllık acımasız savaşın ülkeyi bir uçurumun eşiğine getirdiği açıktır. Ailelerden duyduklarımıza göre aşırı güç koşullar söz konusu olduğunda çocuklarını çalıştırma ya da kızlarını erken evlendirme dışında seçenek bulamamaktadırlar. Oysa hiçbir ebeveynin bu tür kararlar vermek zorunda kalmaması gerekir.”

Suriye’nin kuzeybatısında, yaşanmakta olan derin insani krize ek olarak, silahlı çatışmaların tırmanması, sert kış koşulları ve eksilere düşen hava sıcaklıkları yüz binlerce çocuğa ve aileye ağır bir bedel ödetmiştir.  1 Aralık 2019 tarihinden bu yana 575 binden fazlası çocuk olmak üzere 960 bini aşkın insan yerinden edilmiştir.

Ülkenin kuzeydoğusunda ise 60 kadar ülkeden en az 28 bin çocuk en temel hizmetlerden yoksun olan kamplarda çile çekmektedir. Bu yılın Ocak ayı itibarıyla bu çocuklardan ülkelerine geri gönderilenlerin sayısı yalnızca 765 olmuştur.

Neredeyse on yıldır sürmekte olan çatışmaların etkileri arasında aşağıdakiler de yer almaktadır:

► Her beş okuldan ikisinde tahrip oldukları, yıkıldıkları, yerinden edilen aileleri barındırdıkları ya da askeri amaçla kullanıldıkları için eğitim yapılmamaktadır;

► Sağlık tesislerinin yarısından fazlasında hizmet verilememektedir;

► Suriye’de ve komşu ülkelerde 2,8 milyondan fazla sayıda çocuk okula gitmemektedir;

► Fiziksel ya da zihinsel engelleri olan ve uzmanlık hizmetlerine ihtiyaç duyan çocukların üçte ikisinin bulundukları yerlerde bu tür hizmetler mevcut değildir;

► Temel ihtiyaç maddelerinin fiyatları savaşın başlamasından bu yana 20 kat artmıştır.  

Fore: “Savaşan taraflar ve onları destekleyenler Suriye’de yaşanan büyük acılara son vermeyi başaramamıştır. Bizim mesajımız ise nettir: Okullara ve hastanelere yönelik saldırılara son verin. Çocukları öldürmeyin, yaralamayın. En muhtaç durumda olanlara ulaşabilmemiz için bize savaş hatlarından ve sınırlardan geçiş imkânı sağlayın. Zaten halihazırda çok sayıda çocuk bugüne kadar büyük acılar çekti” dedi.  

UNICEF, çocuklara yardım sağlamak için Suriye’de ve komşu ülkelerde ortaklarıyla birlikte çalışmaktadır. Yalnızca geçtiğimiz yıl içinde;

► Rutin bağışıklama çalışmaları ve kızamık aşılarıyla yaklaşık 750.000 çocuk;

► Psikolojik destek sağlanan 1 milyondan fazla sayıda çocuk;

► Örgün ve yaygın eğitim yoluyla hemen hemen 3 milyon çocuk;

► Su şebekelerinde yapılan iyileştirmelerle temiz su ulaştırılan 5,3 milyondan fazla insan;

► Su, sanitasyon ve hijyen imkânları ve sanitasyon hizmetleriyle ulaşılan yaklaşık 2 milyon insan bu çalışmalardan yararlanmıştır.

UNICEF’in hayat kurtarıcı bu programları sürdürebilmesi için halen 683 milyon dolara ihtiyacı bulunmaktadır. Ancak eldeki kaynaklar yetersiz kalmaktadır.

Chaiban: “Suriye’deki bu krizin tek çözüm yolu diplomasidir. İnsani yardımlar savaşı sona erdirmeyecektir, ancak çocukların hayatta kalmalarına yardımcı olacaktır. Bölgede ve dünyada yaşanmakta olan diğer tüm krizlere rağmen donörlerimizin Suriyeli çocukları desteklemeye devam edeceklerine güveniyoruz” dedi.

 ###

 Editörlere notlar:

 Multimedia materyalleri için: https://weshare.unicef.org/Package/2AM4080EBUGC

UNICEF’in Suriye’deki krizden etkilenen çocuklara yönelik çalışmaları hakkında daha fazla bilgi için: https://www.unicef.org/emergencies/syrian-crisis