UNICEF dünya şeffaflık sıralamasında 3. sırada!

UNICEF | her çocuk için

Nisan 2016'da yayınlanan “2016 Aid Transparency Index” (2016 Şeffaf Yardım Endeksi) dünya şeffaflık raporuna göre UNICEF dünyanın önde gelen 46 yardım organizasyonu arasında 3. sırada yer aldı.

2016 Şeffaf Yardım Endeksinde UNICEF ayrıca;

► 2013’ten bu yana en dikkat çekici gelişmeyi gösteren organizasyon,

► 2015 sonu itibarıyla 46 organizasyon arasında, finansal bilgilerini, programlarını ve sonuçlarını kamuya açma konusunda taahütlerini yerine getiren 10 organizasyondan biri olarak yer alıyor.

2016 Şeffaf Yardım Endeksi, yoksulluk, kıtlık ya da küresel iklim değişikliğine karşı mücadelede, “şeffaf yardımın daha iyi yardım” olduğuna inanan bağımsız kuruluş “Publish What You Fund” tarafından hazırlanıyor. Publish What You Fund endeksi, yardım organizasyonlarının yaptıkları bilgi paylaşımlarını 39 kritere göre değerlendirerek hazırlıyor.

Endekse göre küresel yardımın %25’i şeffaflık kriterlerine uygun olarak gerçekleştiriliyor. Endeksin birinci sırasında son 2 senedir UNDP, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı yer alıyor. Endeks hakkında bilgi.

UNICEF Uluslararası Şeffaf Yardım İnisiyatifi’ne (IATI) 2012’de katılarak yardım harcamalarını kamuya açmayı taahüt etti. Daha sonra zorlayıcı IATI Uygulama Takvimine uyum sağlayarak teknik veri paylaşımı altyapısını da içeren önlemleri 2013’te yürürlüğe koydu. UNICEF geçtiğimiz 3 yılda programlara dair operasyonel veri paylaşımını kalite ve derinlik olarak ileriye taşıyarak kamu paylaşımlarını daha zamanlı, kapsamlı, öngörülü ve ulaşılır hale getirdi.

UNICEF Türkiye’de iki ayrı kurumsal yapıyla yer alıyor: çocuk haklarını desteklemek ve bireyler ile özel sektörden fon toplamak için çalışan İstanbul’da yerleşik UNICEF Türkiye Milli Komitesi ile Ankara merkezli çocuk refahıyla ilgili kilit alanlarda programlar yürüten UNICEF Ülke Ofisi…

Türkiye’de UNICEF 2016 – 2020 “Kız ve Erkek Çocuklar Arasında Eşitlik”, “Tarımda Çocuk İşçiliği”, “Engeli olan Çocuklar, Aileleri ile Toplum Arasındaki Sosyal Mesafenin Azaltılması”, “Çocuk Dostu Şehirler” olmak üzere  4 uzun vadeli başlığın yanı sıra “Türkiye’deki Suriyeli Çocuklar” acil durum programını yürütüyor.

 

UNICEF Hakkında

UNICEF (Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu), çocuk haklarının uygulanmasını destekleme konusunda uzmanlaşmış Birleşmiş Milletler kurumudur. Küresel düzeyde, dünyanın öncü çocuk hakları savunucusudur. Yerel düzeyde ise çocukların refahını artırmak, tüm kız ve erkek çocuklarına tam potansiyellerine ulaşma olanağını sunmak için çeşitli ortaklarla birlikte çalışır. UNICEF’in çalışmalarının büyük bir kısmı dünyanın en yoksul bölgelerinde ve özellikle de acil durumlarda çocukların temel ihtiyaçlarının karşılanmasıyla ilgilidir. UNICEF, 156 Ülke Ofisi ve 36 Milli Komitesi ile 190’dan fazla ülkede güçlü bir varlığa sahiptir. UNICEF tamamen gönüllü olarak verilen fonlarla desteklenmektedir.