Uzaktan eğitime erişimde eşitsizlik

UNICEF | her çocuk için

UNICEF uyarıyor: COVID-19 salgını sırasında uzaktan eğitime erişimde eşitsizlik, küresel eğitim krizini derinleştirebilir.

NEW YORK, 5 Haziran 2020 – COVID-19 salgını nedeniyle, okul çağındaki yaklaşık 1,2 milyar[1] çocuk, okulların kapatılmasından etkilenmenin yanı sıra, uzaktan eğitim sistemine uyum sağlamak için de çabalıyor. UNICEF, eğitim araçlarına ve teknolojiye erişim konusundaki eşitsizliklerin küresel eğitim krizini derinleştirebileceği konusunda uyarıda bulunuyor.

“Okulların kapalı olduğu bu dönemde, çocukların öğrenmeye devam etmek için gereken teknolojiye ve materyale erişimi son derece eşitsiz. Benzer şekilde, evde öğrenimlerine devam etmeleri için yeterli kaynağa sahip olmayan çocukların, eğitimlerini desteklemek için neredeyse hiçbir olanağı bulunmuyor. Her okul ve her çocuk için internete erişimi hızlandırmak ve bir dizi eğitim aracı sağlamak büyük bir önem taşıyor” diyor UNICEF Eğitim Birimi Şefi Robert Jenkins. “COVID-19 salgınından önce de bir eğitim krizi vardı. Şimdi daha da ayrımcı ve giderek derinleşen bir eğitim kriziyle karşı karşıyayız.”

Uzaktan eğitime erişimle ilgili en son veriler:

İnternet

 • Dünya çapında 71 ülkede, nüfusun yarısından daha azı internet erişimine sahipti. Bu eşitsizliğe rağmen, bilgi veren 127 ülkenin yüzde 73'ü okullar kapalıyken eğitim vermek için çevrimiçi platformları kullanıyor[2]. Latin Amerika ve Karayipler bölgesinde bildirimde bulunan ülkelerde, hükümetlerin yüzde 90'ının eğitim sürekliliğine ilişkin eylem planları, çevrimiçi platformları içeriyor.[3]
 • Afrika'daki ülkelerin çoğunda, nüfusun dörtte birinden daha azı internet erişimine[4] sahip.
 • 14 ülkeden elde edilen UNICEF verileri; evde internete erişimi olan öğrencilerin, erişimi olmayan çocuklara kıyasla temel okuma becerilerinin daha yüksek düzeyde olduğunu ortaya koyuyor.

Televizyon

 • Televizyon sahipliği ile ilgili eşitsizliklere rağmen, televizyon, hükümetler tarafından uzaktan eğitim sağlamak için kullanılan temel yöntem. Bildirimde bulunan 127 ülkede, her 4 hükümetten 3'ü televizyonu çocuklar için bir eğitim kaynağı olarak kullanıyor[5]. Avrupa ve Orta Asya'daki ülkelerin yüzde 90'dan fazlası ve Güney Asya'daki ülkelerin yüzde 100'ü uzaktan eğitim aracı olarak televizyondan faydalanıyor.[6] Latin Amerika ve Karayipler'de, ülkelerin yüzde 77'si ulusal televizyon kanalları aracılığıyla eğitim programları sunuyor.[7]
 • Konu hakkında ilgili verilere sahip 88 ülkenin 40'ında, kentsel bölgelerde yaşayan çocukların evlerinde televizyon bulunma ihtimali, kırsal kesimlerde yaşayan çocuklara
 • kıyasla iki kattan daha fazla. En büyük eşitsizlikler Sahraaltı Afrika'da görülüyor[1]. Çad'ın kırsal bölgelerinde, her 100 haneden sadece 1'inde televizyon bulunurken kentsel bölgelerdeki her 3 haneden 1'i televizyona sahip. Gine ve Moritanya'nın kırsal bölgelerinde ise hanelerin sırasıyla yüzde 8'i ve yüzde 7'sinde televizyon bulunurken her iki ülkedeki kentsel bölgelerdeki hanelerin yüzde 76'sı televizyona sahip.[2]

Radyo

 • Radyo; bildirimde bulunan 127 ülkenin yüzde 60'ında, hükümetlerin okullar kapalıyken eğitim hizmeti sunmak için en çok kullandığı üçüncü platformu oluşturuyor[3]. Radyo sahipliği oranları, bölgeler arasında ve bölgeler içinde büyük bir değişkenlik gösteriyor. Latin Amerika ve Karayipler'deki her 4 haneden 3'ünde bir radyo bulunurken Güney Asya'daki her 5 haneden sadece 1'inde bir radyo bulunuyor.[4]

SMS/Cep Telefonu/Sosyal Medya

 • Ülkelerin yarısından fazlası eğitim hizmeti sunmak için alternatif bir sistem olarak SMS, mobil cihaz veya sosyal medya araçlarından faydalanırken Avrupa ve Orta Asya'da bildirimde bulunan ülkelerin yüzde 74'ü bu yöntemleri kullanıyor[5]. Bildirimde bulunan 127 ülkenin yaklaşık yarısında, eve götürülebilen basılı kaynaklar sunulurken sadece yüzde 11'inde ev ziyaretleri yapılıyor[6].

Elektrik

 • En zengin ve en fakir haneler arasında büyük eşitsizlikler bulunuyor. Okullar kapalıyken eğitim vermek için kullanılan teknolojilerin neredeyse tamamı elektrik gerektiriyor. Yine de, verilere sahip 28 ülkede, en zengin beşlik dilimde yer alan hanelerin yüzde 98'i elektriğe sahipken en yoksul beşlik dilimde yer alan hanelerin sadece yüzde 65'inde elektrik bulunuyor.
 • Fildişi Sahili, Lesotho, Kiribati, Sudan, Gambiya, Gine-Bissau ve Moritanya'nın da aralarında bulunduğu yedi ülkede en yoksul hanelerin yüzde 10'undan azı elektrik erişimine sahip[7].

Uzaktan eğitime erişim konusunda küresel ilerleme:

COVID-19 salgını başladığından bu yana, birçok ülkede, çocuklara uzaktan eğitim desteği sunmaya yönelik çalışmalar hız kazandı, örneğin:

 • Fildişi Sahili, Kongo Demokratik Cumhuriyeti ve Nijerya da dâhil olmak üzere Batı ve Orta Afrika'daki ülkelerde, hükümetler; çevrimiçi kanalları ya da radyo, TV ve basılı kaynakları kullanarak ilkokul ve ortaokul çağındaki çocuklara eğitim vermek için yerel hizmet sağlayıcılarla birlikte çalışıyor. 
 • Timor-Leste'de uygulanan uzaktan eğitim programı ("Eskola ba Uma" veya "Okul Eve Gidiyor" programı) çocukların TV, radyo ve çevrimiçi platformlar aracılığıyla öğrenmeye devam etmesini sağlıyor. Bu seçeneklerden hiçbirine erişimi olmayan çocuklar için UNICEF, 600.000 cep telefonu kullanıcısının eğitim materyallerine ücretsiz olarak erişebilmesini sağlamak amacıyla kırsal bölgelerde Telenor telekomünikasyon şirketi ile işbirliği yaptı.
 • Somali'de kaydedilen çevrimdışı dersler, güneş enerjili tabletlere yükleniyor ve çocukların kullanımına sunuluyor. Video dersleri ayrıca WhatsApp ve Facebook gibi sosyal medya kanalları üzerinden paylaşılıyor ve radyo ve TV üzerinden de yayınlanıyor.
 • Moğolistan'da uzaktan eğitim için kullanılan temel araç televizyon. UNICEF; etnik azınlıklara mensup çocuklara ulaşmak amacıyla, okul öncesi eğitim ve ilköğretim için TV derslerini Tuvan ve Kazak dillerinde hazırlamasına yardım etmek için hükümetle birlikte çalıştı. Bunun yanı sıra UNICEF, uzak bölgelerde televizyona ve/veya internete erişimi sınırlı olan ilkokul çocuklarının öğrenimini desteklemek amacıyla, çevrimdışı eğitim materyallerinin hazırlanması için yerel yönetimle de işbirliği yaptı.
 • Kırgızistan'daki çocuklar; çevrimiçi platformlar, üç ulusal TV kanalı ve iki mobil ağ uygulaması vasıtasıyla uzaktan eğitime ücretsiz olarak erişebiliyor. UNICEF ayrıca tüm uzaktan eğitim derslerinin işaret diliyle de verilmesini sağlayarak, özel eğitim ihtiyacı olan çocuklara yönelik eğitim içeriğinin geliştirilmesini ve yaygınlaştırılmasını destekledi. Hiçbir çocuğun geride bırakılmaması için tüm dersler, Özbekçe ve Tacikçe azınlık dillerinde de altyazılarla veriliyor.
 • Uruguay'da Plan CEIBAL ve telekomünikasyon şirketi ANTEL arasında kurulan işbirliği sayesinde, herhangi bir veri tüketimi olmadan, devletin eğitimle ilgili tüm içeriğine erişim sağlandı.
 • Jamaika'da Eğitim Bakanlığı; ulusal devlet televizyonu, radyo, çevrimiçi platformlar ve WhatsApp vasıtasıyla her düzeyde dersler sunuyor. En dezavantajlı durumdaki 210 öğrencinin devam eden eğitim hizmetlerinden faydalanmasını kolaylaştırmak amacıyla, bağlantıya ve içeriğe sahip tabletlere erişimlerini sağlamaya yönelik çalışmalar sürüyor.
 • Meksika'da hükümetin "Evde Eğitim" stratejisi kapsamında ulusal televizyon, radyo ve dijital kanallar aracılığıyla uzaktan eğitim hizmetleri veriliyor. Yapılan yayınlar, ulusal müfredata dayanıyor.
 • Bangladeş'te UNICEF, Hükümet ve Bilgiye Erişim Ağı (a2i); kaydedilen ve televizyonda yayınlanan dersler vasıtasıyla ilköğretim ve ortaöğretim düzeyindeki çocuklara erişiyor.
 • Vietnam'da, bazı testler ve modüller müfredattan çıkartılırken bazıları bir sonraki okul yılına kadar ertelendi. Böylece eğitimlerinden geri kalan öğrencilerin önümüzdeki yıl eksikliklerini telafi etmelerine olanak sağlandı, öğrenciler üzerindeki akademik baskı ve psikososyal stres azaltıldı.

enlightenedUNICEF'in Türkiye dahil dünya çapında yürüttüğü Koronavirüsü Acil Durumu kapsamında çocukların uzaktan eğitime erişimini de destekleyebilirsin. Şimdi bize katıl.

 

1] https://en.unesco.org/covid19/educationresponse

[2] https://www.unicef-irc.org/publications/pdf/IRB%202020-10.pdf P5

[3] Access to MoE Online learning platforms

[4] https://www.unicef-irc.org/publications/pdf/IRB%202020-10.pdf P2

[5] https://www.unicef-irc.org/publications/pdf/IRB%202020-10.pdf P5

[6] UNICEF Global Tracker on the Education Response, May 2020

[7] LACRO Education COVID-19 Response_Update  #9

[8] https://www.unicef-irc.org/publications/pdf/IRB%202020-10.pdf P3

[9] https://www.unicef-irc.org/publications/pdf/IRB%202020-10.pdf P3

[10] UNICEF Global Tracker on the Education Response, May 2020

[11] https://www.unicef-irc.org/publications/pdf/IRB%202020-10.pdf P4

[12] UNICEF Global Tracker on the Education Response, May 2020

[13] UNICEF Global Tracker on the Education Response, May 2020

[14] https://www.unicef-irc.org/publications/pdf/IRB%202020-10.pdf P4