Yaklaşık 37 milyon çocuk yerinden edildi

UNICEF | her çocuk için

UNICEF, Dünya Mülteci Günü öncesinde hükümetleri mülteci, göçmen ve yerinden edilmiş çocuklar için koruma hizmetlerini güçlendirmeye ve hizmetlere erişimi arttırmaya çağırıyor
 

NEW YORK, 17 Haziran 2022 – UNICEF'in tahminlerine göre çatışma, şiddet ve diğer krizler, 2021'in sonunda 36,5 milyon çocuğun yerinden edilmesine yol açtı. Rekor seviyedeki bu sayı, İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana kaydedilen en yüksek sayı olup 13,7 milyon* mülteci ve sığınmacı çocuk ile çatışma ve şiddet nedeniyle ülke içinde yerinden edilen yaklaşık 22,8 milyon çocuğu da içeriyor.

Fakat bu sayıya iklim ve çevresel şoklar veya felaketler nedeniyle yerinden edilen çocuklar ile Ukrayna'daki savaş yüzünden 2022'de yerinden edilen çocuklar dâhil değil.

Yerinden edilen çocukların rekor sayısı, peş peşe gelen krizlerin doğrudan bir sonucu. Bu krizler arasında Afganistan'daki gibi akut ve uzun süren çatışmalar, Kongo Demokratik Cumhuriyeti veya Yemen gibi ülkelerdeki yoksulluk ile iklim değişikliğinin etkileriyle şiddetlenen artçı şoklar yer alıyor. Tıpkı yoksulluk gibi, çocukların yerinden edilmesi de hızla yayılıyor. Bir önceki yıla göre, yerinden edilmiş çocukların sayısı dünya çapında 2,2 milyon arttı.

UNICEF Genel Direktörü Catherine Russell: "Kanıtları göz ardı edemeyiz. Çatışmalar ve krizler nedeniyle yerinden edilen çocukların sayısı hızla artarken, onlara ulaşma sorumluluğumuz da aynı şekilde artıyor. Umuyorum ki bu endişe verici sayı, hükümetleri ilk etapta çocukların yerinden edilmelerini önlemeye teşvik edecektir. Hükümetlerin ayrıca halihazırda yerinden edilmiş çocukların, hem şu anda hem de gelecekte sağlıklarını ve gelişimlerini destekleyen eğitim, koruma ve diğer kritik hizmetlere erişimlerini sağlayacağını ümit ediyoruz.”

Şubat ayından bu yana 2 milyondan fazla çocuğun ülkeyi terk etmesine ve 3 milyon çocuğun ülke içinde yerinden edilmesine neden olan Ukrayna'daki savaş gibi krizler, bu rekorun zirvesinde yer alıyor. Ayrıca, çocuklar ve aileler Afrika Boynuzu ve Sahel'deki kuraklık ve Bangladeş, Hindistan ve Güney Afrika'daki şiddetli sel gibi aşırı hava olayları nedeniyle evlerinden sürülüyor. 2021 yılında doğal afetler nedeniyle 7,3 milyon çocuk daha yerinden edildi.

Küresel mülteci nüfusu son on yılda iki kattan fazla arttı ve çocuklar toplamın neredeyse yarısını oluşturuyor. Yerinden edilmiş çocukların üçte birinden fazlası Sahra Altı Afrika'da (3,9 milyon, %36), dörtte biri Avrupa ve Orta Asya'da (2,6 milyon, %25) ve %13'ü Orta Doğu ve Kuzey Afrika'da (1,4 milyon) yaşıyor.

Yerinden edilmiş ve mülteci çocukların sayısı rekor seviyeye ulaştığı için sağlık, eğitim ve koruma gibi temel destek ve hizmetlere erişim yetersiz kalıyor. Mülteci çocukların yalnızca yarısı ilkokula kayıtlıyken, mülteci ergenlerin dörtte birinden azı ortaokula devam ediyor.

Mülteci, sığınmacı veya ülke içinde yerinden edilmiş çocuklar, refahları ve güvenlikleri açısından ciddi risklerle karşı karşıya kalabilir. Bu, özellikle insan ticareti, sömürü, şiddet ve istismar açısından yüksek risk altında olan yüz binlerce refakatsiz veya ailesinden ayrı düşmüş çocuk için geçerli. Çocuklar, dünya çapında insan ticareti mağdurlarının yaklaşık %28'ini oluşturuyor.

UNICEF, üye devletleri, Mültecilere İlişkin Küresel Mutabakat (GCR) ve Küresel Göç Mutabakatı (GCM) kapsamında oluşturulan taahhütler de dâhil olmak üzere, yerinden edilmiş tüm çocukların haklarına yönelik taahhütlerine bağlı kalmaya ve bu çocukların karşı karşıya olduğu sorunların gerçek ölçeğini yansıtan veri ve araştırmalara daha fazla yatırım yapmaya çağırıyor.

UNICEF ayrıca hükümetleri tüm mülteci, göçmen ve yerinden edilmiş çocuklar için eşit haklar ve fırsatlar elde etmek adına şu altı adımı atmaya çağırıyor:

  1. Nereden gelirlerse gelsinler tüm çocuklara eşit destek sağlayın;
  2. Mülteci, göçmen ve yerinden edilmiş çocukları, korunma, gelişme ve katılım haklarını da gözeterek, her şeyden önce çocuk olarak kabul edin;
  3. Statüleri ne olursa olsun, yerinden edilmiş tüm çocukların ve ailelerin temel hizmetlere (sağlık ve eğitim dâhil) etkin erişimini sağlamak için kolektif eylemi teşvik edin;
  4. Mülteci, göçmen ve yerinden edilmiş çocukları ayrımcılığa ve yabancı düşmanlığına karşı koruyun;
  5. Zararlı sınır yönetimi uygulamalarına ve çocuk göçmenlerin alıkonmasına son verin;
  6. Mülteci, göçmen ve yerinden edilmiş gençleri yeteneklerini ortaya çıkarmaları ve potansiyellerinin tamamını gerçekleştirmeleri için güçlendirin.

#####

Editörlere notlar:

* Bu sayı, sırasıyla UNHCR ve UNRWA'nın yetkisi altındaki mültecilerin yanı sıra UNHCR tarafından ayrı ayrı bildirildiği üzere yurt dışında yerinden edilmiş Venezüella kökenli çocukları da içeriyor.

UNICEF, Hareket Halindeki Çocuklar için Uluslararası Veri İttifakı Sekreterliğinin (IDAC) başkanlığını yürütmektedir ve hareket halindeki çocuklar için sonuçları iyileştirmek amacıyla verilerin kullanılabilirliğini ve kalitesini artırmaya yönelik küresel çabalara öncülük etmektedir. Daha fazla bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.

 

heart UNICEF'in en zor durumdaki çocuklara acil insani yardım ulaştırabilmesine sen de destek olabilirsin. Ailemize katıl, aylık düzenli bağışa şimdi başla.