Yeni Yılın Bebekleri

UNICEF | her çocuk için

Yeni Yılın ilk gününde tüm dünyada 392 binden fazla bebek dünyaya gelmiş olacak

UNICEF, 2020 yılında dünya liderlerini ve ülkeleri, dünyaya yeni gelen her bebeği kurtarmak üzere sağlık çalışanlarını gerekli bilgi ve araçlarla donatmaları çağrısında bulunuyor

NEW YORK, 1 Ocak 2020 – UNICEF’e göre yeni yılın ilk gününde tüm dünyada tahminen 392.078 bebek doğmuş olacak. 

UNICEF Genel Direktörü Henrietta Fore konuya ilişkin açıklamasında: “Yeni bir yılın ve yeni bir on yılın başlıyor oluşu, yalnızca kendi geleceğimizi değil bizden sonrakilerin de geleceğini düşünmemiz için bir vesile oluşturur. Her Ocak ayında takvimin dönmesi, yaşama şansı tanındığında her çocuğun hayat yolculuğuna başlama imkân ve potansiyelini bize hatırlatır” dedi.

2020 yılının ilk bebeğinin Fiji’de, son bebeğinin ise ABD’de doğacağı tahmin edilmektedir. Küresel ölçekte bakıldığında bu yeni doğumların yarısından fazlasının aşağıdaki sekiz ülkede gerçekleşmesi beklenmektedir:

1. Hindistan — 67.385

2. Çin — 46.299

3. Nijerya — 26.039

4. Pakistan — 16.787

5. Endonezya — 13.020

6. Amerika Birleşik Devletleri — 10.452

7. Kongo Demokratik Cumhuriyeti — 10.247

8. Etiyopya — 8.493

UNICEF/UN0188832/Njiokiktjien VII Photo

UNICEF her yıl Ocak ayında, tüm dünyada şanslı bir doğum günü sayılan yeni yılın ilk günü dünyaya gelen bebekleri kutlamaktadır.

Ne var ki tüm dünyada yeni doğan milyonlarca çocuk için bu doğum çok daha az şanslı bir olay anlamına gelmektedir. 2018 yılında 2,5 milyon bebek doğumu izleyen ilk ay içinde hayatını kaybederken, bu ölümlerin yaklaşık üçte biri ilk gün içinde meydana gelmiştir. Bu bebeklerin çoğu erken doğum, doğum komplikasyonları ve sepsis gibi önlenebilir enfeksiyonlar yüzünden yaşamını yitirmiştir. Ayrıca her yıl 2,5 milyondan fazla bebek de ölü doğmaktadır.

Geçtiğimiz otuz yıl içinde çocuk yaşatma alanında kayda değer bir ilerleme görülmüş ve beş yaşına gelmeden ölen çocuk sayısı tüm dünyada yarı yarıya azalmıştır. Ancak, yeni doğanlar için gerçekleştirilen ilerleme daha yavaştır. 2018 yılında, beş yaşından altı çocuk ölümlerinin yüzde 47’sinde yeni doğan bebekler ilk bir ay içinde hayatını kaybetmiştir, bu da 1990 yılına göre oransal olarak yüzde 40 artışa işaret etmektedir.

UNICEF’in Her Çocuk Yaşasın kampanyası, sağlık çalışanlarına doğru eğitim verilmesi konusuna acilen yatırım yapılması çağrısında bulunmaktadır. Gebelikte, doğumda ve doğumun hemen sonrasında ortaya çıkabilecek komplikasyonların önlenmesi ve böyle durumlarda doğru tedavinin uygulanması, her anneye ve yeni doğan bebeğine gerekli bakımın sağlanması için sağlık çalışanlarına doğru ilaçların temin edilmesi gerkmektedir.

Fore sözlerini şöyle sürdürdü:  “Çok sayıda anneye ve yeni doğan bebeğe eğitilmiş ve donanımlı ebe ya da hemşire bakımı sağlanamamakta ve bu da yıkıcı sonuçlara yol açmaktadır.

Milyonlarca bebeğin güvenli ellerin sağlayacağı bakımla ilk gün hayatta kalmasını, önümüzdeki on yıl içinde ve ötesinde yaşamını sürdürmesini sağlayabiliriz.”

##

Editörlere Notlar

190 ülkedeki doğumlara ilişkin tam ve yuvarlanmamış tahminler için: tıklayınız.

UNICEF veriler için  World Data Lab ile birlikte çalışmıştır.  1 Ocak 2020 günü dünyaya gelecek çocuk sayısına ilişkin tahminler gözden geçirilmiş en son BM Dünya Nüfus Tahminlerine (2019) dayanmaktadır. Dünya Veri Laboratuvarı (WDL) algoritma projeleri bu veri setlerini temel alarak her gün dünyaya gelecek çocuk sayısını ülkelere göre tahmin etmektedir.

İlgili fotoğrafları indirmek için tıklayınız.

 

İrtibat Kişileri

Sabrina Sidhu, UNICEF New York,  +1 917 476 1537, [email protected]