Mesleki Beceri Seferberliği kampanyası

UNICEF | her çocuk için

Milyonlarca öğrenciye işletmelerde güvenli öğrenme fırsatları sağlayacak Mesleki Beceri Seferberliği kampanyası bugün başlıyor

ANKARA, 17 Ocak 2023 – Millî Eğitim Bakanlığı (MEB), Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), UNICEF Türkiye ve UNICEF Türkiye İş Danışma Kurulu (İDK) üyeleri, Mesleki Beceri Seferberliği kampanyasını başlatmak üzere bugün bir araya geldi.

Kampanya, mesleki ve teknik eğitim öğrencilerine işletmelerde mesleki eğitim görmeleri ve istihdam edilebilirliklerini artıracak becerileri edinmeleri yönünde fırsatlar sunmak üzere Türkiye’deki özel sektörü seferber etmeyi amaçlıyor. İşverenler,  iş başında güvenli öğrenme ve staj fırsatlarından yararlanmaya hazır 1,2 milyondan fazla öğrenciden oluşan havuza erişmek için Mesleğim Hayatım İş ve Staj Portalı’na (mhbasvuru.meb.gov.tr) kaydolmaya davet ediliyor.

Mesleki Beceri Seferberliği, Türkiye ekonomisinin tüm sektörlerinde nitelikli ve teknik iş gücünün gelişimini desteklemeyi, iş başında öğrenme yoluyla yaratılan nitelikli iş gücünün işletmelere sağlayabileceği potansiyel faydalar konusunda farkındalık artırmayı amaçlamaktadır. Program, ayrıca, gelecekteki istihdam ve kariyer beklentileri açısından iş başında öğrenmenin önemi konusunda gençler ve ailelerine de gerekli bilgileri sunacak şekilde yürütülecektir. Mesleki Beceri Seferberliği Programı, ayrıca, kamuoyunun mesleki ve teknik eğitime ilişkin algısını iyileştirilmesine de katkıda bulunacaktır.

Sektörler arası iş birliği ile gerçekleştirilecek  sosyal ve ekonomik entegrasyon aracılığıyla gençlerin desteklenmesi ve gerekli becerileri edinmelerinin sağlanarak güçlendirilmeleri halinde, zorlukların üstesinden daha kolay gelinebilir. Bununla birlikte, işverenlerin ihtiyaç duydukları  becerilerin eksikliği, özel sektörün verimliliğini sınırlarmakta ve bu da standart olmayan istihdama  ve kısıtlı ekonomik kalkınmaya yol açamaktadır.

Mesleki Beceri Seferberliği, ülkenin iş başında öğrenme programlarından yararlanan gençlerin sayısını artırmaya öncelik verdiği bir zamanda, kampanyayı ülke çapında savunacak ve yaygınlaştıracak olan UNICEF İş Danışma Kurulu (İDK) tarafından desteklenmektedir. UNICEF İDK’da, TOBB, TÜSİAD, Anadolu Birlik Holding, Carrefour SA, Unilever Türkiye, Dell Türkiye, Doğan Holding, Garanti BBVA, Microsoft, SAP Türkiye, Turkcell, Genç Liderler Konseyi, UNICEF Türkiye Milli Komitesi gibi Türkiye’nin büyük şirketleri ve  kuruluşları  yer almaktadır.

UNICEF Türkiye Temsilcisi Regina De Dominicis konuyla ilgili açıklamasında: “Bugün iş dünyası ihtiyaç duyduğu işleri yürütecek, yenilik getirecek  ve işleri büyütecek yetenekli iş gücünü bulmakta zorlanırken, gençler, mevcut işlerde çalışmak için doğru becerilere sahip olmadıklarını ve hızla değişen dünyada, gelecekte gerekli olacak becerilerden mahrum kaldıklarını düşünüyorlar. Bu nedenle UNICEF, ortaklar arasında yakın iş birlikleri yaratmak ve geliştirmek için paydaşları bir araya getiriyor. Kamu-özel sektör ortaklıkları, beceriye yönelik arz ve talebi daha uyumlu bir hale getirmenin ve gençler için fırsatları arttırmanın temelinde yer alır. Mesleki Beceri Seferberlik girişiminin arkasında durdukları ve bu kadar çok sayıda gencin hayatında bir fark yarattıkları için tüm ortaklarımıza en içten teşekkürlerimi sunarım.”

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu konuyla ilgili açıklamasında şunları söyledi: “Milli Eğitim Bakanlığımız ile başlattığımız, Mesleğim Hayatım İş ve Staj Programı Protokolü ile özel sektörün meslek liselerinden stajyer almalarını ve mezunları istihdam etmelerini sağlamaya başladık. UNICEF ve İş Danışma Kurulu, Milli Eğitim Bakanlığı ve TOBB olarak başlattığımız bu inisiyatife destek oluyor. Mesleki Beceri Seferberliği adını verdiğimiz bu kampanya ile UNICEF İş Danışma Kurulu üyesi Türkiye’nin önde gelen iş dünyası kurumları ve şirketleri Mesleğim Hayatım Portalı’na destek olmayı ve uygun pozisyonlar ile imkanlar dahilinde mesleki eğitimden stajyer almayı ve istihdam sağlamayı taahhüt ediyor. Ben bu yaklaşımlarından dolayı UNICEF’e ve İş Danışma Kurulu üyelerine çok teşekkür ediyorum. Ülkemizdeki tüm şirketleri de bu kampanyaya katılarak mesleki eğitimden stajyer almaya ve istihdam sağlamaya davet ediyorum. Milli Eğitim Bakanlığı ve TOBB olarak hem mesleki eğitim kalitesinin gelişmesi için hem de öğrencilerin mesleki eğitimi tercih etmeleri için çalışıyoruz. Çünkü biz inanıyoruz ki; beşeri sermaye, özel sektörün rekabet gücünün çıpasıdır.”

Milli Eğitim Bakanı Sayın Mahmut Özer konuşmasında şunları söyledi: “Milli Eğitim Bakanlığı olarak mesleki eğitimi çok daha güçlendirerek, sizlerle el birliği yaparak iş gücü piyasasının ihtiyaç duyduğu insan kaynağını hızlı bir şekilde yetiştireceğiz. Bugün burada başlatacağımız mesleki beceri seferberliği ile bilim ve teknoloji temeli üzerinde kurmuş olduğumuz iş birliği sadece öğrencilerimiz için değil iş dünyası için de önemli bir adım olacaktır. Özellikle son yıllarda mesleki ve teknik eğitime ilişkin gerçekleştirdiğimiz faaliyetlerle:

* Mesleki eğitim merkezlerindeki çırak ve kalfa sayısı 1 yıl gibi kısa bir sürede 7 katı aşarak 159 binden 1 milyon 200 bini aşmıştır,

* Lise, ön lisans ve lisans mezunları için mesleki eğitim merkezi telafi programı başlatılmış olup 2022 yılı sonu itibari ile kayıtlı öğrenci sayısı yaklaşık 600 bin olmuştur,

*Organize sanayi bölgelerinin tamamında mesleki eğitim merkezi veya irtibat büroları kurulmuştur,

*Meslek liseleri, bir zamanlar kimsenin gitmek istemediği; ama şimdi yüzde 1'lik dilimden öğrenci alan liselere dönüşmüştür. Sınavla öğrenci alan mesleki eğitim kurumlarının doluluk oranları 2022 yılında yüzde 99'a yükselmiştir,

*Mesleki eğitimde yılda 3 tane tescil alınırken bu sene 8 bin 300 ürünün tescili alınmış ve bu ürünlerin 162 tanesi ticarileştirilmiştir. Meslek liseleri yurt dışına ihracat yapmaya başlamıştır,

*Meslek liseleri 2 milyarlık bir üretim kapasitesine ulaşmıştır.”

enlightened Türkiye'de Mesleki Beceri Seferberliği konusunda ya da gençlere ulaşacak farklı programlarla ilgili bilgi almak için lütfen bize ulaşın.