123 milyon çocuk okula gitmiyor!

UNICEF | her çocuk için

Son on yılda okula gitmeyen çocukların oranını düşürmede kaydedilen ilerleme neredeyse sıfır

NEW YORK, 6 Eylül 2017– UNICEF tarafından yapılan açıklamaya göre okul çağındaki çocukların yüzde 11,5’i başka bir deyişle 123 milyon çocuk okula gitmiyor. Bu rakamın 2007 yılında yüzde 12,8 yani 6-15 yaş grubundan 135 milyon çocuk olduğu dikkate alındığında, okula gitmeyen çocukların sayısındaki azalmanın çok sınırlı kaldığı görülmektedir. 

Bu durumun yaygın yoksulluk, devam eden çatışmalar ve mevcut acil durumlardan kaynaklandığını belirten UNICEF güç durumdaki çocukları okul dışı tutan nedenlerin ele alınması için daha fazla yatırım yapılması çağrısında bulundu.

UNICEF Eğitim Bölümü Başkanı Jo Bourne konya ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı: “Nüfus artışına pararlel şekilde okul ve öğretmen sayısını da artırmak için yapılan yatırımlar yeterli düzeyde bulunmamaktadır. Bu bilindik yaklaşım, yoksulluk, yoksunluk ve güvensizlik ortamlarının devam ettirilimesi en güç durumdaki çocukların okula gitmesini sağlamayacak, potansiyellerini tam olarak gerçekleştirmelerine yardımcı olmayacaktır.”

“Hükümetler ve küresel kamuoyu, okulları güvenli yerler haline getirerek, öğretim ve öğrenimde iyileşmeler sağlayarak en başta bu çocukları okula gitmekten alıkoyan etmenlerin ortadan kaldırılmasına yönelik yatırımlar yapmalıdır.”
Dünyanın en yoksul ülkelerinde ve çatışma bölgelerinde yaşayan çocuklar bu durumdan en fazla etkilenen grubu oluşturmaktadır. Okula gitmeyen 123 milyon çocuğun yüzde 40’ı en az gelişmiş ülkelerde, yüzde 20’si ise çatışma bölgelerinde yaşamaktadır.

Malawi'de yoksulluk, hamilelik gibi nedenlerle okul dışı kalan ergenlik çağındaki kızlar okumanın yanı sıra beslenme gibi temel yetkinlikler edindikleri eğitim sırasında. ©UNICEF/UN0118055/Chagara


Savaş, eğitim alanındaki kazanımları tehdit etmeye ve olumlu gelişmeleri tersine çevirmeye devam etmektedir. Irak ve Suriye’deki çatışmalar sonucunda 3,4 milyon çocuk daha eğitim olanaklarından yoksun bırakılmıştır. Böylece okula gitmeyen çocuk sayısı Orta Doğu ve Kuzey Afrika’da 2007 yılında kaydedilen yaklaşık 16 milyonluk değerlere geri dönmüştür.

Yüksek düzeyde yoksulluk, hızla artan nüfus ve sık sık yaşanan acil durumlar ile mücadele eden Sahra-Güneyi Afrika ve Güney Asya’nın dünyadaki ilkokul ve ortaokul çağında olup okula gitmeyen toplam çocuk sayısı içindeki payı yüzde 75’tir.  
 
Ancak, bu konuda belirli bir ilerleme olduğu da göze çarpmaktadır. Dünyanın en yoksul ülkeleri arasında yer alan Etiyopya ve Nijer son on yıl içinde en büyük ilerlemeyi ilkokul çağındaki çocukların okul kayıtlarında gerçekleştirmiştir. Etiyopya’da bu artış yüzde 15’in üzerindeyken Nijer’de yüzde 19 civarındadır.

Olağanüstü durumlarda eğitimin finansmanındaki açıklar çatışmalı ortamlarda çocukların okula erişimini etkilemektedir. Ortalama olarak, küresel insani yardımların yüzde 2,7’sindan azı eğitime ayrılmaktadır. 2017 yılının ilk altı ayı geride kalmırken UNICEF kriz ortamlarındaki çocuklara eğitim sağlanabilmesi için gereken kaynakların sadece yüzde 12’sini temin edebilmiştir. Artan ve giderek karmaşık hale gelen krizler karşısında çocuklara hak ettikleri istikrarın ve fırsatların sağlanabilmesi için acilen daha fazla kaynağa gerek duyulmaktadır.

Bourne: “Öğrenme, olağanüstü durumlardan etkilenen çocuklara kısa dönemde bir ferahlama sağlar; ancak bu aynı zamanda toplumların uzun dönemdeki gelişimine yapılmış kritik bir yatırımdır. Ne var ki eğitime yapılan yatırımlar dengesiz ve değişken bir dünyanın gerçeklerine yanıt vermemektedir. Bu sorunu çözmek için önceden kestirilemeyen acil durumlarda kullanılmak üzere eğitim için daha fazla ve daha kesin kaynaklar ayırmamız gerekiyor.”

#####
UNICEF hakkında
UNICEF dünyadaki en dezavantajlı çocuklara ulaşmak için dünyanın en zorlu yerlerinde çalışmalar yapmaktadır. 190 ülkede ve bölgede, her yerde, herkes için daha iyi bir gelecek kurmak için çalışıyoruz.
 
UNICEF ve çocuklara ilişkin çalışmaları hakkında daha fazla ilgi için: www.unicef.org
Bizi Twitterve Facebook’tan izleyin.
Daha fazla bilgi için:
Sema Hosta, UNICEF Türkiye, Tel: +90 312 454 1010 [email protected]
Georgina Thompson, UNICEF New York, Tel: +1 917 238 1559, [email protected]