150 ülkede çocuklara ulaşan insani yardım

UNICEF | her çocuk için

Ortaklıklar ve yenilikler 150 ülkede çocuklara ulaşmaya yardımcı oldu

KOPENHAG / NEW YORK, 24 Temmuz 2019 -  UNICEF 2018 yılında 150 ülkede çocukların daha iyi bir yaşam sürdürebilmesine yardım etmek için 3,486 milyar dolar değerinde mal ve hizmet sağladı.

Aşılar, giysiler, kırtasiye gereçleri ve ders kitapları, özellikle acil durumlar ve çatışmalardan etkilenen ülkelerde çocuklara hastalıklara karşı mücadelede, eğitimde ve büyümelerinde yardımcı olan materyaller ve hizmetler arasında yer almaktadır.

2018 yılında UNICEF’in çocuklara yaptığı yardımlar aşağıdakileri de içermektedir:

► Kızamık, difteri, tetanos ve HPV dâhil olmak üzere çeşitli hastalıklara karşı mücadele etmek için dünyadaki çocuklarının hemen hemen yarısına 2,36 milyar doz aşı temini

► 1,26 milyar su arıtma tableti ve klorlama/çökeltme torbası temini ile çocukların temiz suya erişimini sağlama

► 13,3 milyon cibinlik teminiyle çocukların sivrisinek kaynaklı hastalıklardan korunması

► Kullanıma hazır 47.760 ton terapi amaçlı gıda teminiyle yetersiz beslenmeye maruz kalan çocukları tedavi etme

► Dağıtılan 4,5 milyon okul çantası ve 84 bin kırtasiye gereçleriyle çocukların okula devam etmelerine destek olma

©UNICEF/UN0326753

UNICEF’in Kopenhag’daki Tedarik Bölümü Direktörü Etleva Kadilli:  “Her çocuk özeldir, dolayısıyla ihtiyaçları da öyledir. Çocuklara ihtiyaçları olan şeylerin sağlanması bir mağazanın raflarından ürün alınması gibi kolay bir iş değildir. Farklı ülkelerdeki ve yörelerdeki çocukların neye ihtiyacı varsa onun temini, yaşamlarının daha iyiye götürülmesi, güvende ve sağlıklı olmalarının sağlanması, çeşitli ortaklarla yakın işbirliğini gerektirir.”

Özellikle acil durumlarda, ülkelerdeki koşullar karmaşık hale geldikçe, duruma uyum sağlama ve kimi işleri değişik yollarla yapabilme becerisi çocuklar ve aileleri üzerinde yaratılan olumlu etkiyi artırmaya yardımcı olabilmektedir.

Küresel ortaklarıyla birlikte UNICEF ulaşılması en zor durumda olan çocukların ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik yeni ürünler ve yaklaşımlar geliştirmektedir. Bu, yalnızca ürün yeniliğiyle sınırlı kalan bir durum değildir; aynı zamanda ortaklarla, özellikle iş çevreleriyle birlikte hareket ederek piyasalar üzerinde etkili olunmasını, ürünlerin çocuklar için daha erişilebilir, güvenli, düşük maliyetli ve sürdürülebilir hale getirilmesini de içermektedir.

Örneğin:

► UNICEF çocukların yetersiz beslenmenin olumsuz etkilerinden kurtulmalarına yardımcı olmak için kullanıma hazır tedavi amaçlı gıda maddelerinin yüzde 65’ini en zor durumdaki ülkelerden ya da yakınlarında bulunan imalatçılardan tedarik etmiştir. Bu sayede sadece yerel ekonomileri desteklemekle kalmamış aynı zamanda taşıma işlemlerini de daha etkin kılmış ve karbon kullanımı izini azaltmıştır.

► Suriye Arap Cumhuriyeti’nde çatışmaların sürmesine rağmen UNICEF bu ülkede halen faal durumda olan yerel firmalarla birlikte çalışarak hijyen ve kırtasiye gereçleriyle birlikte sıcak tutan giysiler temin etmektedir ve bu sayede yardımların çocuklara daha çabuk ulaşmasını sağlamaktadır.

► UNICEF Nijerya’da önemli bir adım olarak Bölgesel Sanitasyon İstişare Danışmanlığı oluşturmuştur. Amaçlanan, Gana ve Fildişi Sahili ile işbirliğini desteklemek, aileler için tuvalet ve sanitasyon hizmetlerini yaygınlaştırmaktır.

Kadille sözlerini şöyle sürdürdü: “Hükümetlerin, iş çevrelerinin, donörlerin ve sahadaki ortaklarımızın, milyonlarca çocuğa en kısa sürede ulaşmamızı sağlamada paha biçilmez katkıları olmuştur. Ne var ki ihtiyaçlar çok büyük boyutlardadır. Giderek daha karmaşık hale gelen durumlarda çocukların ihtiyaçlarını karşılayabilmemiz için sürdürülebilir ve uzun dönemli kaynak sağlanması önceliğini sürdürmelidir.”

###

Editörlere notlar

UNICEF’in 2018 yılında çocukların yaşamında nasıl farklılık yarattığına ilişkin daha fazla bilgi içi bakınız: UNICEF Supply Annual Report 2018. Raporda yer alan fotoğraflar için: tıklayın.