2023 Çocuklara Yönelik İnsani Yardım Planı

UNICEF | her çocuk için

UNICEF; dünya genelinde çatışma, afet ve iklim krizlerinden etkilenen çocukları desteklemek amacıyla 10,3 milyar ABD doları değerinde acil yardım fonu çağrısında bulundu

Fonlar, 2023 yılında 155 ülkede ve bölgede 110 milyondan fazla çocuğa yönelik yürütülecek temel programları destekleyecek

CENEVRE/NEW YORK, 5 Aralık 2022 – UNICEF bugün 10,3 milyar ABD doları değerinde acil yardım fonu çağrısında bulundu. Amaç; insani krizlerden, COVID-19 salgınının dünya genelindeki kalıcı etkilerinden ve iklim kaynaklı şiddetli hava olaylarının yol açtığı tehditten etkilenen 110 milyon çocuk başta olmak üzere 173 milyonu aşkın kişiye ulaşmak.

UNICEF Genel Direktörü Catherine Russell: “Bugün, yakın tarihin herhangi bir döneminde olduğundan daha fazla insani yardıma ihtiyaç duyan çocuk var. Bu çocuklar, tüm dünyada, çatışma ve yerinden edilmeden salgınlara ve yükselen kötü beslenme oranlarına kadar birçok ölümcül krizle karşı karşıyalar. Öte yandan iklim değişikliği, bu krizleri daha da kötüleştiriyor ve yenilerini ortaya çıkarıyor. İnsani yardımlarla çocuklara zamanında ulaşabilmemiz çok önemli ve bu anlamda kararlı bir desteğe sahip olmamız elzem.”

Bu yıl başında insani yardım ve korumaya ihtiyaç duyan kişi sayısı tahmini olarak 274 milyon civarındaydı. Yıl boyunca bu sayı büyük ölçüde artış gösterdi. Buna yol açan faktörlerin arasında Ukrayna’daki savaş da dahil olmak üzere büyük ölçüde çatışmalar, artan gıda güvensizliği, iklimle ilgili ve diğer faktörlerin neden olduğu kıtlık tehditleri ve Pakistan’daki yıkıcı seller var. Dünya çapında kolera ve kızamık gibi salgınların yeniden ortaya çıkması, kriz ortamlarında yaşayan çocuklar için ilave bir tehlike oluşturuyor.

COVID-19 salgınının etkileri devam ediyor. Bunun yanı sıra enflasyon ile artan gıda ve yakıt maliyetlerinin, küresel ekonomik bozulmanın ve istikrarsızlığın da dünyada en savunmasız durumdaki milyonlarca çocuğunun hayatı ve refahı üzerinde yıkıcı bir etkisi oldu.

İklim değişikliği de acil durumların ölçeğini ve yoğunluğunu arttırıyor. Son 10 yıl, kayıtlara en sıcak yıllar olarak geçti ve son 30 yılda iklimle ilgili afetlerin sayısı üçe katlandı. Bugün 400 milyondan fazla çocuk, yüksek veya aşırı derecede yüksek su kıtlığı riski olan bölgelerde yaşıyor.

Öte yandan rekor sayıda çocuk ya aileleriyle birlikte ya da onlardan ayrı veya refakatsiz olarak başka ülkelere göç ediyor. Tüm dünyada toplamda yaklaşık 37 milyon çocuk, birbiri ardına gelen krizler nedeniyle İkinci Dünya Savaşı’ndan bu yana görülmemiş düzeyde yerinden edildi. 

UNICEF, kuruluşun 2023 çağrısını ortaya koyan Çocuklar için İnsani Eylem Planı kapsamında aşağıdaki hedeflere ulaşmayı planlıyor:  

 • Şiddetli kötü beslenme durumuyla karşı karşıya olan 8,2 milyon çocuğa tedavi götürmek.
 • 28 milyon çocuğun kızamık aşısı olmasını sağlamak.
 • 63,7 milyon insanın içme suyuna ve ev ihtiyaçları için temiz suya erişimini sağlamak.
 • 23,5 milyon çocuk, ergen ve bakım verenin ruh sağlığı ve psikososyal desteğe erişimini mümkün kılmak.
 • 16,2 milyon çocuğun ve kadının toplumsal cinsiyete dayalı şiddet risk azaltımı, önleme ve/veya müdahale mekanizmalarına erişimlerini sağlamak.
 • 32 milyon kişinin, etkilenen nüfusa yardım sunan personelin desteğiyle cinsel sömürü ve istismarı bildirmek üzere güvenli ve erişilebilir kanallara sahip olmasını sağlamak.
 • 25,7 milyon çocuğu, erken eğitim de dahil olmak üzere örgün veya yaygın eğitime dahil etmek.

2023 finansman gereksinimlerine göre ilk beş çağrı aşağıdakileri içeriyor:                                        

Afganistan 1,65 milyar ABD doları
Ukrayna ve Mülteci Müdahalesi 1,058 milyar ABD doları
Suriye Mülteci Krizi 867 milyon ABD doları
Kongo Demokratik Cumhuriyeti 862 milyon ABD doları
Etiyopya 674 milyon ABD doları

 

Russell: “İklim değişikliğinin yıkıcı etkileri, çocuklar için her zaman var olan bir tehdittir. Bu nedenle, insani müdahalemizin bir parçası olarak iklim uyumuna ve dayanıklılık oluşturmaya öncelik veriyoruz. Bu, günümüz krizleriyle karşı karşıya olan çocuklara ulaşmamızın yanı sıra onların ve yaşadıkları toplumların gelecek krizlere hazırlanmalarına da yardımcı olacak.”  

UNICEF, ulusal ve yerel kuruluşları insani yardım operasyonlarının merkezine koymaktadır. Bu, UNICEF’in insani müdahalesinde kilit stratejidir. UNICEF’in kurduğu ortaklıklar sayesinde 2022’de önemli sonuçlar elde edilmiştir. Bu ortaklıklar arasında insani yardım ekipleri, BM kuruluşları, sivil toplum ve sivil toplum kuruluşları, ulusal ve yerel müdahale ekipleri ve kaynak ortakları vardır. Bu kapsamda Haziran 2022'ye kadar;

 • 23,8 milyon çocuğa kızamık aşısı,
 • 2,6 milyon çocuğa şiddetli akut kötü beslenme tedavisi,
 • 28 milyon çocuğa, erken eğitim de dahil olmak üzere örgün veya yaygın eğitime erişim imkanı,
 • 13 milyon çocuğa, ergen ve bakım veren; toplum temelli ruh sağlığı ve psikososyal yardım desteği,
 • 25,9 milyon kişinin içme suyuna ve ev ihtiyaçlarını karşılayacak yeterlilikte temiz suya erişim imkanı,
 • 5,5 milyon kişiye cinsel sömürü ve istismarı bildirmek için güvenli kanallara erişimi imkanı,
 • 4,2 milyon kadın, kız ve erkek çocuğu Toplumsal Cinsiyete Dayalı Şiddet (TCDŞ) risk azaltımı, önleme ve/veya müdahale mekanizmalarına erişim olanağı sağlanmıştır.

UNICEF, insani ihtiyaçların benzeri görülmemiş bir oranda artmasıyla birlikte, ortaklarını; çocuklara yönelik hayat kurtaran insani yardım müdahalelerine desteği arttırmaya, bu desteğin esnekliğini en üst düzeye çıkarmaya, iklime uyumlu ve öngörülü eylem ve hazırlık çabalarına öncelik vermeye, hazırlık ve müdahale için öncelikli yaklaşımları acilen benimsemeye ve adil ve ilkeli insani yardım sunmaya davet ediyor.

#####

Editörlere not:

2022 için finansmanın yetersiz olduğu ilk beş çağrı şöyle:

 • Libya: Yüzde 91’i finanse edilmedi
 • Kamerun: Yüzde 89’u finanse edilmedi
 • Lübnan: Yüzde 89’u finanse edilmedi
 • Avrupa çok ülkeli mülteci müdahalesinin yüzde 88’i finanse edilmedi 
 • Gine: Yüzde 85’İ finanse edilmedi

 

heart Düzenli bağışın acil durumlarda çocuklara insani yardımı daha hızlı, daha stratejik ulaştırmamızı sağlıyor. Lütfen bize katıl, çocukların hayatını kurtarmaya yardım et.