Barış ileriye doğru giden tek yoldur.

UNICEF | her çocuk için

Ziyaretle ilgili multimedya materyali için: https://weshare.unicef.org/Package/2AMZIFV87CN4  

UNICEF Genel Direktörü Henrietta H. Fore’un 4 günlük Yemen ziyareti sonrasında yaptığı açıklama: "Barış ileriye doğru giden tek yoldur"

CENEVRE/NEW YORK/AMMAN/SANA, 3 Temmuz 2018 – Yemen’de bitip tükenmek bilmeyen çatışmalar halihazırda uçurumun eşiğinde olan bu ülkeyi daha da derin bir felakete sürüklemiştir. Sosyal hizmetler neredeyse yok denecek durumda, ekonomi ise ciddi bir yıkım içindedir.  Hastaneler hasarlı, fiyatlar uçup gitmiş, okullar ise ya sığınağa çevrilmiş ya da silahlı grupların eline geçmiş durumdadır.

 “Aden ve Sana’dan henüz yeni döndüm. On yıllar süren azgelişmişlik ve dünyanın kronik kayıtsızlığının ardından gelen üç yıllık yoğun savaşın çocuklara nelere mal olduğunu gördüm. Birçoğu okullarından koparılmış; savaşmaya, evlenmeye zorlanmış; açlık çekmekte ya da önlenebilir hastalıklar yüzünden ölüp gitmekte. Bugün Yemen’de 11 milyon çocuk -bu sayı İsviçre’nin toplam nüfusundan fazladır- tedavi, eğitim, su ve sanitasyon için yardıma ihtiyaç duymaktadır. 2015 yılından bu yana sağlık kurumlarının yarısından fazlasının faaliyetleri dururken; hava saldırıları ve bombalardan dolayı 1.500 okul hasar görmüştür. En az 2.200 çocuk yaşamını yitirmiş, 3.400 çocuk da yaralanmıştır. Gerçek rakamlar ise bunların çok daha üzerinde olabilir.

Böyle bir katliamın hiçbir gerekçesi olamaz.

Aden’de, Hodeida’daki şiddetten kaçan çocuklara psikososyal destek veren bir merkezde küçük bir kız çocuk bana yaşamak istediği dünyayı gösteren bir resim verdi.  Resimde güneşli bir günde iyi giyimli bir kız parkta arkadaşıyla oturuyordu. Bu resim, çocuğu kuşatan, yerinden edilme, yıkım ve korku dolu dünyanın tam tersi bir dünyayı yansıtıyordu. ©UNICEF/UN0219820

Sana’da, yetersiz beslenmeye maruz çocukların bakım gördüğü bir koğuşta aslında sekiz aylık olan ama yeni doğan bir bebeğin kilosuna sahip bir çocuk gördüm. Yeni doğan yoğun bakım biriminde, kuvöz içinde soluk almaya çalışan küçücük bebekler gördüm. Aralarında, yaşamaları için operasyona ihtiyacı olan bitişik ikizlere rastladım; ihtiyaç duydukları operasyonun Yemen’de gerçekleşmesi imkânsızdı. Kentin ana hastanesindeki ünitenin yedek enerji kaynağı yok ve elektrik kesintileri sırasında yakıtla çalışan jeneratörlere bağımlılar. Ve elektrik sık sık kesilmekte ve yakıt da oldukça pahalı. İşlerine bağlı, yoğun mesai harcayan sağlık çalışanlarıyla tanıştım; yaşam kurtarmak için ellerinden geleni yapıyor, hastalarına ücretsiz ilaç ve bakım sağlıyorlar. Tarihteki en kötü kolera salgınının durdurulmasında payı olduğu söylenebilecek bu insanlar iki yıldır maaş alamıyorlar.

Diğer taraftan çatışmalar da hala aynı şekilde devam ediyor.

Hodeida’da geçtiğimiz iki hafta içinde 5 bin aile evini terk etti. UNICEF’in saha ekiplerinin bildirdiğine göre kentteki dükkânlar, fırınlar ve lokantalar çoğunlukla kapalı ve bu durum piyasadan temin edilebilecekleri sınırlamakta. Un, bitkisel yağ ve yemek pişirecek yakıt dâhil olmak üzere temel ihtiyaç maddeleri giderek tükenmekte. Geçtiğimiz hafta içinde un ve bitkisel yağ fiyatları yüzde 30, gaz fiyatları ise yüzde 50 oranında arttırılmış. Kentin pek çok bölgesinde elektrik yok ve su şebekesine verilen zarar nedeniyle ciddi bir su sıkıntısı yaşanıyor.

Perşembe günü antibiyotikler, parasetamol ve folik asidin de bulunduğu, UNICEF tarafından temin edilen 50 tondan fazla tıbbi malzeme Cibuti’den Hodeida’ya ulaştı. Bu malzemelerden 250 bin kadın ve çocuk yararlanabilecek. Bu sevkiyattan ve Hodeida’daki savaşın başlamasından önce UNICEF sağlık merkezlerindeki malzemeleri tamamlamak üzere gerekli girişimlerde bulunarak hamile kadınlar ile bebek ve çocuklar dâhil 500 bin kişiye temel sağlık malzemeleri temin etmiştir.

Hodeida’da olsun ülkenin geri kalan bölümünde olsun barış hiç bu kadar acil olmamıştı. Çatışmanın tarafları ve bu taraflar üzerinde etkisi olanlar ülkede durumun daha da kötüye gitmesini önlemek ve barış görüşmelerini başlatmak üzere diplomatik girişimlerini sürdürmelidir.

Kritik önem taşıyan bir başka husus ise bölgeden ayrılmak isteyen ailelere bunu güvenli biçimde yapmaları için izin verilmesi ve okul, hastane ve su tesisleri gibi binaları da kapsayan sivil altyapının korunmasıdır. Bu boyutlara ulaşan bir krizde insani yardım kuruluşları muhtaç durumdakilere yardım ulaştırmak için ekiplerini gecikmeden hemen harekete geçirebilmelidir.

Çocukların kara mayınlarından, silah altına alınmaktan, sömürüden ve saldırılardan korunmaları her zaman ve her durumda birinci öncelik olmalıdır.

UNICEF Aden, Sana, Ibb, Hodeida ve Saada’da 250 kişilik ekibiyle görev başındadır. Bunların çoğunu, savaş ortamında yaşamın gündelik güçlükleriyle boğuşurken çocuklara yardım etmeye çalışan Yemenliler oluşturmaktadır. Bu yıl içinde kâr amacı gütmeyen ve hükümetteki ortaklarımızla birlikte aşağıdaki işleri hayata geçirebildik:

► Güç durumdaki ailelerin satın alma gücünü artırmak amacıyla Dünya Bankası Grubuyla birlikte yaklaşık 9 milyon kişiye nakit yardım sağlanması,

► Kamu su sistemlerinin rehabilitasyonu yoluyla 4,6 milyon insana temiz su sağlanması,

► Beş yaşından küçük yaklaşık 80 bin çocuğa ileri derecede beslenme yetersizliği tedavisi uygulanması,

► Yaklaşık yarım milyon çocuğa temel sağlık hizmetleri ulaştırılması.

Yemen’deki çocuklara ve gençlere yardım için elimizden geleni yapmaya kararlıyız; ancak, diğer taraftan bu çatışmaya siyasal bir çözüm bulunması da zorunludur. Hepimiz barışa bir şans tanımalıyız. İleriye doğru giden tek yol budur.

###

UNICEF hakkında
UNICEF dünyadaki en dezavantajlı çocuklara ulaşmak için dünyanın en zorlu yerlerinde çalışmalar yapmaktadır. 190 ülkede ve bölgede, her yerde, herkes için daha iyi bir gelecek kurmak için çalışıyoruz.  UNICEF hakkında daha fazla bilgi için: www.unicef.org. Bizi Twitter, Facebook ve Instagram’dan izleyin

Daha fazla bilgi için:

Sema Hosta, UNICEF Turkey, +90 312 454 1010, [email protected]
Gülcem Bayer Deniz, UNICEF TMK, +90 212 252 5382, [email protected]

Najwa Mekki, UNICEF New York, +1917 209 1804, [email protected]
Marixie Mercado, UNICEF Cenevre, +41 79 559 7172, [email protected]
Juliette Touma, UNICEF Orta Doğu ve Kuzey Afrika, +962 79 867 4628, [email protected]