2020 hedefi: 59 milyon çocuğa ulaşmak

UNICEF | her çocuk için

UNICEF, daha önce görülmemiş sayıda ihtiyaç sahibi çocuğa ulaşmak için bugüne kadar yapılan en büyük finansal destek çağrısını gerçekleştirdi

CENEVRE, 4 Aralık 2019 – UNICEF tarafından bugün yapılan açıklamada dünyanın 64 ülkesinde hayat kurtarıcı destek ihtiyacında olan 59 milyon çocuğa ulaşmak üzere 2020 yılına ilişkin 4,2 milyar dolar tutarında kaynak sağlanması çağrısında bulunuldu. Bugüne kadar talep edilen en büyük rakama sahip çağrı, 2010 yılında yapılan talebin 3,5 katına eşit.

UNICEF Genel Direktörü Henrietta Fore: “İlgili kayıtları tutmaya başladığımızdan bu yana, bugün dünyada acil yardım ihtiyacı olan çocuk sayısının en yüksek düzeye çıktığını görüyoruz. Her dört çocuktan biri çatışmaların ya da afetlerin etkilediği bir ülkede yaşamakta. Sayıları tarihi bir noktaya ulaşan kendi evlerinden ve ülkelerinden zorla koparılan çocukların acil korunma ve destek ihtiyacı da aynı şekilde devam etmekte.  Silahlı çatışmalar olumsuzlukların ana nedeniyken açlık, bulaşıcı hastalıklar ve iklim değişikliğine bağlı aşırı hava olayları da milyonlarca başka çocuğu yaşam kurtarıcı yardımlara muhtaç hale getirmekte.”

Yemen, 2019 ©UNICEF/UN0280851/Huwais AFP Services

UNICEF’in Çocuklar için İnsani Eylem belgesi, kuruluşun 2020 yılı yardım çağrısıyla birlikte çatışmalardan ve afetlerden etkilenen çocuklara yönelik su, sanitasyon, beslenme, eğitim, sağlık ve koruma hizmetleri için yapacağı çalışmaları ortaya koymaktadır. Yetişkinlerin sayısı da dâhil edildiğinde bu çağrı 95 milyon insana ulaşacak acil durum desteği anlamına gelmektedir.

Genel yardım çağrısı içinde özel olarak en büyük yeri şu kalemler tutmaktadır: Suriyeli sığınmacılar ve bu sığınmacılara ev sahipliği yapan ülkeler olarak Mısır, Ürdün, Lübnan, Irak ve Türkiye (864,1 milyon US$); Yemen (535 milyon US$); Suriye (294,8 milyon US$);  Kongo Demokratik Cumhuriyeti (262,7 milyon US$) ve Güney Sudan (180,5 milyon US$).

Fore, tüm dünyada krizlerden etkilenen ve sayıları giderek artan çocuklar için, özellikle daha az yardım alan ülkelerde bulunanlar, ek kaynakların ötesinde aynı zamanda bu kaynakların daha “esnek” kullanımının da sağlanması gerektiğini belirtmektedir.

“Afetin yaşandığı andan normal yaşama dönünceye kadar olan sürede çocuklara destek verebilmemiz gerekli kaynakların gecikmeden bulunabilmesine, çok yıllık olmasına ve belirli ülkeler ya da konularla sınırlı kalmamasına bağlıdır.  Kaynak sağlanmasında esneklik daha fazla yaşam kurtarmamız ve daha çok insanın geleceğini korumamız açısından bize yardımcı olmaktadır.

2019 yılında bu esneklik sayesinde, Burkina Faso ve Mali’de güvensiz ortamların oluşması ve insanların yerlerinden edilmesi durumlarında görülen çarpıcı artışa karşılık verilebilmiştir. Ne yazık ki, bu iki ülke özelinde talep edilen kaynakların henüz sadece beşte biri karşılanabilmiştir.

Başta 3,92 milyar dolar olarak belirlenip ardından yılın ortasında 4,13 milyara çıkarılan 2019 yılı talebi 1 Kasım tarihi itibarıyla yüzde 57 oranında karşılanmıştır. Bu rakama önceki yıldan aktarılan 761 milyon dolar tutarındaki çok yıllık kaynaklar da dâhildir.

#####

Editörlere notlar:

Ortaklarıyla birlikte çalışmalar yapan UNICEF’in 2020 hedefleri şu şekilde sıralanmaktadır:

► İleri derecede akut gıda yetersizliğine maruz 5,1 milyon çocuğun tedavisi

► 8,5 milyon çocuğa kızamık aşısı yapılması

► 28,4 milyon insana içme, yemek pişirme ve kişisel hijyen amaçlı temiz su imkânları sağlanması

► Çocuklar ve çocuklara bakan kişiler başta olmak üzere 4,5 milyon kişiye zihinsel sağlık ve psikolojik destek yardımları yapılması

► 1,4 milyon çocuk ve kadınla ilgili olarak, toplumsal cinsiyet temelli şiddet riskinin azaltılması, bu tür eylemlerin önlenmesi ya da gerekli müdahalelerde bulunulması

► Erken dönem öğrenme de dâhil olmak üzere 10,2 milyon çocuğa örgün ya da yaygın eğitim imkânları sağlanması

► 1,7 milyon kişiye nakit yardım yapılması

► Risk altında veya olumsuz durumlardan etkilenmiş 49 milyon çocuk ve yetişkine iletişim yoluyla ulaşılması

Güney Sudan, 2019 ©UNICEF/UNI224894/De La Guardia

UNICEF ve ortakları 2019 yılının ilk 8 ayı içinde 29 milyonu çocuk olmak üzere yaklaşık 51 milyon insana ulaşmıştır:

► 2,1 milyon çocuğa ileri derecede akut gıda yetersizliği tedavisi uygulanmıştır

► 28,9 milyon çocuğa kızamık aşısı yapılmıştır

► 32,2 milyon kişiye içme, yemek pişirme ve kişisel hijyen amaçlı temiz su sağlanmıştır

► Çocuk ve çocuklara bakan kişiler başta olmak üzere 2,6 milyon kişi zihinsel sağlık ve psikolojik destek hizmetlerinden yararlanmıştır

► 3,9 milyon çocuk erken dönem öğrenme de dâhil örgün ya da yaygın eğitim imkânlarından yararlanmıştır

► 850.000 kişiye nakit yardımda bulunulmuştur

İrtibat Kişileri

Gülcem Bayer Deniz, İletişim Direktörü, UNICEF Türkiye Milli Komitesi, +90 532 224 7661, [email protected]

Sema Hosta, Chief of Communication, UNICEF Türkiye, +90 533 622 8346, [email protected]

Joe English, UNICEF New York, +1 917 893 0692, [email protected]

Christopher Tidey, UNICEF New York, +1 917 340 3017, [email protected]

UNICEF hakkında

UNICEF en dezavantajlı durumdaki çocuklara ulaşmak için dünyanın en zorlu kimi yörelerinde çalışmalar yürütmektedir. 190 ülkede ve bölgede herkes için daha iyi bir dünya adına tüm çocuklar için çalışıyoruz. UNICEF ve çocuklara yönelik çalışmaları hakkında daha fazla bilgi için: www.unicef.org. UNICEF’i Twitter ve Facebook’tan takip edin.