191 milyonu çocuk, toplam 300 milyon kişiye acil insani yardım

UNICEF | her çocuk için

UNICEF, insani krizlerden ve COVID-19 salgınından etkilenen 190 milyonu aşkın çocuğa ulaşmak için 6,4 milyar dolarlık rekor düzeyde acil fon çağrısında bulunuyor

Fonlar 2021 yılı boyunca 149 ülkede ve bölgede ihtiyaç sahibi çocuklara ve ailelere yönelik temel programların desteklenmesini sağlayacak

Fotoğraf, video ve görüntü indirmek için buraya tıklayın
2021 UNICEF Çocuklar İçin İnsani Yardım Eylem Planı’nı indirmek için buraya tıklayın

CENEVRE / NEW YORK, 3 Aralık 2020 – UNICEF bugün, 2021 yılının sonuna kadar 190 milyonundan fazlası çocuk olmak üzere 300 milyon insana temel hizmetleri ulaştırabilmek amacıyla 6,4 milyar dolar tutarında acil fon çağrısında bulundu. 2020 yılı için istenen fonlardan yüzde 35 daha fazla olan bu fon, UNICEF tarihinin en büyük acil fon çağrısı olma niteliğini taşıyor ve insani yardım ihtiyaçlarının uzayan krizler ve COVID-19 salgını nedeniyle dünya genelinde arttığına işaret ediyor.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan UNICEF Genel Direktörü Henrietta Fore: “Krize yol açan salgınların çatışmalar, iklim değişikliği, afetler ve yerinden edilmelerle birleşmesi çocuklar açısından yıkıcı etkiler doğurabiliyor. Bugün COVID-19 ve diğer krizlerin bir araya gelerek çocukları sağlık ve refahtan yoksun bıraktığı, çocuk hakları bakımından acil bir durumla karşı karşıyayız. Daha önce benzeri görülmemiş bu durum, aynı şekilde, benzeri görülmemiş bir müdahale gerektiriyor. Tüm çocukların bu karanlık günleri atlatmasına yardımcı olarak bir neslin kaybolmasını önleyebilmemiz için bağışçılarımızı bizlere katılmaya davet ediyoruz.”

COVID-19 salgını çocukların, özellikle de en savunmasız olanların yaşamlarına büyük zararlar vermeye devam ediyor. Çocuklara yönelik rutin bağışıklama hizmetleri 60’ı aşkın ülkede kesintiye uğrarken COVID-19 nedeniyle kapanan okullar dünya genelinde halen yaklaşık iki yüz elli milyon öğrenciyi etkiliyor. Ekonomik istikrarsızlık da temel hizmetleri kesintiye uğratıyor ve ailelerin ay sonunu getirmesini zorlaştırarak ev içi ve toplumsal cinsiyete dayalı şiddet riskini arttırıyor.

Bu sırada 2020 yılında yeni insani krizler de ortaya çıktı. Etiyopya’nın Tigray bölgesinde yaşanan çatışma 2,8 milyon insanı acil yardım ihtiyacıyla karşı karşıya bıraktı. Mozambik’in Cabo Delgado şehrindeyse, 191.000’i çocuk olmak üzere, 425.000’i aşkın kişi yerinden edildi. Çocuk cinayetleri, çocuk kaçırma, asker olarak kullanmak üzere toplama ihbarları da yükselişte. Ayrıca, Orta Amerika ve Doğu Asya’da (Filipinler, Vietnam ve Kamboçya) yaşanan güçlü fırtınalar savunmasız toplumları vurarak Orta Amerika’da 2,6 milyon, Doğu Asya’da ise 13,4 milyon çocuğu etkiledi.

Salgın aynı zamanda Afganistan, Bangladeş, Burkina Faso, Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Libya, Güney Sudan, Ukrayna ve Venezuela gibi ülkelerde uzun süredir devam etmekte olan acil durumları daha da kötüleştirdi. Önümüzdeki Mart ayında, Suriye’de onuncu, Yemen’de ise altıncı yılını dolduracak olan çatışmalar sadece bu iki ülkede yaklaşık 17 milyon çocuğu insani yardıma muhtaç bıraktı. İklim kaynaklı felaketlerin sayısı son 30 yılda üç katına çıktı. Bu durum gıda güvencesini tehdit edip su kıtlığını arttırıyor, insanları evlerini terk etmeye mecbur bırakıyor ve çatışma riski ile halk sağlığıyla ilgili acil durum riskini arttırıyor. Çatışmalar, şiddet ve afetler nedeniyle, daha önce görülmemiş bir sayıya ulaşarak, yaklaşık 36 milyon çocuğun yerinden edildiği tahmin ediliyor. Çocuklar arasında görülen yetersiz beslenme de dünyanın çeşitli yerlerindeki ülkelerde yükselişte.

Kuruluşun 2021 yılı çağrısını belirleyen 'Çocuklar için İnsani Yardım Eylem Planı' kapsamında UNICEF;

► 149 milyon kadın ve kız çocuğu ile 7,4 milyon engeli olan çocuğa,

► Şiddetli akut beslenme yetersizliği tedavisine ihtiyaç duyan 6,3 milyon çocuğa,

► Kızamık aşısı için 27,4 milyon çocuğa,

► İçme, pişirme ve kişisel hijyen amaçlı temiz suya erişim için 45 milyon insana,

► Ruh sağlığı ve psikososyal destek hizmetlerine erişim konusunda 19,2 milyon çocuğa ve bakım verene,

► Toplumsal cinsiyete dayalı şiddetin azaltılması, önlenmesi ve müdahale girişimlerine erişim konusunda 17 milyon çocuğa,

► Erken çocukluk eğitimi de dâhil olmak üzere, örgün ve yaygın eğitim konusunda 93,3 milyon çocuğa ve

► Nakit yardımına ihtiyaç duyan 9,6 milyon haneye ulaşmayı planlıyor.

COVID-19 müdahaleleri kapsamında UNICEF, en savunmasız çocuklara ve ailelere eşit derecede ulaşabilmek amacıyla yürüttüğü olağanüstü büyüklükteki temin ve tedarik faaliyetlerini COVID-19 aşısının yaygınlaştırılmasına yönelik çalışmalara yoğunlaştırmış durumda. Bu doğrultuda, aşıların kullanıma sunulur sunulmaz 92’den fazla ülkeye teslimine yönelik çabaları hızlandırmak amacıyla küresel çaplı büyük havayolları ve nakliyecilerle koordinasyon çalışmaları yapılıyor. Kuruluş ayrıca, aşıların uygulanmaya hazır olabilmesi amacıyla, enjektörlerin önceden hazırlanması, soğuk zincir ekipmanlarının planlanması ve yanlış bilgilendirmelere karşı mücadele edilmesi gibi konularda da hükümetlerle ortak çalışmalar yürütüyor.

2020 yılı için gerekli en büyük beş fon çağrısı Suriyeli mülteciler (1 milyar USD), Yemen (576,9 milyon USD), Kongo Demokratik Cumhuriyeti (384,4 milyon USD), Suriye (330,8 milyon USD) ve Venezuela (201,8 milyon USD) için yapıldı.

Ulusal ve yerel kuruluşların insani yardım operasyonlarının merkezine alınması, UNICEF’in insani yardım müdahalelerine yönelik temel stratejileri arasında yer alıyor. 2020 yılında elde edilen önemli sonuçlar; insani yardım ülke ekipleri, BM kuruluşları, sivil toplum kuruluş ve örgütleri, ulusal ve yerel acil yardım ekipleri ve kaynak ortakları gibi, UNICEF’in çeşitli paydaşları sayesinde mümkün oldu. Kaydadeğer sonuçlar arasında şunlar yer alıyor:

► 1,5 milyon çocuk şiddetli akut yetersiz beslenme tedavisi aldı,

► 3,4 milyon çocuğa kızamık aşısı yapıldı,

► COVID-19’un önlenmesi ve hizmetlere erişimle ilgili mesajlarla 3 milyar insana ulaşıldı,

► 1,8 milyon sağlık çalışanına kişisel koruyucu ekipman sağlandı,

► Hükümetlerin UNICEF’in desteğiyle COVID-19’a müdahale edebilmesi için 45,5 milyon hanenin yeni ve ilave sosyal yardım tedbirlerinden faydalanması sağlandı,

► 56 ülkeye 2,5 milyon COVID-19 test kiti temin edildi.

heart UNICEF'in en zor durumdaki çocuklara acil insani yardım ulaştırabilmesine sen de destek olabilirsin. Ailemize katıl, aylık düzenli bağışa şimdi başla.