HIV/AIDS çocukların ve ergenlerin peşini bırakmıyor

UNICEF | her çocuk için

UNICEF, AIDS Konferansında başarıları ve yenilikleri sergileyecek 


DURBAN, Güney Afrika, 18 Temmuz 2016 – Bu hafta Durban’da gerçekleştirilecek 21. Uluslararası AIDS Konferansı öncesinde UNICEF HIV/AIDS pandemisinin önlenmesinde küresel ölçekte sağlanan kayda değer ilerlemeye rağmen çocukların ve ergenlerin enfeksiyondan, hastalıktan ve ölümden korunması için daha yapılacak çok iş olduğu uyarısında bulundu.
 
HIV/AIDS prevalansının yüksek olduğu ülkelerde hastalığın anneden çocuğa geçmesini (PMTCT) önlemeye yönelik olarak 2000 yılından bu yana yürütülen kararlı girişimler sonucunda bulaşma oranı tüm dünyada yüzde 70 oranında azalmıştır. Buna, HIV/AIDS enfeksiyonları ve ölümleri açısından en ağır yükü taşıyan bölge olan Sahra Güneyi Afrika da dâhildir.  Geçtiğimiz 15 yıl içinde PMTCT programları küresel ölçekte çocuklar arasında yaklaşık 1,6 milyon yeni enfeksiyon olayını engellerken anti-retroviral tedavi 8 milyon yaşam kurtarmıştır (tüm yaşlarda).
 
Ne var ki UNICEF ergen yaştakiler arasındaki AIDS ölümlerinin endişe verici oranlarda olduğunu belirtmektedir.
 
UNICEF Genel Direktörü Anthony Lake, konuya ilişkin şunları söyledi: “Önleyici müdahaleler, tedavi ve bakım sayesinde kurtarılan ve iyileştirilen yaşamlara; bu hastalık hakkındaki önyargılar ve cehalete karşı kazanılan tüm savaşlara; gerçekleştirilen bunca önemli kazanımlara rağmen AIDS bugün hala 10-19 yaş grubundan ölümlerde küresel olarak ikinci, Afrika’da ise birinci ölüm nedenidir.”
 
15-19 yaş grubundan ergenler arasında AIDS’e bağlı gerçekleşen ölümlerin sayısı 2000 yılından bu yana iki kat artmıştır. Küresel olarak alındığında 2015 yılında bu yaş grubunda olanlarda saatte ortalama 29 yeni enfeksiyon olayı meydana geliyordu. Ergenler arasında yeni enfeksiyon oranları belirli bir dengeye oturmuş olmakla birlikte UNICEF önümüzdeki yıllarda bu yaş grubunda beklenen nüfus artışının genel anlamda enfeksiyon sayısını artırmasından endişe duyduğunu belritmektedir.
 
Kız çocuklar enfeksiyona özellikle açık olup tüm dünyada ergenler arasındaki yeni enfeksiyonların yaklaşık yüzde 65’i kızlarda görülmektedir. Dünyadaki HIV’lı nüfusun yaklaşık yüzde 70’inin yaşadığı Sahra Güneyi Afrika’da 2015 yılında yeni HIV enfeksiyonu kapan her 4 ergenden 3’ü kız çocuğu olarak kaydedilmiştir.
 
Ne var ki test korkusu pek çok gencin kendi durumları hakkında bilgisiz kalmasına yol açmaktadır. Ergenler arasında kız çocukların ancak yüzde 13’ü erkeklerin de yüzde 9’u geçen yıl testten geçmiştir. UNICEF’in mobil bildirim aracı olan U-raporla yapılan yeni bir yoklama 16 ülkede kapsanan 52 bin gencin yüzde 68’inin testten geçmek istemediğini göstermektedir. Bunun nedeni, hem testin pozitif çıkmasından duyulan korku hem de toplumda damgalanma endişesidir.
 
Bu arada, doğum sırasında ya da emzirme sırasında virüs kapma nedeniyle çocuklarda ortaya çıkan yeni enfeksiyon vakaları 2000 yılından bu yana çarpıcı biçimde, yüzde 70 azalmıştır. Bununla birlikte UNICEF virüsün anneden çocuğa geçmesini önlemeye yönelik çabaların artırılması çağrısında bulunmuştur.
 
Güney Afrika’da Natal ili Kwa Zulu Prince Mshiyeni Memorial Hastanesi’ni ziyaretinin ardından konuşan Lake, henüz ulaşılamayan çocuklara ulaşılması için yeniliklere ve yenilenmiş bir siyasal kararlılığa acilen ihtiyaç olduğunun altını çizmiştir. 2015 yılında çocuklar (0-14 yaş) arasındaki yeni enfeksiyonların yarısı yalnızca şu altı ülkede toplanmıştır: Nijerya, Hindistan, Kenya, Mozambik, Tanzanya ve Güney Afrika.
  
Lake sözlerini şöyle sürdürmüştür: “Son otuz yıl içinde sağladığımız inkar edilemez ilerleme mücadelemizin artık sona erdiği anlamına gelmez. Önleme ve tedavi çabalarımızı iki katına çıkarmadan; kendilerinden önce milyonların yararlandığı kazanımlardan henüz yoksun genç yaşamlara ulaşmadan ve bunca genci test olmaktan alıkoyan korku ve damgalamaları aşmadan AIDS’e karşı savaş sona ermeyecektir.” 
 
###
 
Editörlere notlar:

  • Konferansın ilk günü olan 18 Temmuz Pazartesi günü UNICEF diğerlerinin yanı sıra  UNITAID ve MTV Shuga’dan panelistlerin yer alacakları yenilikle ilgili bir oturuma başkanlık edecektir. Oturum ‘Mom Connect’ gibi başarılı mobil uygulamaların taşıdığı potansiyeli ortaya koymayı amaçlamaktadır. Bu uygulama Güney Afrika’da hamile kadınları ve anneleri sağlık hizmetlerine yönlendirmede, HIV’ın anneden çocuğa geçmesinin önlenmesinde ve HIV’lı annelerin ve çocukların sağlık durumlarının iyileştirilmesinde başarıyla kullanılmaktadır.
  • Yine 18 Temmuz günü UNICEF, Güney Afrika’nın anneden çocuğa HIV geçmesinin önlenmesi alanında 2000 yılından bu yana sağladığı başarılarla ilgili bir oturuma başkanlık edecek.
  • UNICEF’in yer alacağı diğer etkinlikler arasında pediatrik HIV sonuçlarının iyileştirilmesi; sağlık hizmetlerinde entegrasyon; testlerde yenilik ve Sahra Güneyi Afrika’da ergenlere ve gençlere ulaşmada politika seçenekleri gibi konularda gerçekleştirilecek oturumlar yer almaktadır.
  • U-Rapor, topluluklarında neler olduğunu iletmek üzere gençleri gerçek zamanda hükümetlerine ve UNICEF’e bağlayan mobil bir platformdur. Halen dünyada 2,1 milyon U-habercisi bulunmaktadır. 

###
 
UNICEF Hakkında
UNICEF her çalışmasında çocukların haklarını ve iyiliğini gözetmektedir. Ortaklarımızla birlikte 190’dan fazla ülkede ve bölgede yürüttüğümüz çalışmalarda bu taahhüdü pratik işlere dönüştürüyoruz. Özel çabalarımız, nerede olurlarsa olsunlar tüm çocukların yararını gözeterek en güç durumdaki ve dışlanmış çocuklara ulaşmaya yoğunlaştırıyoruz.  UNICEF ve çalışmaları hakkında daha fazla bilgi için: www.unicef.org 
 
Bizi Twitter ve Facebook’tan izleyin.
 
Daha fazla bilgi ya da mülakat için:
 
Patricia Nakell, UNICEF Johannesburg, Cep: +27 79 495 5938, [email protected]

 

 

 

Fotoğraf © UNICEF/UNI197977/Schermbrucker