Dijital dünya ve çocuklar

UNICEF | her çocuk için

UNICEF: Dijital erişim en dezavantajlı konumda olanların yararına olacak şekilde artırılırken, dijital dünya çocuklar için daha güvenli hale getirilmeli

Fotoğraf, video ve raporun kopyasını indirmek için: https://uni.cf/2j2GvHC
 
NEW YORK, 11 Aralık 2017– UNICEF’in bugün açıklanan yıllık raporunda çocukların online varlıklarında görülen kitlesel artışa karşın (dünyadaki her 3 internet kullanıcısından biri çocuk), onları dijital dünyanın tehlikelerinden korumak ve güvenli online içeriğe erişimlerini artırmak için çok az şey yapıldığı belirtiliyor.
 
Dünya Çocuklarının Durumu 2017: Dijital Bir Dünyada Çocuklar başlığını taşıyan rapor, UNICEF’in; dijital teknolojinin çocukların yaşamını ve yaşam şanslarını etkilediği farklı alanlara, sunduğu fırsatlara ve bunların yanı sıra barındırdığı tehlikelere de işaret eden ilk kapsamlı değerlendirmesi. Raporda hükümetlerin ve özel sektörün değişimin hızına ayak uyduramadığı, çocukları yeni risk ve olumsuzluklara karşı korumada yetersiz kaldığı, en dezavantajlı konumdaki milyonlarca çocuğun da değişimin dışında bırakıldığı vurgulanıyor.
 
UNICEF Genel Direktörü Anthony Lake konuya ilişkin şunları söyledi:”Olumlu ve olumsuz her yönüyle dijital teknoloji artık yaşamımızın geri dönülmez bir gerçeği haline geldi.  İçinde bulunduğumuz dijital dünyada önümüzde duran iki görev var; bu durumun zararlarını azaltmak, buna karşılık her çocuk için internetin yararlarını nasıl azamiye çıkartabileceğimizin yollarını bulmak.”
 
Rapor, dijital teknolojinin yoksulluk içinde büyüyenler ya da insani açıdan olağanüstü durumlardan etkilenenler de dahil olmak üzere en dezavantajlı korumdaki çocuklara sağlayabileceği yararlar üzerinde de duruyor. Bunlar arasında çocukların bilgiye erişimlerinin artması, dijital işyeri becerilerinin gelişimi, başkalarıyla bağlantıya geçip görüşlerini aktarma imkânlarına ulaşmaları yer alıyor.

Ne var ki rapor, milyonlarca çocuğun bu olanaklardan yararlanamadığına işaret ediyor. Dünya gençlerinin yaklaşık üçte biri (346 milyon genç) internet erişimine sahip değil; bu durum eşitsizlikleri daha da derinleştiririrken, çocukların giderek dijitalleşen ekonomiye katılım olanaklarını da azaltıyor.
 
Raporda ayrıca internetin çocukları çeşitli risk ve olumsuzluklara açık hale getirmesi sorunsalı da ele alınıyor. Bu risk ve olumsuzluklar arasında çocukların özel bilgilerinin kötü amaçlar için kullanılması, zararlı içeriğe erişim ve siber zorbalık gibi durumlar yer alıyor. Raporda belirtildiğine göre mobil araçların yaygınlaşması sonucunda erişim, çok sayıda çocuk için daha az denetlenebilir, dolayısıyla potansiyel olarak daha tehlikeli hale gelmiş durumda.
 
“Derin Web” gibi dijital ağlar ve “dijital para”, insan ticareti ve ‘sipariş üzerine’ çocuğun online cinsel istismarı dâhil olmak üzere sömürü ve istismarın en kötü biçimlerini mümkün kılıyor.
  UNICEF raporu dijital dünyadaki eşitsizliklere işaret ediyor, internet ve sosyal medyanın çocukların güvenliği ve iyi olma hali üzerindeki etkilerine ilişkin güncel tartışmalara odaklanıyor.  
Rapor,  çocukların dijital teknoloji kullanımı ve bu kullanımın çocuklar üzerindeki etkisine ilişkin güncel veri ve analizleri sunarken, dijital “bağımlılık” konusunda yaygınlaşan tartışmalarla birlikte ekran başında geçen zamanın beyin gelişimi üzerindeki olası etkileri gibi konulara da değiniyor. Raporda yer alan diğer somut gerçekler şöyle sıralanıyor: 

• İnterneti en fazla kullanan yaş grubunu gençler oluşturuyor. Tüm dünyada toplam nüfusun yüzde 48’i internet kullanırken gençler arasında bu oran yüzde 71’e ulaşıyor. 

• İnterneti en az kullanan gençler Afrika’da yaşıyor. Avrupa’da 25 gençten yalnızca biri internet kullanmazken bu oran Afrika’da 5’te 3 olarak karşımıza çıkıyor.

• Tüm web sayfalarının yaklaşık yüzde 56’sı İngilizce ve pek çok çocuk anlayabileceği ya da kültürel açıdan kendisine uygun içerik bulamıyor. 

• Küresel ölçekte belirlenen çocuk istismarına ilişkin 10 URL’nin 9’undan fazlasının merkezi beş ülkede:  ABD, Fransa, Hollanda, Kanada ve Rusya. 

Dijital alanı çocuklar için daha eşit ve güvenli hale getirme açısından UNICEF hükümetlere, dijital teknoloji sektörüne ve telekom sanayilerine internete erişimi yaygınlaştırma ve çocukları online olarak koruma konularına öncelik tanımaya çağırıyor. Çünkü sadece hükümetlerin, özel sektörün, çocuk kuruluşlarının, akademinin, ailelerin ve çocukların da içinde yer aldığı kolektif girişimlerin oluşturulmasıyla dijital alanın çocuklar için daha erişilebilir ve daha güvenli hale getirilmesi mümkün gözüküyor.

Çocuklara yarar sağlayacak daha etkili politikalar ve daha sorumlu iş yaşamı pratikleri için dikkate alınabilecek kimi pratik tavsiyeler şöyle sıralanıyor: 

• Tüm çocukların kaliteli internet içeriklerinden faydalanabilmesi için çocuklara uygun maliyetli internet erişimi sağlanmalıdır.

• Çocuklar; çevrimiçi tüm risklerden; istismar, sömürü, çocuk ticareti, siber zorbalık ve uygunsuz materyallere maruz kalmak da dâhil olmak üzere korunmalıdır.

• Çocukların bilgilerinin gizliliği sağlanmalı ve çevrimiçi kimlikleri korunmalıdır.

• Çocuklara bilgili, katılımcı ve dijital dünyada güvende olmalarını sağlamak için dijital okuryazarlık dersi verilmelidir. 

•  Dijital dünyada çocuklara koruma ve fayda sağlamaya yönelik etik standartlar ve uygulamalar geliştirmeleri için özel sektörün gücünden yararlanılmalıdır.

• Çocuklar, dijital politikaların merkezine yerleştirilmelidir. 

 
Lake: “İnternet yetişkinler için geliştirilmişti; ancak bunu zamanla daha fazla kullananlar çocuklar ve gençler oldu. Dijital teknoloji çocukların ve gençlerin yaşamını giderek daha fazla etkilemektedir. Bu durumda dijital politikaların, pratiklerin ve ürünlerin çocukların ihtiyaçlarını, bakış açılarını ve seslerini daha fazla yansıtması gerekir.”
 
#####
 
UNICEF hakkında
UNICEF dünyadaki en dezavantajlı çocuklara ulaşabilmek için dünyanın en zorlu yörelerinde çalışmaktadır. Herkesin daha iyi bir dünya kurabilmesi adına 190 ülkede ve bölgede çocuklar için çalışıyoruz. UNICEF ve çocuklara ilişkin çalışmaları hakkında daha fazla bilgi için:www.unicef.org. UNICEF’i Twitterve Facebook’tan izleyin

Daha fazla bilgi için:
Sema Hosta, UNICEF Türkiye,Tel:+90 312 454 1010, [email protected]
Georgina Thompson, UNICEF New York, Tel: +1 917 238 1559, [email protected]