Okullarda 'su' hakkında 11 gerçek

UNICEF | her çocuk için

OKULLARDAKİ SU, SANİTASYON VE HİJYEN (WASH) HAKKINDA BİLMEDİĞİNİZ 11 GERÇEK

27 Ağustos - Çocuklar okullarında temiz su, tuvalet ve el yıkamak için sabun gibi imkânlara sahip olduklarında okuyup öğrenme ve potansiyellerini tam olarak gerçekleştirme açısından daha iyi bir ortama sahip olacaklardır. 

Okullarda temiz su, tuvalet ve el yıkamak için sabun bulunduğunda çocuklar öğrenimleri için daha sağlıklı bir ortama kavuşurlar ve kız çocukların adet dönemlerinde okulda bulunma olasılıkları da artar. Okullarında temiz su, sanitasyon ve hijyen alışkanlıkları edinen çocuklar okullarının ötesinde bu alışkanlıklarını evlerine ve çevrelerine de taşıyarak yaşam boyu sürecek pozitif davranışları pekiştirebilirler.  Buna rağmen, her gün milyonlarca çocuk içme suyunun, uygun tuvaletlerin ve el yıkamak için sabunun bulunmadığı sağlıksız öğrenme ortamlarına sahip okullara gitmektedir.
 
UNICEF ile Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ)’nün birlikte hazırladıkları en son küresel değerlendirme Okullarda İçme Suyu, Sanitasyon ve Hijyen: 2018 Küresel Durum Raporu gerek WASH (SKH6) gerekse eğitim (SKH4) alanındaki ilerlemelerle ilgili küresel, bölgesel ve ülke düzeyindeki tahminleri sunmaktadır. ©UNICEF/UN0199405/Noorani
 
UNICEF Su, Sanitasyon ve Hijyen Bölümü Küresel Başkanı Kelly Ann Naylor: “Eğer eğitim çocukların yoksulluktan kurtulmaları için bir anahtarsa su ve sanitasyona erişim de çocukların eğitimden azami yararı elde etmelerinde bir anahtardır. Bu gerçeğin ihmal edilmesi, çocukların refahı ve sağlığına karşı duyarsızlık anlamına gelir. Bununla birlikte, tüm okullarda temel su, sanitasyon ve hijyen imkânlarının sağlanıp sürdürülmesi için bu konuya kaynak sağlanmasına öncelik tanınması için mücadele veriyoruz.”
 
OKULLARDA TEMİZ SUYA ERİŞİM HAKKINDA 11 TEMEL GERÇEK 
 
İçme suyu:

1. Küresel ölçekte, okulların sadece %69’unda temel içme suyu* hizmeti mevcuttur.

2. Her 4 ilkokuldan birinde içme suyu hizmeti bulunmamaktadır. Daha kötüsü, ortaöğretim düzeyinde bu oran 6’da bire düşmektedir.

3. Genel olarak, 2016 yılında yaklaşık 600 milyon çocuk okullarında temel içme suyu hizmetinden yoksun kalmıştır. Okyanusya’daki okulların yarısından azında, Orta ve Güney Asya’daki okulların ise üçte ikisinde temel içme suyu hizmeti mevcuttur.

Tuvalet:

4. Küresel ölçekte, 2016 yılında okulların yalnızca %66’sında temel sanitasyon hizmeti** mevcuttur.

5. Her 5 ilkokuldan birinde ve her 8 ortaokuldan birinde sanitasyon hizmeti bulunmamaktadır.

6. Sahra Güneyi Afrika ve Okyanusya’daki okulların üçte birinde sanitasyon hizmeti bulunmamaktadır. Elde verisi bulunan ülkelerin çoğu söz konusu olduğunda okulların yüzde 50’sinden azı hareket imkânları sınırlı öğrenciler açısından erişilebilir durumdadır.

7. Küresel ölçekte 600 milyon çocuk okullarında temel sanitasyon hizmetinden yoksundur.

El yıkama:

8. Tüm dünyada yaklaşık 900 milyon çocuk okullarında temel hijyen hizmetinden *** yoksun durumdadır.

9. Her 3 ilkokuldan birinde herhangi bir hijyen hizmeti bulunmazken ortaokulların dörtte birinden fazlasında bu hizmet yoktur.

10. Tüm dünyadaki okulların üçte birinden fazlasında, en azgelişmiş ülkelerdeki okulların ise yarısında hijyen hizmeti bulunmamaktadır.

11. UNICEF 90’dan fazla ülkede Okullarda WASH programları uygulamaktadır ve bu programlarla her yıl ortalama 3 milyon çocuğa ulaşmaktadır.

Notlar: 
Okullarda İçme Suyu, Sanitasyon ve Hijyen: 2018 Durum Raporu, içme suyu, sanitasyon ve hijyen (WASH) verilerini küresel ölçekte toplayan WHO/UNICEF JMP (Ortak İzleme Programı) tarafından hazırlanmıştır. JMP bu alanlarda küresel ölçekte sağlanan ilerlemeleri 1990 yılından bu yana izlemektedir ve WASH’la ilgili Sürdürülebilir Kalkınma Hedefi (SKH) ve göstergeleri konusunda bildirimde bulunmaktan sorumludur.
 
Fotoğraf indirmek için tıklayın.
 
UNICEF hakkında
UNICEF dünyadaki en dezavantajlı çocuklara ulaşmak için dünyanın en zorlu yerlerinde çalışmalar yapmaktadır. 190 ülkede ve bölgede, her yerde, herkes için daha iyi bir gelecek kurmak için çalışıyoruz. UNICEF ve çocuklara ilişkin çalışmaları hakkında daha fazla bilgi için: www.unicef.org
 
UNICEF’i  Twitterve Facebook’tan izleyin.

Daha fazla bilgi için:
 
Sema Hosta, UNICEF Türkiye, +90 312 454 1010, [email protected]
Yemi Lufadeju, UNICEF Kamboçya, +855 70 936 785, [email protected]
Georgina Thompson, UNICEF New York, +1 917 265 4524, [email protected]

 

*Temel içme suyu hizmeti, suyun geliştirilmiş bir kaynaktan (şebeke suyu, borulu kuyu, korumalı kuyu, korumalı kaynak suyu ya da hazır şişelenmiş su) temin edilen ve araştırma yapıldığı sırada okulda kullanılabilen su anlamına gelir.
** Temel sanitasyon hizmeti, araştırma sırasında okullarda kız ve erkek çocukların ayrı ayrı kullanabilecekleri geliştirilmiş sanitasyon imkânlarının varlığı anlamına gelir (kanalizasyon sistemine bağlı basmalı, su dökmeli tuvalet, fosseptik tank/çukur, derin çukurlu hela, havalandırmalı hela).

***Temel hijyen hizmeti, araştırma sırasında okullarda su ve sabunla el yıkama imkânlarının bulunması anlamına gelir.