Her hafta 12.000 Arakanlı çocuk Bangladeş'e geçiyor

UNICEF | her çocuk için

UNICEF: Myanmar'daki şiddet nedeniyle her hafta 12.000 Arakanlı mülteci çocuk Bangladeş'e geçmek zorunda kalıyor

DAKKA, BANGLADEŞ/CENEVRE, 20 Ekim 2017– UNICEF bugün yaptığı açıklamada vahim yaşam koşullarının ve suyla geçen hastalıkların geçtiğimiz Ağustos ayından bu yana güney Bangladeş’e sığınan 320 binden fazla Arakanlı mülteci çocuğun yaşamını tehdit ettiğini belirtti. Bu sayıya geçtiğimiz birkaç gün içinde Myanmar’dan gelen 10 bin kadar çocuk da dâhil.
 
UNICEF Genel Direktörü Anthony Lake: “Bangladeş’teki Arakanlı mülteci çocukların çoğu Myanmar’da hiçbir çocuğun görmemesi gereken vahşete tanık olmuştur ve hepsi büyük kayıplar yaşamıştır. Bu çocukların, yiyeceğe, temiz suya, sanitasyona ve bu tür acil durumlarda yayılan hastalıklara karşı koruyucu aşılara acilen ihtiyacı var. Ancak, yaşadıklarının kötü izlerini silmek için de yardım gerekmektedir. Eğitime, danışmanlığa, umuda ihtiyaçları var. Eğer bunları onlara şimdi sağlamazsak bu çocuklar nasıl büyüyüp toplumlarının üretken yurttaşları olabilirler ki? Bu kriz onlardan çocukluklarını çalmaktadır. Aynı zamanda geleceklerini de çalmasına izin vermememiz gerekir.”
 
Myanmar’daki korkunç şiddetten kaçıp komşu ülke Bangladeş’in Cox’s Bazaar bölgesine geçen Arakanlıların sayısı yarım milyonu aşmış bulunuyor. Son dönemde gelenler, mülteci akını başladıktan sonra daha önce gelen 200 bin kişiye katılmıştır. En son gelenlerin hemen hemen yüzde 60’ını çocuklar oluşturmaktadır ve günlük sınır geçiş sayısı 1.200 ile 1.800 arasındadır.
 
"UNICEF yeni açıklanan Dışlanmış ve Çaresiz: Arakanlı mülteci çocuklar tehlikeli bir gelecekle yüz yüze" başlıklı raporda mültecilerin çoğunun aşırı kalabalık ve sanitasyondan yoksun derme çatma yerlerde kaldıklarını belirtmektedir. Bangladeş Hükümeti öncülüğünde yürütülen ve giderek genişleyen uluslararası yardım çabalarına rağmen çok sayıda çocuğun temel ihtiyaçları karşılanamamaktadır.
 
UNICEF Bangladeş Temsilcisi Edouard Beigbeder: “Mülteciler gelmeye devam ediyor; çocukları bekleyen ürkütücü tehlikeleri şimdiden görebiliyoruz. Bu çocuklar açık alanlarda, yiyecek, temiz su ve sanitasyon imkânlarından büyük ölçüde yoksun biçimde yaşıyor, suyla bulaşan ve diğer hastalıkların oluşturduğu risk ise apaçık ortada.”
 
Kamplardaki çocuklarda ileri derecede akut beslenme yetersizliği tespit edilmiştir; doğum öncesi annelere ve bebeklere yönelik hizmetler verilememektedir. Şiddete tanık olma travması yaşayan çocuklara yönelik desteğin de yaygınlaştırılması gerekmektedir.
 
Rapor ayrıca kampların kaotik ortamında çocukların ve gençlerin insan kaçakçılarının ve kendilerini sömürüp çeşitli yollardan kullanmak isteyen başkalarının ağına düşebileceklerine işaret etmektedir.
 
UNICEF Myanmar’ın Arakan Eyaletinde sivilleri hedef alan vahşete son verilmesi ve insani yardımların o yörede şiddetin etkilediği tüm çocuklara ivedilikle ve engelsiz ulaşmasının sağlanması çağrısında bulunmaktadır. Şu an için UNICEF’in Kuzey Arakan Eyaletindeki Arakanlı çocuklara erişimi bulunmamaktadır.
 
Raporda ayrıca Arakan Eyaletindeki krize kalıcı bir çözüm bulunması ve Arakan Eyaleti Danışma Komisyonu tarafından da tavsiye edildiği gibi bu çözümün tabiyetsizlik ve ayrımcılık gibi konuları da ele alması gerektiği belirtilmektedir.
 
23 Ekim’de Cenevre’de gerçekleştirilecek uluslararası yardım konferansı öncesinde UNICEF, yeni gelen Arakanlı çocuklarla birlikte daha önceki dalgalarda gelenler ve güç durumdaki ev sahibi topluluklarının acil ihtiyaçlarının Ekim 2017-Mart 2018 arasında ivedilikle karşılanması için 76.1 milyon ABD Doları kaynak çağrısında bulunmaktadır. Bu rakamın 56.5 milyon ABD Doları tutarındaki kısmı BM ve insani yardım kuruluşları tarafından hazırlanan Bangladeş İnsani Yardım Planı’nda (HRP) yer almaktadır.

Ortaya çıkabilecek kolera ve su yoluyla bulaşan diğer salgınlar düşünülerek Arakanlı çocuklara temiz su, sanitasyon ve geliştirilmiş hijyen imkânları sağlanması yardım çağrısında en öncelikli sırada yer almaktadır. Arakanlı çocukların çoğu kızamık gibi hastalıklara karşı tam olarak aşılanmış durumda değildir. UNICEF ayrıca Arakanlı çocuklara çocuk dostu mekânlarda eğitim ve destek hizmetlerine odaklanmakta ve cinsiyet temelli şiddet sorununu ele almak üzere diğer ortaklarla çalışmalar gerçekleştirmektedir.
 
UNICEF dört temel alanda acilen harekete geçilmesi çağrısında bulunmaktadır:
 
1.    Bangladeş İnsani Yardım Planı ile Myanmar’a yönelik insani yardım planına uluslararası destek ve finansman;
2.    Arakanlı çocukların ve ailelerin korunması, Arakan Eyaletinde şiddetin etkilediği çocuklara acilen ve engelsiz insani erişim sağlanması;
3.    Arakanlı mültecilerin Myanmar’a güvenli, gönüllülük temelinde ve saygın biçimde dönmelerine destek ve
4.    Rakhine Eyaleti Danışma Komisyonu tavsiyelerinin yaşama geçirilmesi dâhil olmak üzere krize kalıcı bir çözüm bulunması.
 
Raporla birlikte ek fotoğraf ve video materyalleri için: here.
 
###
Editörlere not:  Arakanlı çocuklar, çatışmalar, yoksulluk ve olumsuz hava koşulları nedeniyle evlerinden olan yaklaşık 50 milyon çocuk arasında yer almaktadır. Geçtiğimiz yıl UNICEF en güç durumdaki bu çocukların acılarını yansıtmak üzere #Children Uprooted başlıklı bir küresel kampanya başlatmıştı.

UNICEF hakkında
UNICEF dünyadaki en dezavantajlı çocuklara ulaşabilmek için dünyanın en zorlu yörelerinde çalışmaktadır. Herkesin daha iyi bir dünya kurabilmesi adına 190 ülkede ve bölgede çocuklar için çalışıyoruz.
UNICEF ve çocuklara ilişkin çalışmaları hakkında daha fazla bilgi için:www.unicef.org
UNICEF’i Twitterve Facebook’tan izleyin
 
Daha fazla bilgi için:
Simon Ingram, UNICEF Brüksel, +32 491 90 5118, [email protected]
Sema Hosta,UNICEF Türkiye, + 90 312 454 1010, [email protected]
Christopher Tidey, UNICEF New York, +1 917 340 3017, [email protected]

Gülcem Bayer Deniz, UNICEF Türkiye Milli Komitesi, +90 532 224 7661, [email protected]

 

UNICEF, hızla büyüyen bu insani kriz için kaynak yaratmaya çalışıyor, şu ana kadar müdahale planının sadece %7.4'ü finanse edilebildi. ARAKANLI ÇOCUKLAR İÇİN BANGLADEŞ'TE YÜRÜTTÜĞÜMÜZ ACİL MÜDAHALEYE ŞİMDİ DESTEK OL!