Yaşam kurtarıcı A vitamini takviyeleri

UNICEF | her çocuk için

Yaşam kurtarıcı A vitamini takviyelerinden yoksun 140 milyondan fazla çocuk için hastalıklara yakalanma riski daha büyük

NEW YORK, 2 Mayıs 2018  – UNICEF, bugün açıkladığı raporda, yaşam kurtarıcı A vitamini takviyelerinin yapılmaması durumunda 140 milyondan fazla çocuğun hastalık, işitme kaybı, körlük ve hatta ölüm gibi risklerle karşılaşma ihtimalinin artacağı uyarısında bulundu. Rapor her yıl iki doz A vitamini takviyesinin binlerce çocuğun yaşamını kurtarabilecekken, bu düşük maliyetli müdahalenin kapsamının 2016 yılında alarm verici biçimde daraldığına işaret ediyor.
 
A vitamini bağışıklık sistemini güçlendirmekte ve küçük çocukları ölümcül olabilecek kızamık ve ishal gibi hastalıklardan korumaktadır. Ne var ki çocuk ölüm hızlarının en yüksek olduğu ve A vitamini takviyesi programlarına en çok ihtiyaç duyulan 26 ülkede 61 milyon çocuğa bu yardım ulaşmamaktadır. Bu sayı 2016 yılındakinin üç katıdır.
 
© UNICEF/UNI77085/Holmes UNICEF küresel beslenme programı başkanı Victor Aguayo: “Bu düşük maliyetli, ancak etkisi büyük müdahalenin geleceği halen sallantıdadır ve bu da en güç durumdaki çocukların yaşamının, sağlığının ve geleceğinin sallantıda olması anlamına gelmektedir.  Bu çarpıcı kapsam daralmasının daha önce görülmemiş boyutlarda olmasının yanısıra on yıllar süresince sağlanan ilerlemeyi de tehdit etmesi son derece endişe vericidir.”
 
Durumdan en kötü şekilde etkilenen bölge Batı ve Orta Afrika’dır. Bu bölgede A vitamini takviyesi kapsamı 2009 ve 2015 yılları arasında yüzde 79-80, 2015 yılında yüzde 79 iken 2016 yılında yüzde 54 olarak gerçekleşmiştir.
 
Bölgede A vitamini takviyeleri geleneksel olarak çocuk felci aşılamaları sırasında gerçekleştirilmektedir. Bugün ülkelerin çoğunda çocuk felci ortadan kalktığından bu hastalığa karşı mücadele programları da altyapı ve finansman açısından gerilemekte bu da A vitamini takviyelerinin kapsamında daralmaya yol açmaktadır.
 
Doğu ve Güney Afrika gibi diğer bölgelerde 2015 ile 2016 yıllarında benzer bir gerileme görülmemiştir. Bununla birlikte bu bölgelerdeki pek çok ülke bugün ve ilerleyen dönemlerde kapsamı geniş tutma açısından sorunlarla karşı karşıya bulunmaktadır.
 
A vitamini takviyelerinde görülen gerileme ve dalgalanma çocuk ölümlerini azaltma çabalarına ciddi darbe vurmaktadır. Buna ek olarak durumdan en fazla etkilenen ülkeler çocuk bağışıklaması gibi yaşam kurtarıcı hizmetler, beslenmede iyileşme ve sıtmanın önlenmesi gibi alanlarda halihazırda zayıf sağlık sistemlerine sahip durumdadır. UNICEF yayınlanan raporda en güç durumdaki çocuklar için yaşam kurtarıcı müdahalelerin gerçekleşmesine yönelik rutin yollara başvurulması çağrısında bulunmaktadır. Kapsamın genişletilmesine yönelik tavsiyeler şu şekilde sıralanmaktadır:


► Konuya daha fazla sahip çıkılması: Hükümetlerin ve kalkınma alanındaki ortaklarının yılda iki kez olmak üzere A vitamini dozunu her çocuğa ulaştırmaları.

► Daha güçlü sistemler kurulması: A vitamini takviyeleri de dâhil olmak üzere sağlık hizmetlerinin düzenli ve eşitlikçi biçimde sunulması.

► Bilgi toplanması ve paylaşılması: A vitamini takviyelerinin rutin bağışıklama ve çocuklara yönelik diğer rutin hizmetler aracılığıyla gerçekleştirilmesinin yollarına ilişkin bilgilerin derlenmesi ve paylaşılması.

► Tek tek her çocuğun izlenmesi: Çocuk sağlık kartlarının ve kitapçıklarının daha etkin kullanılarak hangi çocukların tam korunma açısından yılda iki kez A vitamini takviyesi aldığının belirlenmesi.

 
Rapor ayrıca çocuk beslenmesi alanında iyileştirmeler ve ilk iki yıl içinde anne sütüyle beslenmenin yaygınlaştırılması çağrısında bulunmaktadır. Ayrıca çocuklar kendilerini A vitamini eksikliğinden koruyacak besin değeri yüksek ve güvenli beslenme imkânlarına kavuşuncaya kadar A vitamini takviyesi programlarının pek çok ülke için gerekli olduğunun  altını çizmektedir.
 
######
 
Fotoğraf indirmek için.
 
Rapor, 2018 yılına ait UNICEF Küresel Veri Tabanlarını esas almaktadır.
 
UNICEF hakkında
UNICEF dünyadaki en dezavantajlı çocuklara ulaşmak için dünyanın en zorlu yerlerinde çalışmalar yapmaktadır. 190 ülkede ve bölgede, her yerde, herkes için daha iyi bir gelecek kurmak için çalışıyoruz ve bu uğraşlarımızdan hiç vazgeçmiyoruz. UNICEF ve çocuklara ilişkin çalışmaları hakkında daha fazla bilgi için:www.unicef.org. UNICEF’in A vitaminine ilişkin çalışmaları için: vitamin A.
 
UNICEF’i Twitterve Facebook’tan izleyin
 
Daha fazla bilgi için:
Sema Hosta, UNICEF Türkiye, +90 312 454 1010, [email protected]
Sabrina Sidhu, UNICEF New York, +1 917 4761537, [email protected]