BM kuruluşları İsrail'de alıkonulan ve ağır hasta olan Filistinli çocuğun derhal serbest bırakılması çağrısında bulundu

UNICEF | her çocuk için

AMMAN/KUDÜS/RAMALLAH, 20 Ocak 2022-: “İsrail Hükümeti, Amal Nakhleh'in alıkonma süresini herhangi bir suç isnat edilmeksizin veya yargılama süreci olmaksızın 18 Mayıs 2022'ye kadar uzattı. Alıkonulduğunda 17 yaşında olan Amal, bir yıldan uzun bir süredir idari gözetim altında tutuluyor.

“Ne Amal ne avukatları ne de ailesi, alıkonmasının ve idari gözetim altına alınmasının nedenleri hakkında bilgilendirildi. Amal, sürekli tıbbi tedavi ve izleme gerektiren ciddi bir otoimmün hastalıktan mustarip.

“Uluslararası insan hakları hukuku uyarınca Amal'ın derhal ve koşulsuz olarak serbest bırakılması çağrısında bulunuyoruz.

“İsrail'in de imzacısı olduğu Çocuk Haklarına Dair Sözleşme'ye göre: "Bir çocuğun … alıkonulması … ancak en son başvurulacak bir önlem olarak düşünülüp... Özgürlüğünden yoksun bırakılan her çocuk, kısa zamanda yasal ve uygun olan diğer yardımlardan yararlanma hakkına sahip olacağı gibi özgürlüğünden yoksun bırakılmasının yasaya aykırılığını bir mahkeme veya diğer yetkili, bağımsız ve tarafsız makam önünde iddia etme ve böylesi bir işlemle ilgili olarak ivedi karar verilmesini isteme hakkına da sahip olacaktır.”

"Amal'ın davası, Filistinli bir çocuğun suçlama veya yargılama olmaksızın alıkonduğu uzun süreli davalardan biri. Ancak bu durum Amal’a özel değil. Şu anda, ilk kez alıkonulduğunda 18 yaşın altında olan en az üç Filistinli daha idari gözetim altında bulunuyor.

“2015'ten bu yana her yıl yayımlanan Çocuklar ve Silahlı Çatışmalar Raporu'nda İsrail'e, çocukların idari gözetimine son vermesi çağrısında bulunan BM Genel Sekreteri'nin bu çağrılarını yineliyoruz. Bu uygulama çocukları özgürlüklerinden mahrum ediyor ve derhal sona erdirilmelidir.”

heartUNICEF'in en zor durumdaki çocuklara acil insani yardım ulaştırması düzenli bağışlarla mümkün oluyor. Haydi bize katıl, bir çocuğun mutluluk sebebi ol.