Temiz Su

UNICEF | her çocuk için

Her gün 700'den fazla çocuk, güvensiz su, sanitasyon ya da hijyen yetersizliklerine bağlı önlenebilir hastalıklar yüzünden ölüyor.

Dünyada güvenli suya erişemeyen 2,2 milyardan fazla insan var. Su, Sanitasyon ve Hijyen: her biri ayrı bir çalışma alanı olmasına rağmen, tümü birbirine bağlı. Örneğin tuvalet olmayınca, su kaynakları kirleniyor, temiz su olmayınca temel hijyen önlemleri uygulanamıyor. Su olmadığında, insanlar ölüyor ya da suya ulaşmak için göçe mecbur kalıyor. Temiz suya erişim olmadığında UNICEF’in çocukların sağlığı için yürüttüğü sağlık ve beslenme programları da etkili olamıyor.

Kriz zamanlarında sanitasyon eksikliği, yetersiz temiz su ve hijyen nedeniyle ortaya çıkan ishal, kolera ve benzer salgınlardan en çok çocuklar etkileniyor. Su ve hijyen ile ilgili hastalıklar beş yaşın altındaki çocuklarda ölümlerin önde gelen nedenlerinden biridir. Güvenli suya erişemediği için her gün yaklaşık 700’den fazla çocuk hayatını kaybediyor. Çatışma bölgelerinde çocukların ishalli hastalıktan ölme olasılığı, çatışmanın kendisinden yaklaşık 20 kat daha fazla.

Koronavirüsü krizinde çocuklar hastalıktan daha az etkileniyor gibi görünse de, herhangi bir krizde olduğu gibi en çok çocuklar etkileniyor. Koronavirüs salgını tüm dünyada eşitsizlikleri ve yoksulluğu artırıyor, sağlık hizmetlerine ve insani yardıma ihtiyaç duyan kişi sayısını katlıyor.

Halihazırda, dünya genelinde her 10 kişiden 3'ü veya diğer bir deyişle 2,3 milyar kişi, evde su ve sabunla el yıkama olanağına sahip değil. Dünya genelinde her 5 okuldan 2'sinde, öğrencilerin su ve sabunla el yıkayabilecekleri temel hijyen hizmetleri bulunmuyor. Kırsal alanlarda, kentsel gecekondu mahallelerinde, afete eğilimli bölgelerde ve düşük gelirli ülkelerde yaşayan insanlar en savunmasız ve en çok etkilenen kesim.

Temiz suya erişmek her çocuğun hakkı! Bir çocuğun evde güvenli suya erişimi olduğunda, sağlıklı yaşama, öğrenme, oynama ve çocukluğunu hakkaniyetle yaşama şansı oluyor. Çocuklar evlerine su taşımakla meşgul olmadıklarında, okula gitmek için zamanları olur. Okulda temiz su, hijyenik tuvalet ve el yıkama için sabun varsa, çocuklar sağlıklı bir öğrenme ortamına sahip olur.

UNICEF temiz suya erişim için yenilikçi yollar keşfetmek ve iklim dirençli altyapının oluşturulmasında öncü çalışmalar sürdürüyor.

► Sanitasyon alanında, temel tuvalet kullanımı ve atıkların insanla temasını ayırmak için çalışıyor.

► Temel hijyen uygulamalarının ve çok basit görünmesine rağmen hastalıkları önlemek ve çocuk sağlığı için kilit bir önlem olan su ve sabun kullanımının yaygınlaşması için çalışıyor.

► UNICEF; acil durumlarda su, sanitasyon ve hijyen hizmeti sunan öncü insani yardım kuruluşu olarak, tüm dünyadaki insani krizlerde bu alanlardaki acil ihtiyaçların yarısından fazlasını karşılıyor. UNICEF’in 2022'de Çocuklara Yönelik İnsani Yardım Planı kapsamında hedefi, 53,4 milyon insanın güvenli temiz suya erişimini sağlamaktır.

 

22 Haziran 2016, Uganda – Uganda’nın kuzeyinde, Kitgum kasabasında küçük bir çocuk el pompasından akan temiz ve güvenli suyu kullanıyor. Fotoğraf ©UNICEF/UN025606/Bongyereirwe

 

 

 

UNICEF’e düzenli bağış yaparak çocukların temiz su ve hijyene ulaşması için yürüttüğümüz hayati çalışmalarımıza destek olun.

 

Fotoğraf © UNICEF/UN024866/Sewunet