Depremden etkilenen çocuklar için

UNICEF | her çocuk için

UNICEF'in Türkiye'deki insani yardım çalışması: binlerce çocuğun hayatı risk altında

6 Şubat’ta gerçekleşen depremlerin ardından çocuklar evlerini kaybetmiş durumda, bazılarının ailelerinden kayıplar var. Tahminen 2,4 milyon insan depremden etkilenen bölgelerdeki resmi yerleşim yerlerinde çadırlarda yaşarken, yaklaşık 218.000 kişi konteyner kentlerde, 800 bin kişi düzenlenmiş geçici barınma alanlarında yaşıyor. Resmi yerleşimlerde temel altyapı ve hizmetlere erişim vardır. Bununla birlikte, yaklaşık 1,6 milyon insan hasarlı evlerinin yanında, çadırlarda veya derme çatma barınaklarda, asgari yaşam koşulları ve hizmetlere erişimi sınırlı veya hiç olmayan bir şekilde yaşıyor. 4 milyon çocuğun eğitimi kesintiye uğradı.

Barınma, su-sanitasyon-hijyen, ruh sağlığı ve psikososyal destek dahil sağlık hizmetleri, koruma ve öğrenimin sürekliliği öncelikli ihtiyaçlar olmaya devam etmektedir. Engeli olan kişiler için erişilebilir tesisler önemli bir ihtiyaçtır. AFAD, konteyner için 217.700'den fazla başvuru alırken, kiralama desteği için de 562.000 başvuru aldı.

UNICEF ne yapıyor (29.5.2023 itibarıyla güncellenmiştir. 10-18 Mayıs detaylı rapora buradan ulaşabilirsiniz)

UNICEF’in Gaziantep’te bölge ofisi bulunuyor. UNICEF, bölgede halihazırda geniş bir program yürüttüğü için güçlü ortaklıklara sahip ve küresel olarak acil insani yardım konusunda deneyimli. UNICEF, 1999 Marmara ve 2011 Van depremlerinde de insani yardım çalışmalarını desteklemiştir. Etkilenen nüfusların ihtiyaçlarına hızlı bir şekilde yanıt vermek için hem merkezi hem de belediye düzeyinde yetkililerle ve ortaklarla çalışma deneyimine sahibiz. Türkiye'de UNICEF, depremin ilk gününden bu yana ilgili kamu ve sivil toplum ortaklarıyla ile koordinasyon halinde durmaksızın çalışıyor. UNICEF, felaketler öncesinde bölgedeydi, şimdi acil insani yardım için çalışıyor, sonrasında da bölgedeki en dezavantajlı çocukların haklarına ulaşması için çalışmaya devam edecek. UNICEF, 1,5 milyonu çocuk olmak üzere 3 milyon ihtiyaç sahibi kişiye ulaşmayı hedefliyor.

Çocuk Koruma ve Psikososyal Destek:

 • UNICEF, ruh sağlığı ve psikososyal destek ile kümülatif olarak 267.688 çocuğa ve bakıcıya ulaşmıştır; buna, ASHB'nin eğitimli sosyal hizmet uzmanları ve STK ortakları aracılığıyla ulaşılan 261.608 çocuk ve çocuk bakan kişi ile MEB'in ruh sağlığı ve psikososyal destek eğitimi almış öğretmenleri ve rehberlik danışmanları aracılığıyla ulaşılan 6.080 çocuk/ergen dahildir.
 • Şimdiye kadar, UNICEF tarafından eğitilen 4.052 eğitimli saha çalışanı, psikolojik destek (PSS), çocuk koruma hizmetleri, Cinsiyete Dayalı Şiddeti (GBV) önleme ve depremden etkilenen insanlara müdahale sağlamak için ASHB, GSB ve STK ortakları tarafından görevlendirildi. Raporlama döneminde, ASHB ve STK ortaklarından eğitimli ön saf çalışanları, 17.088 çocuğa ve bakıcıya ruh sağlığı ve psikososyal destek ve psikolojik ilk yardım sağladı.
 • UNICEF'in MoFSS ve STK ortakları aracılığıyla desteğiyle yedi mobil alan da dahil olmak üzere toplam 47 çocuk, ergen ve aile destek merkezi/alanı kurulmuştur. Kümülatif olarak, 56.291 çocuk ve bakıcı, merkezlerde sunulan bir veya daha fazla hizmete erişmiş ve bunlardan yararlanmıştır. Merkezlerde yürütülen faaliyetler: oyun ve eğlence faaliyetleri, bireysel danışmanlık, vaka yönetimi, koruma değerlendirmeleri, toplumsal cinsiyete dayalı şiddeti önleme faaliyetleri kapsamında bilinçlendirme ve fiziksel sınırların korunması konusunda farkındalık yaratmaya yönelik oturumlar.
 • Kümülatif olarak 49.412 kadın, kız ve erkek çocuğu cinsiyete dayalı şiddet riskini azaltma, ve önleme müdahalelerine erişmeleri için desteklenmiştir; ve 32.847 kişi yardım çalışanları tarafından cinsel sömürü ve istismarı bildirmek için güvenli ve erişilebilir kanallarla ilgili bilgilendirildi.
 • UNICEF, etkilenen çocukların ve ailelerin haklarına, adalete ve yasal desteğe erişmelerini desteklemek için yasal güçlendirme programı başlatmıştır.

Su-Sanitasyon-Hijyen (WASH)

 • 18 Mayıs itibariyla, UNICEF’in liderlik ettiği su-sanitasyon-hijyen ortakları 2,55 milyon kişiye ulaştı. Bu alanın finanse edilebilen oranı toplam bütçenin %32’si civarındadır.
 • UNICEF desteğiyle bugüne kadar toplam 304.906 kişinin güvenli suya erişimi olmuştur (su taşıma, klor/kimyasalların sağlanması, su depolama, su kalitesi testi ve su şebekesi onarımı yoluyla); ve kümülatif olarak 5.175 kişinin iyileştirilmiş sanitasyon tesislerine ve hizmetlerine (tuvalet, duş ve katı atık yönetimi sağlanması) erişimi vardır.
 • 421.000'den fazla kişiye aile ve bebek hijyen kitleri de dahil olmak üzere hijyen malzemeleri sağlandı.
 • Raporlama haftasında UNICEF, Hatay ve Adıyaman'da 3 duş, 3 tuvalet ünitesi kurarak 120 kişinin daha kapsanmasını desteklemiştir.

Sağlık ve Beslenme:

 • Kümülatif olarak, depremden etkilenen 985.833 çocuk, UNICEF'in Sağlık Bakanlığı'na (SB) aşı sağlaması yoluyla aşılama hizmetlerine erişmektedir. Sağlık Bakanlığı aşılama takvimi ve ulusal protokollere göre deprem bölgelerindeki çocuklara aşıları mobil servisler aracılığıyla ve sağlık tesislerinde uygulamaktadır. Aşılar arasında kızamık, kabakulak ve kızamıkçık, çocuk felci, tetanoz ve difteri aşıları bulunuyor.
 • Raporlama döneminde, 6 aya kadar yeni doğanlar da dahil olmak üzere 142.000 küçük çocuğu kapsayacak şekilde Sağlık Bakanlığı'na 150.000 tek doz hepatit B aşısı ulaştırılmıştır.
 • UNICEF, sağlık ve beslenmeye yönelik müdahaleyi desteklemek için Sağlık Bakanlığı ve diğer ortaklarla koordinasyon içindedir.

Eğitim:

 • 350 bini mülteci ve göçmen olmak üzere yaklaşık 4 milyon çocuğun eğitime erişimi kesintiye uğradı. 24 Nisan'dan itibaren depremden etkilenen 81 il ve tüm ilçelerde eğitim yeniden başladı.
 • MEB raporuna göre daha önce depremden etkilenmeyen illere giden 254 bin öğrenciden 77.647 öğrenci kendi bölgelerine döndü. MEB, okulların kapanması nedeniyle kaybedilen öğrenimi telafi etmek için 1 Ağustos-1 Eylül arasında yaz programları düzenleyecektir.
 • Kümülatif olarak, 332.587 çocuk, UNICEF destekli sistem güçlendirme ve programları yoluyla, erken öğrenme de dahil olmak üzere örgün veya yaygın eğitime erişiyor.
 • 1 milyondan fazla çocuğa öğrenme materyalleri sağlandı.
 • UNICEF'in desteğiyle MEB tarafından gerçekleştirilen, çevrimiçi psikososyal destek eğitiminden tüm okul düzeylerinden öğretmenler yararlanmaktadır.
 • UNICEF, Eğitim sektörü grubuna liderlik etmektedir. Bugüne kadar, sektör için finansman sadece %19 düzeyindedir. (Sektör ortakları tarafından desteklenen geçici öğrenme alanlarının sayısı, daha önce depremden etkilenen 10 ilde çadırlar, konteynerler veya prefabrik 2.026 geçici öğrenme alanı olarak rapor edilenle aynı kalmıştır).
 • UNICEF ve eğitim sektörü ortakları toplam 1.266 okulun küçük onarımlarını desteklemektedir.
 • Okullar yeniden açılmış olsa da, ulaşım araçlarının eksikliği, özellikle kırsal bölgede, öğrencilerin ve öğretmenlerin öğrenme alanlarına ve yeni açılan okullara ulaşmasını engelliyor. Orta vadeli iyileştirme planları da dahil olmak üzere olası çözümleri belirlemek için bu konuların MEB ile değerlendirilmektedir.

Sosyal Koruma ve ek malzemeler:

 • UNICEF ve ASHB, depremden etkilenen çocukları olan 500.000 hane için bir nakit transferi programı planlaması içindedir. Programın tam ölçekte uygulanması için finansman mevcut olmamasına rağmen, UNICEF 95.000 çocuğa yönelik bir başlangıç planıyla kademeli uygulamaya başlamak için nakit aktaran Türk Kızılay’ı ile birlikte operasyonel hazırlık yapmaktadır.

Ergen ve genç katılımıyla koordinasyon:

 • Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) öncülüğünde ve UNICEF tarafından eğitilen yaklaşık 5.000 genç gönüllü, Geçici Barınma Merkezlerinde 160.000'den fazla kişiye ön saflarda destek sağlıyor.
 • UNICEF, yaklaşık 86.000 ergen ve genci kapsayacak ve onlara yaşam becerileri, akıl sağlığı ve psikososyal destek sağlayacak 20 yeni GENÇ ALAN oluşturmak için GSB ile birlikte çalışmaktadır. Malatya (Yasam Kent) ve Adiyaman'da (prefabrik konaklama alanı) 3 ilave “Genç Alan” alanı hazırlığı devam etmektedir; GSB ile birlikte tahmini 3.000 gence yönelik faaliyetler için kullanılacak.

18 Mayıs itibarıyla, UNICEF'in 1,5 milyonu çocuk olmak üzere 3 milyon kişiye ulaşmak için 196 milyon ABD Doları tutarındaki fon ihtiyacına karşılık 84 milyon ABD Dolarını (%43) aşan bir finansman açığı bulunmaktadır.

heartÇocuklar için orada olmaya hep devam edeceğiz. Lütfen bu felaketten etkilenen çocuklara acil insani yardım ulaştırmak için bize destek ol.