Depremden etkilenen çocuklar için

UNICEF | her çocuk için

UNICEF'in Türkiye'deki insani yardım çalışması: binlerce çocuğun hayatı risk altında

6 Şubat’ta gerçekleşen depremlerin ardından çocuklar evlerini kaybetmiş durumda, bazılarının ailelerinden kayıplar var. Tahminen 2,4 milyon insan depremden etkilenen bölgelerdeki geçici yerleşim yerlerinde çadırlarda yaşarken, 800 bin kişi düzenlenmiş geçici barınma alanlarında yaşıyor. Resmi yerleşimlerde temel altyapı ve hizmetlere erişim vardır. Bununla birlikte, yaklaşık 1,6 milyon insan hasarlı evlerinin yanında, çadırlarda, asgari yaşam koşulları ve hizmetlere erişimi sınırlı veya hiç olmayan bir şekilde yaşıyor. 4 milyon çocuğun eğitimi kesintiye uğradı.

Barınma, su-sanitasyon-hijyen, ruh sağlığı ve psikososyal destek dahil sağlık hizmetleri, koruma ve öğrenimin sürekliliği öncelikli ihtiyaçlar olmaya devam etmektedir. Engeli olan kişiler için erişilebilir tesisler önemli bir ihtiyaçtır. AFAD, konteyner için 217.700'den fazla başvuru alırken, kiralama desteği için de 562.000 başvuru aldı.

UNICEF ne yapıyor? (27.11.23 itibarıyla güncellenmiştir. (1 Eylül - 31 Ekim detaylı rapora buradan ulaşabilirsiniz)

UNICEF’in Gaziantep’te bölge ofisi bulunuyor. UNICEF, bölgede halihazırda geniş bir program yürüttüğü için güçlü ortaklıklara sahip ve küresel olarak acil insani yardım konusunda deneyimli. UNICEF, 1999 Marmara ve 2011 Van depremlerinde de insani yardım çalışmalarını desteklemiştir. Etkilenen nüfusların ihtiyaçlarına hızlı bir şekilde yanıt vermek için hem merkezi hem de belediye düzeyinde yetkililerle ve ortaklarla çalışma deneyimine sahibiz. Türkiye'de UNICEF, depremin ilk gününden bu yana ilgili kamu ve sivil toplum ortaklarıyla ile koordinasyon halinde durmaksızın çalışıyor. UNICEF, felaketler öncesinde bölgedeydi, şimdi acil insani yardım için çalışıyor, sonrasında da bölgedeki en dezavantajlı çocukların haklarına ulaşması için çalışmaya devam edecek. UNICEF, 1,5 milyonu çocuk olmak üzere 3 milyon ihtiyaç sahibi kişiye ulaşmayı hedefliyor.

Çocuk Koruma ve Psikososyal Destek:

 • UNICEF desteği ile, su taşımacılığı, klor/kimyasal madde sağlanması, su depolama, su kalitesi testi ve su temini sistemlerinin onarımı aracılığıyla 3,890,459 kişi güvenli suya erişim sağlamıştır.
 • UNICEF, depremden etkilenen illerdeki çocuklara ve ailelere koruma desteği sağlamaya devam etmektedir. Raporlama dönemi boyunca UNICEF, 336.757 kişiye ulaşmıştır. Bunların içinde 140.746 çocuk (71.906 erkek, 72.860 kız) bulunmaktadır.
 • Cinsiyete Dayalı Şiddet (CDS) risk azaltma, önleme ve müdahale mekanizmaları oluşturulmuş ve raporlama dönemi içinde 140.740 kadın, erkek ve çocuğa ulaşılmıştır. Bu, sosyal medya aracılığıyla CDS mesajları ve farkındalık artırma faaliyetleri kapsamında elde edilen toplamda 3.5 milyonun üzerinde kadın, erkek ve çocuğu içermektedir.
 • Kız Çocuğu Günü etkinliği, güçlendirici gençlik atölyelerini ve cinsiyet duyarlı iyileşme süreçlerini ele alan yüksek düzeyde görünürlük etkinliğini içermiştir. Ayrıca, kız çocuklarının hakları ve fırsatlarını ilerletmeye dair anlamlı tartışmaların yapıldığı bir platform oluşturmuştur.

Su-Sanitasyon-Hijyen (WASH)

 • Raporlama dönemi boyunca, UNICEF'in desteğiyle, 1.553.541 kişi su taşımacılığı, klor/kimyasal madde sağlanması, su depolama, su kalitesi testi ve su temini sistemlerinin onarımı aracılığıyla güvenli suya erişim sağlamıştır. Bu, toplamda 3.890.459 kişiye ulaşılan bir kümülatif sayıdır.
 • Raporlama dönemi içinde UNICEF, tuvaletler, duşlar ve katı atık yönetimi gibi geliştirilmiş sanitasyon hizmetleriyle 458.431 kişiye ulaşmış, kümülatif olarak 1.359.297 kişiye ulaşılmıştır.
 • Resmi ve resmi olmayan yerleşim yerlerinde yaşayan 26.293 kişi, aile ve bebek hijyen kitleri de dahil olmak üzere hijyen malzemeleri almış, böylece kümülatif toplam 866.482 kişiye ulaşılmıştır.
 • Raporlama dönemi içinde UNICEF'in ortağı ACTED, Hatay, Adıyaman ve Kahramanmaraş'ta 131 tuvalet ünitesi ve resmi ve resmi olmayan yerleşim yerlerinde ve köylerde 126 duş ünitesi kurdu.

Sağlık ve Beslenme:

 • UNICEF, aşı teminini ve soğuk zincir ekipmanlarının tedarikini destekleyerek temel hizmetlere erişimi sağlamaya devam etti. Bu, Kızamık, Kabakulak ve Kızamıkçık, polio, tetanoz-difteri ve hepatit B aşılarını içermektedir. Raporlama dönemi içinde 150.000 tek dozlu üçüncü bir hepatit aşısı sevkiyatı Sağlık Bakanlığı'na yapılmış olup, bugüne kadar UNICEF'in aşı temini aracılığıyla 1.3 milyondan fazla küçük çocuk aşı hizmetlerine erişim sağlayabilmiştir. Sağlık Bakanlığı, aşıları depremden etkilenen bölgelerdeki çocuklara Sağlık Bakanlığı aşı takvimine ve ulusal protokollere uygun olarak hem mobil hizmetlerle hem de sağlık tesislerinde uygulamaktadır.
 • Sağlık Bakanlığı ile birlikte, emzirme ve Bebek Dostu Hastane Programı üzerine başka bir kapasite geliştirme programı başlatılmış olup, depremden etkilenen bölgelerden 50 sağlık profesyoneli Mersin'de 5 günlük bir eğitim almıştır.
 • UNICEF'in ASAM ile ortak programı kapsamında, Hatay, Gaziantep, Malatya, Kahramanmaraş ve Adıyaman'daki Anne Bebek Köşeleri aracılığıyla 1.648 genç çocuk ailesi, aşı, beslenme ve çocuk gelişimi konularında danışmanlık hizmeti almıştır. Ayrıca, UNICEF'in Türkiye Kalkınma Vakfı ile ortaklığında Adıyaman ve Hatay'da iki yeni Anne Bebek Köşesi açılmıştır. Bu köşeler, ailelere ve genç çocuklara çocuk gelişimi ve beslenme konularında destek sunmaktadır.

Eğitim:

 • Toplamda, UNICEF, resmi ve resmi olmayan eğitime, erken çocukluk eğitimi de dahil olmak üzere 901.951 çocuğa ulaşmıştır. Bunun yanı sıra yaklaşık 1.2 çocuğa eğitim malzemeleri sağlamıştır.
 • UNICEF'in Okul Kaydı Desteği Programı, ASAM ile iş birliği içinde, okula gitmeyen mülteci çocuklara yönelik hedeflenmiş eğitim danışmanlığı ve yönlendirmeler sunmaktadır. Eylül ayında, 263 depremden etkilenen mülteci çocuk tespit edilmiş olup, önceki raporlama dönemlerinde belirlenenler de dahil olmak üzere, toplamda 2.485 okula gitmeyen mülteci çocuk başarıyla eğitim hizmetlerine kaydedilmiştir.
 • Raporlama döneminde, 773 genç ve 113 çocuk depremden etkilenen illerdeki mesleki eğitim merkezlerine kaydedilmiştir. Ayrıca, eğitim sektör lideri olarak UNICEF, Gaziantep'te, 17 organizasyondan 36 saha personelini içeren okula gitmeyen çocuklar için eğitim odaklı vaka yönetimi konusunda iki günlük bir kapasite geliştirme eğitimi düzenlemiştir, bu organizasyonlar arasında üç BM ajansı bulunmaktadır.

Sosyal Koruma ve ek malzemeler:

 • UNICEF, depremden etkilenen çocuklu ailelere yönelik bir insani nakit transfer programı uygulamaktadır ve buna ek olarak "Artı" bileşeni bulunmaktadır; bu bileşen kapsamında, yardım alanlar çocuk koruma, sosyal hizmet, psikososyal destek ve su ve sanitasyon hizmetleri konusunda bilgilendirici mesajlar alırlar.
 • Bugüne kadar, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve AFAD tarafından hazırlanan sosyal yardım veri tabanından seçilen 102.331 aile (300,000'den fazla çocuk dahil) UNICEF nakit programından faydalanmıştır, bu sayede depremden etkilenen en savunmasız ailelere ulaşmak mümkün olmuştur. Dağıtım Sonrası İzleme, katılımcıların %76'sının mal veya kuponlara kıyasla böyle bir nakit yardımını tercih ettiğini, ve %79'unun nakit desteği ile giyim, gıda ve hijyen için gerekli çocuklarla ilgili ürünlere erişim sağladığını belirlemiştir. Program, UNICEF'in Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Türk Kızılayı ile ortaklığı aracılığıyla uygulanmaktadır.

Ergen ve genç katılımıyla koordinasyon:

 • UNICEF, Hatay'ın Nurdağı ve Islahiye ilçelerinde, çocukları 0-2 yaş aralığında olan ebeveynler ve bakıcılar ile Çocukluk Aşıları üzerine Odak Grup Tartışmaları düzenledi. Başka bir dizi Odak Grup Tartışmaları, ergen kızlar ve erkeklerle gerçekleştirildi. Tartışmaların odak noktası, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya, Kahramanmaraş ve Hatay illerindeki katılım ve katılım alanları, resmi olmayan eğitim konuları üzerineydi. Ayrıca, Şanlıurfa'da Türk ve Suriyeli kadınların yer aldığı bir Kadın Komitesi ile FGD oturumları gerçekleştirildi. Toplamda, 199 kişi (168 kadın, 31 erkek) ihtiyaçlarını, endişelerini ve algılarını paylaşmak üzere tartışmalara katıldı

UNICEF Türkiye Depreme Müdahale Çocuklar için İnsani Yardım Eylemi 2023 (HAC), 196 milyon ABD doları tutarındaki finansman başvurusu ile revize edilmiştir. Buna göre, 31 Ekim itibariyle UNICEF'in finansman ihtiyacına karşı 56 milyon ABD dolarının (%29) üzerinde bir finansman açığı bulunmaktadır.

heartÇocuklar için orada olmaya hep devam edeceğiz. Lütfen bu felaketten etkilenen çocuklara acil insani yardım ulaştırmak için bize destek ol.