Kapsayıcı Eğitim

UNICEF | her çocuk için

UNICEF Türkiye’de her çocuğun kapsayıcı, kaliteli eğitime erişmesi için çalışıyor.

Kamu ve sivil toplum ortaklarımızla birlikte engeli olan çocuklar, ekonomik olarak imkanı olmayan çocuklar, çalışmak zorunda kalan çocuklar, mevsimlik tarım işçilerinin çocukları, göçmen ve mülteci çocuklar… ve daha fazlası da dahil olmak üzere, okul çağındaki tüm dezavantajlı çocukların eğitim haklarına erişmesini sağlamaya çalışıyoruz.

Kız çocuklarının eşit fırsatlara kavuşması ve eğitime devamının desteklenmesi, her tür çocuk işçiliğinin önlenerek eğitime devamın sağlanması, engeli olan çocukların eğitimde fırsat eşitliği, göçmen ve mülteci çocukların topluma adapte olarak eğitime katılmaları başlıklarına odaklanan program kapsamında UNICEF, Milli Eğitim Bakanlığı ve ilgili ortaklarla çalışarak eğitim sisteminin kapasitesinin her öğrenciyi kapsayacak şekilde güçlendirilmesine teknik destek veriyor:

► Öğretmenlerin ve tüm eğitim personelinin mesleki gelişim sistemlerinin güçlendirilmesi; her öğrenciye eşit fırsatlar sunmalarını sağlayacak gerekli pedagojik bilgi ve becerilere sahip olmalarını sağlamak,

► Etkinlik kitapları, öğretmen kılavuzları, değerlendirme araçları gibi ‘Geliştirici Eğitim’ malzemelerinin geliştirilmesi,

► Öğretmenlerin ihtiyacı olan öğrencileri destekleyebilmesi için Psikososyal Destek Programı eğitimleri verilmesi,

► Aile Rehber Kitapları geliştirilmesi

"Eğitim, her çocuğun hakkı" diyorsunuz, biliyoruz. Şimdi bize katılın!

©UNICEF/Ergen