Çevrimiçi zorbalık mağduru gençler

UNICEF | her çocuk için

UNICEF anketi: 30 ülkedeki gençlerin üçte birinden fazlası çevrimiçi zorbalık mağduru olduğunu belirtiyor

U-Rapor siber zorbalığın yaygınlığını ve gençler üzerindeki etkisini ortaya koyuyor

NEW YORK, 4 Eylül 2019 – UNICEF ve BM Genel Sekreteri Çocuklara Yönelik Şiddet Özel Temsilcisi (SRSG) tarafından bugün açıklanan anket sonuçlarına göre 30 ülkede her üç gençten biri çevrimiçi zorbalığa maruz kalmakta, her beş çocuktan biri de siber zorbalık ve şiddet gibi nedenler yüzünden okula gidemediğini belirtmektedir.

Bir gençlik katılım aracı olan U-Rapora kimlikleri gizli tutularak görüş belirten gençlerin hemen hemen dörtte üçü de Facebook, Instagram, Snapchat ve Twitter dâhil olmak üzere sosyal ağların çevrimiçi zorbalığın en yaygın gerçekleştiği yerler olduğunu belirtmiştir.

UNICEF Genel Direktörü Henrietta Fore: “Çevrimiçi dersliklerde öğrenci dersten çıktıktan sonra bile okulun bitmediği ve ne yazık ki okul çevresi zorbalığın da yine bu şekilde devam ettiği anlamına gelir. Gençlerin eğitim deneyiminin iyileştirilmesi, onların çevrimiçi ve çevrimdışı ortamlarda karşılaştıkları durumların dikkate alınmasınını içerir.”

Ankette gençlere kısa mesaj (SMS) ve hızlı mesaj yoluyla bir dizi soru yöneltilmiştir. Bu sorular, çevrimiçi zorbalık ve şiddete, bu olayların en fazla nerelerde gerçekleştiğine ve bu durumlara son vermenin kimin sorumluluğunda olduğuna ilişkindir. Ankete yanıt verenlerin yaklaşık yüzde 32’si siber zorbalığa son verilmesinin hükümetlerin sorumluluğunda olduğunu belirtirken yüzde 31’i gençlerin kendilerine, yüzde 29’u da internet şirketlerine işaret etmiştir.

©UNICEF/UN0272127/Akbar Junior

BM Genel Sekreteri Çocuklara Yönelik Şiddet Özel Temsilcisi Najat Maalla Mjid: “Gençlerin dile getirdikleri görüşlerde net olarak bulabileceğimiz temel mesajlardan biri, çocukların katılımına ve kenetlenmesine duyulan ihtiyaçtır. Siber zorbalığa son verilmesinin kimin sorumluluğunda olduğuna ilişkin görüşler hükümetler, internet hizmeti sunucuları (özel sektör) ve gençlerin kendileri olmak üzere eşit dağılım sergilemektedir.  Hep birlikte bu işin içindeyiz ve ortaklık çerçevesinde sorumluluğu paylaşmak durumundayız.”

Yaşları 13 ile 24 arasında değişen 170.000’den fazla U-Raporcusu ankete katılmıştır. Katılımcıların ülkeleri ise şunlardır: Arnavutluk, Bangladeş, Belize, Bolivya, Brezilya, Burkina Faso, Fildişi Sahili, Ekvador, Fransa, Gambiya, Gana, Hindistan, Endonezya, Irak, Jamaika, Kosova, Liberya, Malawi, Malaysiya, Mali, Moldova, Karadağ, Myanmar, Nijerya, Romanya, Sierra Leone, Trinidad & Tobago, Ukrayna, Vietnam ve Zimbabwe.

Anket sonuçları, sınıf arkadaşları arasındaki siber zorbalık olaylarının özellikle yüksek gelirlilikle ilgili olduğu yolundaki anlayışı sorgulamaktadır. Örneğin, Sahra Güneyi Afrika ülkelerinden ankete yanıt verenlerin yüzde 32’si çevrimiçi zorbalık mağduru olduklarını belirtmiştir. Yüzde 39’luk bir bölüm de okul içinde çocukların zorbalık amacıyla akranları hakkındaki bilgileri paylaştıkları özel çevrimiçi grupların varlığını bildiklerini belirtmiştir.

Dünyanın çeşitli ülkelerinden çocuklar ve gençler UNICEF’in okullarda ve çevresinde şiddete son kampanyası çerçevesinde 2018 yılında “Şiddete Son Gençlik Manifestosunu” (#ENDviolence Youth Manifesto) hazırlamıştır. Bu manifestoda hükümetlere, öğretmenlere, ebeveynlere ve diğer çocuk ve gençlere şiddete son vermeleri, öğrencilerin okullarında ve çevresinde kendilerini güvende hissetmelerini sağlamaları çağrısı yapılmaktadır –çevrimiçi koruma çağrısı da buna dâhildir.

Fore sözlerini şöyle sürdürdü: “Dünyanın her yerinde, gerek düşük gerekse yüksek gelir düzeyindeki ülkelerde gençler bize çevrimiçi zorbalığa maruz kaldıklarını, bu durumun eğitimlerini etkilediğini ve buna son verilmesini istediklerini bildirmektedir. Çocuk Haklarına dair Sözleşme’nin 30’uncu yıldönümüne yaklaşırken, çocuk haklarının dijital güvenlik ve koruma politikalarının ön planına yerleştirilmesini sağlamalıyız.”

UNICEF ve ortakları, okullarda ve çevresinde zorbalığa son verilmesi için tüm sektörlerin aşağıda belirtilen alanlarda ivedilikle harekete geçmeleri çağrısında bulunmaktadır:

► Çocukları ve gençleri siber zorbalık ve zorbalıktan korumaya yönelik politikaların uygulanması.

► Çocukları ve gençleri desteklemek üzere ulusal yardım hatlarının oluşturulması ve gerektiği gibi donatılması.

► Sosyal ağ sağlayanların etik standartlarının ve uygulamalarının özellikle veri toplama, bilgi sağlama ve yönetme gibi alanlarda iyileştirilmesi.  

► Politikalara rehberlik sağlamak üzere çocukların ve gençlerin çevrimiçi davranışları hakkında daha iyi ve detaylı kanıtlar derlenmesi.

► Özellikle en dezavantajlı durumdaki gruplara ilişkin olarak, öğretmenlerin ve ebeveynlerin siber zorbalığın ve zorbalığın önlenmesi ve karşı çıkılması konularında eğitilmeleri.

###

Editörlere Notlar:

UNICEF okullarda ve çevresindeki şiddetin son bulması için dünyanın her yerinde çalışmalar gerçekleştirmektedir. Bu yöndeki çabalar arasında kuruluşun  #ENDviolence kampanyası ile birlikte  Safe to Learn (Öğrenmek için Güvenli) yer almaktadır. İkincisi, UNICEF ile Birleşik Krallık Uluslararası Kalkınma Bakanlığı (DFID), UNESCO, Çocuklara Yönelik Şiddete Karşı Küresel Ortaklığın diğer üyeleri ve UNGEI arasında oluşturulmuş bir ortaklıktır.  

Bu ay, çok sayıda çocuk okullarına dönerken ve UNICEF’in #ENDviolence Gençlik Manifestosu çerçevesinde ebeveynlere şiddetin önlenmesi ve şiddete son verilmesi çabalarına yardımcı olmaları çağrısında bulunuyoruz. Daha fazlası için tıklayın.

UNICEF hakkında
UNICEF en dezavantajlı çocuklara ulaşmak için dünyanın en zorlu yörelerinde çalışmalar gerçekleştiriyor.  190’dan fazla ülkede ve bölgede, her çocuk için, her yerde, her gün herkes için daha iyi bir dünya kurmak amacıyla çalışıyoruz.

UNICEF ve çalışmaları konusunda daha fazla bilgi için: www.unicef.org  UNICEF’i Twitter ve Facebook’tan izleyin

BM Genel Sekreteri Çocuklara Yönelik Şiddet Özel Temsilciliği (SRSG) hakkında

Çocuklara Yönelik Şiddet SRSG, çocuklara yönelik her tür şiddetin önlenmesi ve ortadan kaldırılması ve BM Genel Sekreterliğinin Çocuklara Yönelik Şiddet Araştırmasında dile getirilen tavsiyelerin yerine getirilmesi için çalışan, küresel ölçekte bağımsız bir savunucudur. SRSG, tüm bölgelerde, sektörlerde ve çocuklara yönelik şiddetin görülebileceği ortamlarda yürütülecek çalışmalar için köprü ve katalizör olarak işlev görmektedir. SRSG, bu gündemdeki ivmenin sürekli kılınması için eylemler düzenlemekte ve siyasal destek sağlamakta, Sürdürülebilir Kalkınma için 2030 Gündemini yaygınlaştırmaktadır.

U-Rapor hakkında

U-Rapor, dünyanın neresinde olursa olsun herkesin önem verdiği konularda görüşünü dile getirmesine olanak tanıyan bir sosyal mesajlaşma aracıdır. UNICEF ve ortakları bu platformu kalkınmayla ilgili kritik konularda çeşitli görüşleri yansıtmak amacıyla oluşturmuştur. U-Rapor yurttaş öncülüğündeki gelişmeyi teşvik etmekte, acil insani durumlara yönelik tepkileri kolaylaştırmakta ve olumlu bir değişim sağlanması adına yerel sesleri küresel ölçekte duyurmaktadır.

Ergenler ve gençler SMS ya da sosyal medya aracılığıyla (Facebook, Whatsapp ya da Viber) platforma katılabilirler. Böylece anketlere yanıt verebilirler, duyarlı oldukları konuları dile getirebilirler, çocuk haklarını destekleyebilirler ve yaşadıkları toplulukların gelişmesi için çalışabilirler. Halen 60’ı aşkın ülkede 7 milyondan fazla U-Raporcusu bulunmaktadır.    

Bu anket, U-Raporcu olarak UNICEF’le ilişkiye geçen ve ankete katılan binlerce çocuk ve genç sayesinde mümkün olmuştur. Anket Haziran 2019’da uygulanmış ve 30 ülkeden 170 binden fazla kişi ankete katılmıştır.

Daha fazla bilgi için: www.ureport.in

 İletişim:

Sema Hosta, Chief of Communication, UNICEF Türkiye, +90 533 622 8346, [email protected]

Helen Wylie, UNICEF New York, +1 917 265 4516, [email protected]