Savaştan kaçan çocuklar insan ticareti ve sömürü riskiyle karşı karşıya

UNICEF | her çocuk için

Savaştan kaçan çocuklar insan ticareti ve sömürü riskiyle karşı karşıya

CENEVRE/NEW YORK, 19 Mart 2022– UNICEF bugün, Ukrayna'da savaştan kaçan çocukların insan kaçakçılığı ve sömürüye maruz kalma riskinin yüksek olduğu konusunda uyarıda bulundu. İnsan tacirleri genellikle büyük çaplı nüfus hareketlerinin yarattığı kaostan yararlanmaya çalışıyor. 24 Şubat'tan bu yana Ukrayna'dan mülteci olarak kaçan 1,5 milyondan fazla çocuk ve ülke içinde şiddet nedeniyle yerinden edilen sayısız çocuk var. Çocukların karşı karşıya olduğu tehdit gerçek ve giderek büyüyor.

UNICEF ve İnsan Ticaretine Karşı Kuruluşlar Arası Koordinasyon Grubu (ICAT) tarafından yakın zamanda yürütülen bir analize göre, dünya genelinde tespit edilen insan ticareti mağdurlarının yüzde 28'i çocuk. UNICEF çocuk koruma uzmanları Ukrayna bağlamında potansiyel insan ticareti mağdurlarının daha da yüksek bir oranını çocukların oluşturacağına inanıyor. Çünkü şimdiye kadar ülkeden kaçan mültecilerin neredeyse tamamını çocuklar ve kadınlar oluşturuyor.

UNICEF'in Avrupa ve Orta Asya Bölge Direktörü Afshan Kahn, "Ukrayna'daki savaş, kitlesel yerinden edilmelere ve mülteci akışlarına yol açıyor. Bu durum insan kaçakçılığında önemli bir artışa ve akut bir çocuk koruma krizine yol açabilir. Yerinden edilmiş çocuklar ailelerinden ayrılmaya, sömürülmeye ve insan ticaretine maruz kalmaya karşı son derece savunmasız. Bölgedeki hükümetlerin adım atması ve onları güvende tutmak için önlemler alması gerekiyor”, dedi.


24 Şubat-17 Mart tarihleri arasında Ukrayna'dan Romanya'ya geçen 500'den fazla refakatsiz çocuk olduğu belirlendi. Ukrayna'dan komşu ülkelere kaçan refakatsiz çocukların gerçek sayısı muhtemelen çok daha yüksek. Ailelerinden ayrı düşmüş çocuklar, insan ticareti ve sömürüye karşı özellikle savunmasız durumda


Khan, “Ukrayna'daki savaştan kaçan çocukların komşu bir ülkeye geçerken savunmasızlıkları tespit edilmelidir. Mülteci sınır geçişlerinde tarama-tespit süreçlerinin güçlendirilmesi için her türlü çaba gösterilmelidir", dedi. 


Ukrayna'dan kaçan çocukları ve aileleri korumak ve desteklemek için UNICEF ve UNHCR, hükümetler ve sivil toplum örgütleriyle ortaklaşa çalışarak çocuklar ve kadınlar için tek noktada güvenli alanlar sağlayan “Mavi Noktalar”ı kuruyor. 'Mavi Noktalar' seyahat eden ailelere önemli bilgiler sağlıyor, refakatsiz ve ailelerinden ayrı düşmüş çocukların belirlenmesine ve korunmalarına yardımcı oluyor ve temel hizmetler için bir merkez işlevi görüyor. Ukraynalı çocuklara ve kadınlara ev sahipliği yapan ülkelerde halihazırda 'Mavi Noktalar' kuruldu ve önümüzdeki günlerde 34'ü Polonya'da olmak üzere sayısı arttırılacak.

UNICEF, risk altındaki çocukları daha iyi belirlemek için komşu ülkelerin ve diğer varış ülkelerinin hükümetlerini, başta Ukrayna ile olan sınırlarda olmak üzere sınır geçişlerinde çocuk koruma taramalarını güçlendirmeye çağırıyor. Buna ek olarak UNICEF, hükümetleri; sınır kontrol yetkilileri, kolluk kuvvetleri ve çocuk koruma makamları arasındaki sınır ötesi işbirliğini ve bilgi alışverişini geliştirmeye, aile bakımından yoksun çocuklar için aile takibi ve birleşimi prosedürlerini uygulamaya ve ailelerinden ayrı düşmüş çocukları hızlı bir şekilde belirlemeye çağırıyor.


Sığınma evlerinde, büyük şehirlerdeki tren istasyonlarında ve mültecilerin toplandığı veya geçtiği diğer yerlerde koruma risklerine yönelik ek taramalar yapılmalıdır. Ulusal ve uluslararası kolluk kuvvetlerinin, çocukların ve kadınların hareketlerini izlemesi ve savunmasız grupların karşı karşıya olduğu riskleri etkin bir şekilde azaltması da kritik öneme sahiptir.

heart Ukrayna'daki çocukların acil yardım ihtiyaçları da artıyor. Şimdi bağış yaparak çabamıza ortak ol.