Dünya Su Haftası

UNICEF | her çocuk için

Su taşıma işi kadınlar ve kız çocuklar için çoğu kez büyük bir zaman kaybı

NEW YORK/STOCKHOLM, 29 Ağustos 2016 –UNICEF tarafından yapılan açıklamada kadınların ve kız çocuklarının su taşımak için her gün harcadıkları toplam 200 milyon saatin çok değerli bir zamanın israfı anlamına geldiği belirtildi. Stockholm’deki Dünya Su Günü yaklaşırken, uzmanlar dünyanın suya erişimini iyileştirecek yolları tartışmak üzere bir araya geldi. Bu toplantıda, UNICEF suya erişim olmayışının getirdiği fırsat maliyetinin orantısız biçimde kadınların üzerine yıkıldığını vurguladı.

UNICEF’in su, sanitasyon ve hijyen küresel başkanı Sanjay Wijesekera konuya ilişkin şunları söyledi: “Bir düşünün; 200 milyon saat, 8,3 milyon gün ya da yaklaşık 22.800 yıl demektir. Sanki taş devrinde bir kadın kovasıyla su getirmeye gidiyor ve 2016 yılına kadar evine geri dönemiyor… Bu uzun süre içinde dünyanın ne kadar yol almış olduğunu şöyle bir düşünün… Bu süre içinde kadınların neler başarabileceğini düşünün…”

“Eğer yaşanılan yerde su yoksa ve dışarıdan getirilmesi gerekiyorsa, bunun bedelini kayıp zaman ve fırsatlarla ödemek zorunda kalanlar kadınlarımız ve kız çocuklarımız oluyor.”

BM’nin su ve sanitasyonla ilgili Sürdürülebilir Kalkınma Hedefi (Hedef 6) 2030 yılına kadar herkesin güvenilir, maliyetine katlanılabilir ve eşitlikçi biçimde suya erişiminin sağlanmasını öngörmektedir. Atılacak ilk adım, dünyada herkesin 30 dakikalık bir zaman süresinde su ihtiyacını karşılayabilmesini sağlamak, uzun dönemde ise suyu herkesin evine getirmektir. Buna karşın, BM tahminlerine göre örneğin Sahra Güneyi Afrika’da nüfusun yüzde 29’u (kırsal kesimde yüzde 37, kentlerde ise yüzde 14) sağlıklı içme suyunu yaşadıkları yere 30 dakikalık ya da daha uzun mesafede bulabilmektedir.

Sahra Güneyi Afrika’da dışarıdan eve su getirme, kırsal alanlarda ortalama 33, kentlerde ise 25 dakika almaktadır. Asya’da ise bu rakamlar sırasıyla 21 ve 19 dakikadır. Dahası, belirli ülkeler söz konusu olduğunda bu süreler çok daha uzayabilmektedir. Örneğin Moritanya, Somali, Tunus ve Yemen’de eve günlük su getirme işi bir saatten fazla zaman alabilmektedir.
 
Evde şebeke suyu yoksa eve su getirme işi başta kız çocuklar olmak üzere orantısız biçimde kadınlara ve kız çocuklara düşmektedir. Sahra Güneyi Afrika’da 24 ülkeyi kapsayan bir araştırma, eve su getirme işinin 30 dakikadan fazla sürdüğü durumlarda tahminen 3,36 milyon çocuğun ve 13,54 milyon yetişkin kadının su getirme işinden sorumlu olacağını göstermiştir.  BM tahminlerine göre Malawi’de eve su taşıyan kadınlar bu iş için ortalama 54 dakika harcarken erkeklerin harcadıkları zaman yalnızca 6 dakikadır. Gine ve Tanzanya Birleşik Cumhuriyeti’nde kadınların su taşıma için harcadıkları ortalama zaman 20 dakika, erkeklerin iki katıdır.
 
Kadınlar açısından eve su taşımanın fırsat maliyeti büyüktür ve uzun erimli sonuçlara yol açmaktadır. Bu yüzden, kadınların ailelerine, çocuklarına, diğer ev işlerine, giderek dinlenmeye ayırabilecekleri zaman önemli ölçüde kısalmaktadır. Gerek kız gerek erkek çocuklar açısından, eve su getirme işi eğitimlerinden zaman çaldığı gibi okul devamlılıklarını bile aksatabilmektedir.
 
Su taşıma işi, ailenin tümünün, özellikle çocukların sağlığını da etkileyebilmektedir. Evde su bulunmadığında, dışarıda bulunsa bile taşınacak ve evde depolanacak olması, içildiğinde kirlenmiş olması riskini artıran faktörlerdir.
 
Bu da ishal riskinin artması anlamına gelmektedir. İshal, 5 yaşından küçük çocuklar arasında önde gelen dördüncü ölüm nedenidir; tüm dünyada 159 milyon çocuğu etkileyen kronik malnütrisyona ve bodurluğa yol açan başlıca nedendir. Yetersiz sanitasyon, yetersiz hijyen ya da güvenilir olmayan içme suyu nedeniyle her yıl 5 yaşından küçük 300 bin çocuk ölmektedir, buda günde 800’den fazla ölüm anlamına gelir.
 
Wijesekera’nın sözlerini şöyle sürdürdü:  “Nereye bakarsanız bakın temiz içme suyuna erişimin insanların yaşamında fark yarattığını görürsünüz.  İhtiyaçlar da hedefler de açıktır. Kadınlar ve çocuklar bu temel insan hakkı için bu kadar zaman harcamak zorunda kalmamalıdır.”

► El Niño'nun da etkilediği ciddi bir kuraklığın hüküm sürdüğü Etiyopya'da, suyun peşinde bir günü anlatan videoyu izleyin. 


###
 
UNICEF Hakkında

UNICEF her çalışmasında çocukların haklarını ve iyiliğini gözetmektedir. Ortaklarımızla birlikte 190’dan fazla ülkede ve bölgede yürüttüğümüz çalışmalarda bu taahhüdü pratik işlere dönüştürüyoruz. Özel çabalarımız, nerede olurlarsa olsunlar tüm çocukların yararını gözeterek en güç durumdaki ve dışlanmış çocuklara ulaşmaya yoğunlaştırıyoruz. UNICEF ve çalışmaları hakkında daha fazla bilgi için: www.unicef.org

Bizi Twitter ve Facebook’tan izleyin.
 
Daha fazla bilgi için:
Sema Hosta, UNICEF Türkiye, +90 533 622 8346, [email protected] 
Rita Ann Wallace, UNICEF New York, Tel: + 1 212 326-7586 (ofis) ya da + 1 917 213-4034 (cep),[email protected]