Her 10 gençten 3'ü okuma yazma bilmiyor

UNICEF | her çocuk için

UNICEF: Çatışma ya da afet gibi durumlardan etkilenen ülkelerde her 10 gençten 3'ü okuma yazma bilmiyor

NEW YORK, 31 Ocak 2018– UNICEF tarafından bugün yapılan açıklamaya göre silahlı çatışmalardan ya da afetlerden etkilenen ülkelerde yaşayan ve yaşları 15 ile 24 arasında değişen her 10 gençten 3’ü (59 milyon genç) okuma yazma bilmiyor. Bu durum küresel ölçekteki oranın üç katına işaret ediyor.
 
Uzun yıllar istikrarsızlığın hüküm sürdüğü ve yüksek yoksulluk oranlarına sahip Nijer, Çad, Güney Sudan ve Orta Afrika Cumhuriyeti gençler arasında okuma yazma bilmeyenlerin sayısının en yüksek düzeylere ulaştığı ülkeler. Buralarda okuyup yazamayan 15-24 arası gençlerin oranı sırasıyla yüzde 76, yüzde 69, yüzde 68 ve yüzde 64.
 
UNICEF Genel Direktörü Henrietta H. Fore:  “Eldeki bu rakamlar, yaşanan krizlerin çocukların eğitimi, geleceği, ekonomilerinin ve toplumlarının istikrarı ve gelişmesi üzerindeki trajik etkilerini çarpıcı biçimde ortaya koymaktadır.  Çatışmaların paramparça ettiği ya da afetlerin yıkımına uğramış bir ülkede eğitimsiz, gençlik dönemine okuma yazma bilmeden giren bir çocuğun şansı da fazla olmayacaktır.”
 
Yeni analizin sonuçları (olağanüstü durum yaşayan 27 ülkede UNESCO okuma yazma oranları kullanılarak hesaplanmış ve UNICEF’in 2018 yılı Çocuklar için İnsani Yardım çağrısında yer almıştır) bu hafta Senegal’in başkenti Dakar’da gerçekleştirilecek Eğitimde Yenileme Küresel Ortaklık Konferansı öncesinde açıklandı.

Fotoğraf: ©UNICEF/UN030147/Rich

Analizde, okuma yazma söz konusu olduğunda özellikle kız çocuklarla genç kadınların dezavantajlı konumuna işaret ediliyor. Örneğin, olağanüstü durumların yaşandığı ülkelerde kız çocukların ve genç kadınların yüzde 33’ü bu alanda en temel becerilerden bile yoksun kalırken erkek çocuklar arasında bu oran yüzde 24 olarak gözleniyor.
 
Eğitim, en güç durumdaki çocuklar açısından görece avantaj sağlayabilecek rolüne rağmen, ciddi bir kaynak yetersizliği ile karşı karşıya bulunuyor.  Bugünkü durumda insani yardımların yalnızca yüzde 3,6’sı olağanüstü durumlarda yaşayan çocukların eğitimi için harcanıyor ve bu da eğitimi insani yardım başvurularında en az kaynak sağlanan sektör durumuna getiriyor.
 
UNICEF’in tahminlerine göre genel olarak bakıldığında önümüzdeki dört yıl içinde eğitim programları için yılda yaklaşık 1 milyar dolar harcanacak. UNICEF daha dün çatışmalardan ve afetlerden etkilenen ülkelerdeki eğitim ihtiyaçları için 900 milyon dolarlık kaynak çağrısında bulundu.
 
UNICEF çocukların okula ve eğitime ulaşabilmesi için dünyanın çeşitli ülkelerinde çalışmalar yürütmektedir. Bu kapsamda hızlandırılmış ve yaygın eğitim olanakları sağlanmakta, öğretmen yetiştirilmekte, okullar ders yapılabilir hale getirilmekte, okul donanım ve malzemeleri temin edilmektedir.
 
Okuma yazma bilmeyen gençlerin oranının yüzde 39 ile en yüksek düzeye ulaştığı, üçüncü yenileme konferansına ev sahipliği yapacak Batı ve Orta Afrika’da; UNICEF güvensizlik ortamına rağmen çocukların eğitimi için çeşitli ortaklarla birlikte çalışmaktadır. Örneğin Kamerun ve Nijer hükümetleriyle kurulan ortaklık sayesinde yenilikçi bir radyo programı daha yaygın hale getirilerek, krizlerden etkilenen çocuklara alternatif bir öğrenme platformu sağlamaktadır. Okuma yazma ve sayısal becerilerle ilgili 144’ü aşkın bölümden oluşan radyo yayını Fransızca, Fulfulde, Hausa ve Kanouri dillerinde yapılmaktadır. Programın kısa süre içinde Burkina Faso, Orta Afrika Cumhuriyeti, Gine ve Gine Bissau’da da yayınlanması planlanmaktadır.
 
UNICEF olağanüstü ortamlardaki çocukları ve gençleri etkileyen eğitim krizinin alt edilmesi için hükümetlere ve diğer ortaklara aşağıdakiler de dâhil olmak üzere yeni adımlar atılması çağrısında bulunmaktadır:

► Gelişimlerini desteklemek ve çocukluk dönemi boyunca eğitimi sürekli kılmak üzere küçük yaşlardaki çocukların kaliteli erken eğitim programlarına erişimlerinin sağlanması;

► Okuma yazma bilmeyen gençlere okuma yazma öğrenme, özel olarak tasarlanmış alternatif ve hızlandırılmış eğitim programlarıyla eğitimlerini sürdürme fırsatları sağlanması;

► Özellikle en dezavantajlı konumdaki çocuklar ve gençler için eğitim yatırımların artırılması.

 
Fore: “Eğitim, bir çocuk için ya bir gelecek kurar ya da bu geleceği karartır. Eğitimin yararlarının tüm çocuklara ulaşabilmesi için yapılması gereken; mümkün olan en kaliteli eğitimin mümkün olan en erken dönemde sağlanmasıdır.”
 
###
 
Editörlere notlar
 
Multimedya içeriğini indirmek için tıklayınız.
 
UNICEF’in insani yardımlar için kaynak çağrısında bulunduğu olağanüstü durum yaşanan 32 ülkelerin elde verileri bulunan 27’sinde 15-24 yaş aralığındaki okuma yazma bilmeyenlerin oranının hesaplanmasında UIS 2018 verileri kullanılmıştır. 
 
GPE Yenilemesi 2020 hakkında
 
GPE’de 2018-2020 dönemini kapsayan üçüncü yenileme, tüm çocukların ve gençlerin eğitim kapsamında yer alabilmesi için ortak ülkelerin, mevcut ve yeni donörlerin eğitim için daha fazla kaynak sağlamalarını öngörmektedir.  Yenileme, olağanüstü durumlardaki çocukların eğitimine, kapsayıcı eğitime ve erken dönem öğrenmeye odaklanacaktır. Daha fazla bilgi için tıklayınız.
 
UNICEF hakkında

UNICEF yaptığı her çalışmada tüm çocukların haklarını ve esenliğini gözetmektedir. Bu taahhüdümüzü pratiğe yansıtmak amacıyla, nerede olurlarsa olsunlar tüm çocuklara yarar sağlamak üzere en güç durumdaki ve dışlanmış çocuklara odaklanarak çalışmalarımızı 190 ülkede ve bölgede sürdürüyoruz.
UNICEF ve çocuklara ilişkin çalışmaları hakkında daha fazla bilgi için:www.unicef.org
UNICEF’i Twitterve Facebook’tan izleyin
 
Daha fazla bilgi için:

Gülcem Bayer Deniz, UNICEF Türkiye Milli Komitesi, Tel: +90532 224 7661, [email protected]

Sema Hosta, UNICEF Türkiye, Tel:+90312 454 1010, [email protected]

Georgina Thompson, UNICEF New York, Tel: +1 917 238 1559, [email protected]