Engeli olan çocukların eğitim hakkı

UNICEF | her çocuk için

UNICEF: Doğu ve Orta Avrupa ve Orta Asya'da engeli olan çocukların %75'i kapsayıcı, kaliteli eğitimden yararlanamıyor

CENEVRE, 7 Mart 2019 – UNICEF bugün yaptığı açıklamada Doğu ve Orta Avrupa ile Orta Asya’da sayıları 5,1 milyon olarak tahmin edilen engeli olan çocukların en az yüzde 75’inin kaliteli ve kapsayıcı eğitime ulaşamadıklarını belirtti.  
 
Elde sağlıklı veriler olmamakla birlikte mevcut kanıtlar engeli olan milyonlarca çocuğun okula hiç gitmediğini göstermektedir. Okula gidebilenlerin de eğitimden yararlanma, ilk ya da ortaöğretimi tamamlama olasılıkları oldukça düşüktür. Bölgede yüzbinlerce engeli olan çocuk akranlarından ve çevrelerinden ayrıştırılmış ‘özel’ okullardadır.
 
UNICEF Avrupa ve Orta Asya Bölge Direktörü Ms. Afshan Khan: “Bu durum, engeli olan çocuklar, aileleri, ülke ekonomileri ve toplum açısından trajik bir potansiyel israfı anlamına gelmektedir. Bugün UNICEF engellilik durumları için yardımcı teknolojilerin bulunabilirliği ve kolaylıkla sağlanabilirliği için yatırım yapılması çağrısında bulunmaktadır. Çünkü bu ürünler temel eğitim hakkına erişebilecek engeli olan çocuk sayısını büyük ölçüde artıracak potansiyele sahiptir.”
©UNICEF/UN0284479/Pirozzi
Yardımcı teknolojiler (özel okuyucular ve tabletler, hafif ve ucuz tekerlekli sandalyeler, beyin-bilgisayar arayüzü teknolojisi) engeli olan çocukların daha bağımsız olmasını sağlayan ve okula gidip topluma katılmalarını destekleyen araçlardır.
 
Bu tür teknolojiler bugün Cenevre’de Palais des Nations’da açılan iki günlük özel bir sergide sergilenmektedir. Sergide, engeli olan çocukların okula erişimlerine yardımcı olan yenilikçi teknolojiler yer almaktadır.
 
Serginin açılışında bir konuşma yapan Khan sözlerini şöyle sürdürdü: “Herhangi bir engeli olan çocuk için yardımcı teknolojiye erişim, dışlanmış ve toplumdan ayrışmış bir yaşam ile eğitime erişim ve potansiyelini gerçekleştirme arasındaki fark anlamına gelebilir.”
 
Yardımcı teknolojilere ve ürünlere erişimi olan çocukların oranı tam olarak bilinmemektedir;  bununla birlikte düşük gelir düzeyindeki ülkelerde bu oranın yüzde beş ile yüzde on beş arasında değiştiği tahmin edilmektedir. Çocukların yardımcı teknolojilere erişimi önündeki engeller arasında bu teknolojilerin varlığından haberdar olunmaması, üretim ve servis hizmeti bulunmayışı, teknolojilerin kullanımı ve bakımı konusunda eğitilmiş personelin azlığı, süreç yönetimi yokluğu ve nihayet yüksek maliyet yer almaktadır.
 
Engeli Olan Kişilerin Haklarına İlişkin Sözleşme,Hükümetlere, bunlardan yarar sağlayabilecek herkese düşük maliyetli yardımcı teknolojiler sağlamaları çağrısında bulunmaktadır. Engeli olan çocukların yardımcı teknolojilere ve ürünlere erişimine yardım amacıyla UNICEF Hükümetlere, özel sektöre ve diğer belli başlı ortaklara aşağıdaki tavsiyelerde bulunmaktadır:
 
► Yardımcı teknolojinin çocuklara nasıl destek olabileceğinin ve mevcut teknoloji türlerinin daha iyi kavranması için daha fazla araştırma yapılması.
► Tüm çocukların yardımcı teknolojilere erişiminin sağlanmasını destekleyen yasal düzenlemeler ve politikalar benimsenmesi.
► Yardımcı teknolojiyi daha ucuz ve en dezavantajlı durumdakiler dâhil tüm çocuklar için erişilebilir kılacak kaynakların ve devlet katkısının sağlanması.
► Teknolojilerin bulunabilirliğini, kalitesini ve servisini güvence altına alacak sistemler oluşturulması.
► Teknolojilerin kullanılması, bakımı, güncellenmesi ve onarılması için gerekli personelin yetiştirilmesi.
► Engeli olan çocukların ve ailelerinin yardımcı teknoloji hizmetleri ve ürünleri ile ilgili politikaların ve tasarımların geliştirildiği süreçlere dâhil edilmeleri.
► Engeli olan çocukların okul erişimini destekleyen yenilikçi yardımcı teknolojiler interaktif sergisinde yer alan teknolojilerin tam listesi için: here.


###
 
Kaliteli fotoğraf ve b-roll indirmek için.
 
UNICEF hakkında
UNICEF dünyadaki en dezavantajlı çocuklara ulaşmak için dünyanın en zorlu yerlerinde çalışmalar yapmaktadır. 190 ülkede ve bölgede, her yerde, herkes için daha iyi bir gelecek kurmak için çalışıyoruz.
UNICEF ve çocuklarla ilgili çalışmaları hakkında daha fazla bilgi için: https://www.unicef.org/eca

Daha fazla bilgi için:

Melanie Sharpe, UNICEF Avrupa ve Orta Asya  (Cenevre), +41 79834 7401, [email protected]

Chulho Hyun UNICEF Avrupa ve Orta Asya  (Cenevre), +41 22 909 5286, [email protected]

Sema Hosta, UNICEF Türkiye, 0312 454 10 10, [email protected]