Çocuklara yatırım temel olmalı

UNICEF | her çocuk için

UNICEF Genel Direktörü Henrietta Fore Myanmar'a yaptığı üç günlük ziyaretin ardından ‘çocukların birinci öncelik olması gerektiğini” belirtti  

Fotoğraf ve video içeriği indirmek için: https://uni.cf/2MI7Koa

NEW YORK/CENEVRE/NAY PYI TAW/YANGON, 30 Ocak 2019– UNICEF Genel Direktörü Henrietta Fore Myanmar’daki yetkililere ülkenin ilerlemesini ve istikrarını destekleyici daha güçlü ve daha uyumlu bir toplum için tüm çocuklara yatırım yapılması çağrısında bulundu.
 
Ülkeye yaptığı üç günlük ziyaretini yeni tamamlayan Fore başkent Nay Pyi Taw’da hükümet yetkilileriyle, Rakhine Eyaletinde ise çocuklar ve ailelerle görüşmeler gerçekleştirdi.

Fore: “Myanmar’da 120 binden fazla sayıda çocuk sürüp giden çatışmalar yüzünden hala bakımsız kamplarda yaşamaktadır ve bu çocukların eğitim, sağlık ve koruma hizmetlerine erişimi son derece sınırlı kalmaktadır. Bu arada çocukların yüzde 55’i yoksulluk içindedir. Dini, etnik kökeni ya da yurttaşlık statüsü ne olursa olsun ülkede durumları en güç olan çocuklara yatırım yapmanın zamanıdır.”
 
Fore bu mesajı Başbakan Daw Aung San Suu Kyi’ye iletti ve yardım kuruluşlarına yardımlarını ulaştırabilmeleri için erişim sağlanmasına, tüm çocuklara yönelik temel hizmetlerin kalitesinin ve kapsamının genişletilmesine duyulan acil ihtiyacı vurguladı. Muhtaç durumdaki çocuklar arasında kırsal yörelerde yaşayanlar ve çatışmalardan etkilenenler de yer almaktadır. Fore ve Başbakan ayrıca eğitimin sosyal bütünleşmeyi, barışı ve refahı geliştirici rolünü de ele aldılar.

Fore’nin görüştüğü bir başka yetkili ise Savunma Bakanı Korgeneral Sein Win idi.  Fore bu görüşmede küçük yaşlardaki çocukların silah altına alınmasına ve çocukların askeri güçler tarafından kullanılmasına son verilmesi konusunda alınan mesafeyi kabul ettikten sonra çocukların haklarına yönelik iki yeni ve ağır ihlalin ele alınması için eylem planları hazırlanması çağrısında bulundu. Bu ağır ihlaller nedeniyle ülkedeki askeri güçler BM Genel Sekreterinin çocuklar ve silahlı çatışma konusundaki yıllık raporunda yer almıştı. Fore Savunma Bakanı’na hâlihazırdaki ateşkesin özellikle Shan ve Kachin Eyaletlerinde insani yardım ve aşılama çalışmaları için bir fırsat oluşturup oluşturmayacağı sorusunu yöneltti.
 
Fore Nay Pyi Taw’da “Myanmar’ın Her Çocuk için Gelişim Vizyonu” başlıklı üst düzey foruma katıldı. Fore burada yaptığı konuşmada 14 milyon çocuğun Japon ensefalisine karşı aşılanması dâhil olmak üzere son yıllarda elde edilen kazanımlara değindikten sonra gençlere yaşamlarının ikinci on yılında mesleki ve yaşam becerileri kazandırılmasını da kapsamak üzere sorunların üzerine geniş tabanlı ortaklıklarla yürünmesi çağrısında bulurdu. Ülkede 17 yaşındakilerin yarısı yetişkinlik dönemine çok az ya da hiç eğitim almadan girmektedir. 1000 çocuktan 50’si beş yaşına gelmeden ölmektedir. Yaklaşık 5 milyon çocuğun içtiği suyun kaynağı şüphelidir. Beş çocuktan biri doğumda nüfusa kaydedilmemektedir. Fore konuşmasında Myanmar Sürdürülebilir Kalkınma Planı’nda yer alan çocuk odaklı öğelerin gerçekleşmesine UNICEF desteği sözü verdi.   

Rakhine eyaletinde Fore farklı topluluklardan çocukların şiddet ve topluluk içi gerilimlerin yaralarını nasıl taşımakta olduklarına birinci elden tanıklık etti.

Fore: “Ziyaret ettiğim kamplardan biri geçici bir barınak olarak kurulmuştu, ancak altı yılı aşkın süredir burada yaşamakta olan aileler var. Yaşam koşulları ise hiç de elverişli sayılmaz; bu koşullar çocukların saygınlığını hiçe saymakta, şiddete, sömürüye, hastalıklara ve ihmale açık bırakmaktadır. Aileler kamplara sıkışıp kalmıştır; geçim imkânları bulunmamaktadır ve çocuklar da malnütrisyona maruzdur.”

“Daha küçük yaşlardaki çocuklar söz konusu olduğunda ise bu sıkışıp kalmışlık yaşamlarında tanık oldukları tek gerçekliktir.”               

Malnütrisyonlu küçük çocuklara beslenme, çocuklara bakan kişilere ise danışmanlık desteği veren merkezde Fore annelerin optimal çocuk besleme uygulamalarını izleyemediklerini gözlemledi. Bunun başlıca nedeni de kampa sıkışıp kalma durumudur; sonuçta hane geliri çok düşük kalmakta, alışveriş yerlerine sınırlı erişim sağlanabilmekte ve beslenmede çeşitlilik sağlanamamaktadır.

Fore: “Hareket serbestisine getirilen ağır kısıtlamalar insanların geçim imkânlarına, sağlık ve eğitim gibi kamu hizmetlerine erişimini sınırlandırmaktadır Daha küçük yaşlardaki çocuklar söz konusu olduğunda ise bu sıkışıp kalmışlık yaşamlarında tanık oldukları tek gerçekliktir.”               

Fore Rakhine Eyaleti başkenti Sittwe’deki Mingan Mahallesinde bulunan UNICEF destekli bir yaygın eğitim merkezini de ziyaret etti. Bu merkezde, topluluklar arası şiddetin baş gösterdiği 2012 yılından bu yana yerinden olmuş Etnik Rakhine topluluğuna mensup, okulunu bırakmış ya da hiç okula gitmemiş çocuklara ilkokul eğitimi vermektedir.

UNICEF ayrıca kapsayıcı eğitime destek vererek toplumsal bütünleşmeye katkıda bulunmaktadır. Yalnızca 2018 yılında eğitimde kapsayıcılığı gözeterek verilen destek sayesinde çocukların yeniden inşa edilen ya da iyileştirme yapılan 14 okula erişimi sağlanmış, Rakhine eyaletinde 30 binden fazla sayıda çocuğa ulaşılmıştır. DFID tarafından kaynak sağlanan yeni bir proje ise Rakhine eyaletinin kuzeyindeki 46 karma okulda eğitimi desteklemekte ve toplumsal bütünleşmeyi yaygınlaştırmaktadır.

126 bin devletsiz Rohingyalı dâhil yaklaşık 128 bin Müslüman 2012 yılında başlayan şiddet olayları nedeniyle orta Rakhine’deki kamplarda ya da kamp benzeri ortamlarda kalmaktadır. Bu nüfusun en az yüzde 53’ü çocuklardan oluşmaktadır. Bunlara ek olarak yerinden olmuşluk durumu dışında 470 bin kadar Rohingyalı da 10 kasabaya dağılmış durumdadır.

Kuzey Rakhine’de, Arakan Ordusu Myanmar Askeri Güçleri arasındaki çatışmaların tırmanması üzerine Hükümet tarafından Ocak ayı başlarında getirilen erişim kısıtlamaları beş kasabada çocukları etkilemektedir.

Bir milyona yakın Rohingyalı mülteci çocuk ve aileleri sınırın hemen ötesinde Bangladeş’tedir. Fore, hükümet yetkililerine ve askeri mercilere bu insanların gönüllülük temelinde güvenli ve saygın geri dönüşlerinin sağlanması için gerekli adımları atma çağrısında bulunmuştur. Bu arada, Rohingya nüfusunun acılarına kalıcı bir çözüm bulunması gerekmektedir ki bu da Myanmar’ın kendi içinde yaşanan krizin temel nedenlerinin ele alınması anlamına gelecektir.

UNICEF Genel Direktörü Yangon’da gerçekleştirilen 2019 U Thant Anma konferansında iş çevrelerine, sivil toplum ve hükümet liderlerine hitaben bir konuşma yaptı.

“Hükümete de iş çevrelerine de tüm eyaletlerde ve bölgelerde tüm çocukların eğitimine yatırım yapmalarını tavsiye ediyorum. Barışa götürecek en iyi yol, kime ve nelere katlanmış olurlarsa olsunlar gençlerin kendileri için daha iyi bir gelecek kurma çabalarının desteklenmesidir.”

Fore konuşmasında “Sınırsız Kuşak” girişiminin kimi öğelerini de paylaştı. “Sınırsız Kuşak” iş çevreleriyle gençliğin oluşturduğu yeni bir küresel ortaklıktır ve gençlerin eğitimiyle beceri gelişimini destekleyici yeni çözümler belirleyip bu çözümleri geniş ölçekte yaşama geçirmeye çalışmaktadır.

Fore ziyaretini tamamlarken şunları söyledi: “Hep birlikte çalışmalıyız ki Myanmar’daki tüm topluluklara mensup çocuklar ülkelerinde kendileri için bir gelecek görebilsinler.”

Editörlere notlar: 
 
UNICEF 29 Ocak 2019’da Çocuklar için İnsani Yardım 2019 girişimini başlatmıştır. UNICEF bu girişim çerçevesinde çatışmalar ya da afetlerden etkilenen 41 milyon çocuk için 3,9 milyar dolar tutarında acil yardım çağrısında bulunmaktadır. Myanmar söz konusu olduğunda ise UNICEF ülkedeki insani yardım çalışmaları için 59,1 milyon dolar tutarında yardım arayışı içindedir.
 
###
UNICEF hakkında

UNICEF dünyadaki en dezavantajlı çocuklara ulaşmak için dünyanın en zorlu yerlerinde çalışmalar yapmaktadır. 190 ülkede ve bölgede, her yerde, herkes için daha iyi bir gelecek kurmak için çalışıyoruz.
UNICEF ve çocuklara yönelik çalışmaları hakkında daha fazla bilgi için: www.unicef.org.
UNICEF’i  Twitter ve Facebook’tan izleyin.
 
Daha fazla bilgi için:

Shima Islam, UNICEF Doğu Asya ve Pasifik Bölge Ofisi, +66 23569407, [email protected]
Alison Rhodes, UNICEF Myanmar, +95 1 2305960-69 (Ext. 1446), Mob: +95 942 1177 294, [email protected] 
Christopher Tidey, UNICEF New York, +1 917 340 3017, [email protected]
Sema Hosta, UNICEF Türkiye, + 90 312 454 1000, [email protected]