Göçmen Çocukların Sayısı Rekor Kırdı

UNICEF | her çocuk için

Latin Amerika ve Karayipler’de hareket halindeki her dört kişiden biri çocuk ve bu, dünya çapındaki en yüksek oran

PANAMA/NEW YORK, 7 Eylül 2023 – UNICEF’in çocuklarla ilgili bugün yayınladığı uyarıya göre rekor sayıda çocuk, Latin Amerika ve Karayipler’de göç halinde ve bölge artık, göçmen nüfus bakımından dünyanın diğer bölgelerine göre daha büyük bir paya sahip.

Rekor sayıda çocuk, Latin Amerika ve Karayipler’deki üç büyük göç rotası üzerinden hareket ediyor: Kolombiya ile Panama arasındaki Darién ormanı, Güney Amerika’nın dış bölgeleri ve Kuzey Orta Amerika ve Meksika’daki temel transit noktaları üzerinden göç. Latin Amerika ve Karayipler Bölgesi’ndeki göçün niteliği son on yılda çarpıcı biçimde değişti.

UNICEF Latin Amerika ve Karayipler Direktörü Garry Conille, konuyla ilgili açıklamasında; “Çete şiddeti, istikrarsızlık, yoksulluk ve iklimle bağlantılı olaylar endişe verici bir şekilde bölgeyi etkisi altına alıyor ve daha fazla çocuğu evinden uzaklaştırıyor. Hareket halindeki çocukların yaşı giderek küçülüyor ve bu çocuklar genellikle yalnızlar. Afrika ve Asya gibi uzak ülkeler de dahil olmak üzere farklı ülkelerden gelen çocuk sayısı da artıyor. Birkaç ülkeyi ve bazen de tüm bölgeyi geçerken karşılaştıkları hastalık, yaralanma, aileden ayrı düşme ve istismar vb. durumlar yolculuklarını olumsuz etkileyebiliyor ve varış noktalarına ulaşsalar bile gelecekleri sıklıkla risk altında kalıyor” dedi. 

2021’de en az 29.000 çocuk, 2022’de tahminen 40.000, 2023’ün ilk sekiz ayında ise 60.000’den fazla çocuk tehlikeli Darién ormanını geçti. Bu çocukların yarısı 5 yaşın altındaydı. Son rakamlara göre bu yıl, en fazla çocuk geçişinin yaşandığı yıl olarak kaydedildi. Öte yandan ABD’nin güney sınırında yakalanan mülteci ve göçmen çocukların sayısı da artıyor.

Amerika Birleşik Devletleri Gümrük ve Sınır Koruması (CBP), 2021 mali yılında (MY) 149.000’den fazla çocuğun, 2022 mali yılında ise 155.000’den fazla çocuğun geçiş yaptığını kaydetti. CBP’ye göre 2023 mali yılının ilk yedi ayında 83.000’den fazla çocuk ülkeye giriş yaptı. Artan şiddet, istikrarsızlık ve iklimle bağlantılı afetler daha fazla yerinden edilmeye ve zorunlu göçe yol açtığından, bu eğilimler bölge genelindeki daha küçük göç akışlarında da geçerli.

Latin Amerika ve Karayipler’deki ana göç yolları boyunca hareket eden çocukların oranı da son üç yılda rekor seviyeye ulaştı. Dünya genelinde çocuklar göçmen nüfusun yüzde 13’ünü oluşturuyor ancak bu bölgede hareket halindeki yaklaşık dört kişiden biri (yüzde 25) çocuk. 2019’da ise bu oran yüzde 19’du. Bu oranlar, çocukların göçmen nüfusun yüzde 25’ini oluşturduğu Sahra Altı Afrika’daki oranlarla eşdeğerde.

Tehlikeli yolculuklar yapan çocukların yaşı da giderek küçülüyor; bazı temel transit noktalarında hareket halinde olan çocukların yüzde 91’ini 11 yaş altındakiler oluşturuyor. Bu durum menşe, geçiş ve varış ülkelerindeki ulusal göç politikaları ve insani yardım müdahaleleri açısından zorluklar yaratıyor.

Düzensiz göç yolları üzerindeki fiziksel riskler, özellikle çocuklar açısından çok fazla. Çocuklar ormanlardan nehirlere, demiryolu hatlarından otoyollara kadar geçtikleri tehlikeli alanların yanı sıra şiddet, sömürü ve istismarla da karşılaşabiliyor.

2022’de Darién ormanından yürüyerek geçen 8 yaşındaki Angela; “En sevdiğim kısım ormandan ayrılmaktı, çünkü orası çok korkunçtu” diyor. Yolculuk sırasında Angela ve 10 yaşındaki kız kardeşi ebeveynlerinden ayrılmışlar ve yeniden bir araya gelmeden önce iki gün boyunca kaybolmuşlardı. Aile, varış noktalarına doğru yolculuğa devam etmeden önce Guatemala’ya ulaşmak için 40 günden fazla yolculuk yaptı.

Latin Amerika ve Karayipler’deki karma göç akışları dinamik ve sıklıkla kesişiyor; çoğu ülke aynı zamanda başlangıç, geçiş, varış ve dönüş noktası durumunda. Zorluklara yol açan bu koşullar, göçmen ve mülteci çocukların ve ailelerinin korunmasını ve zorunlu göçün temel nedenlerinin ele alınmasını sağlamak için bölgede entegre bir yaklaşımın benimsenmesini gerektiriyor.

UNICEF, güvenli göçü teşvik etmek, hayat kurtarıcı yardım sunmak ve çocukların temel hizmetlere erişimini desteklemek için doğru bilgiler sağlamak amacıyla göç yolları boyunca ortaklarıyla ve hükümetlerle çalışıyor. Söz konusu çalışmalar arasında, ülkelerin çocuklara yönelik şiddeti önlemesine, tespit etmesine ve çocukları korumasına yardımcı olmak ve göç yolculuklarında zorluklarla ve sömürüyle karşı karşıya kalan çocuklara ve ailelere destek sağlamak yer alıyor.

UNICEF; Bolivya, Brezilya, Şili, Kolombiya, Dominik Cumhuriyeti, Ekvador, Guyana, Peru, Trinidad-Tobago ve Uruguay’daki mülteci ve göçmen çocukların insani ihtiyaçlarının karşılanması için 160,5 milyon ABD doları tutarında yardım çağrısında bulunuyor. Ağustos 2023 itibarıyla UNICEF, finansman ihtiyacının yüzde 20’sinden azını (yaklaşık 32,5 milyon ABD doları) alabildi. UNICEF ayrıca 2023 yılında Orta Amerika ve Meksika üzerinden göç eden çocuklar ve aileler için 142,31 milyon ABD doları tutarında yardım çağrısında da bulunuyor. Ağustos ayı itibarıyla UNICEF, bu çok ihtiyaç duyulan fonların da yalnızca yüzde 26’sını temin etmiş durumda.

Conille, açıklamasında şu sözlere de yer verdi: “Latin Amerika ve Karayipler’deki çocuk göçü krizi benzeri görülmemiş boyutlara ulaştı. Bu nedenle nereden olursa olsunlar, çocukların ve ailelerin haklarını ve geleceklerini korumaya yardımcı olmak için acilen daha güçlü bir insani müdahale ve daha fazla güvenli ve düzenli göç yolu gerekiyor.”  

UNICEF, bölgedeki Birleşmiş Milletler Üye Devletlerine, göçmen ve mülteci çocukların haklarını, güvenliğini ve iyilik halini aşağıdaki yollarla güvence altına alma çağrısında bulunmaya devam ediyor:

  • Bölgedeki göç hareketlerinin ve politika müdahalelerinin birbiriyle bağlantılı niteliğini temel alarak, uluslararası korumaya yönelik bölgesel bir yaklaşım seferber etmek ve göçün çocuklara özgü temel nedenlerini ele almak.
  • Hizmetlere erişimi iyileştirmek, şiddeti önlemek ve müdahalede bulunmak, dezavantajlı koşullardaki çocuklar, gençler ve aileler için eğitim ve geçim fırsatları yaratmak ve ebeveynleri göç ederken menşe ülkede ikametlerine devam eden çocuklara destek olmak.  
  • Bölgesel sığınma hakkını korurken, ailenin yeniden bir araya getirilmesine yönelik mekanizmalar da dahil olmak üzere çocuklar ve aileler için güvenli ve düzenli göç yollarını genişletmek. Çocukların ve ailelerin sığınma başvurusunda bulunmak için bir devletin topraklarına girmelerine ve sığınma işlemleri süresince orada kalabilmelerine izin vermek.
  • Çocuk koruma makamları tarafından yürütülen çocuğa duyarlı sınır ve kabul süreçlerini mümkün olan en erken aşamada güçlendirmek, çocuğa özel koruma tedbirleri uygulamak, ebeveyn olmayan bakım verenlerle seyahat eden çocuklar da dahil olmak üzere aile birliğini korumak ve yasal hizmetlere erişim sağlamak.
  • Göçmen ve mülteci çocuklar da dahil tüm çocukları sömürü ve şiddetten korumak için güçlü ulusal çocuk koruma sistemlerine yatırım yapmak, çocukların yüksek yararını belirlemek üzere uygun ve yeterli prosedürlere uyumu sağlamak ve güvenli sınır geçişini teşvik etmek.

 

#####

Editörlere not:

*İsim değiştirilmiştir.