Halep'te çocuklar sudan yoksun

UNICEF | her çocuk için

UNICEF Suriye Temsilcisi Hanaa Singer'in Halep'teki saldırılar ve kasıtlı su kesintileri ile ilgili açıklaması

ŞAM, 23 Eylül 2016 – Halep’te yaşayan yaklaşık 2 milyon kişi bir kez daha şebeke suyundan mahrum kaldı. 

“Geçtiğimiz gece meydana gelen yoğun saldırılar Halep kentinin doğusunda yaklaşık 250 bin kişiye su sağlayan Bab al-Nayrab pompa istasyonunda hasara yol açtı. Sürüp giden şiddet onarım ekiplerinin istasyona ulaşmasını engellemektedir. Bu olaya misilleme olarak yine kentin doğusundaki Suleiman al Halabi pompa istasyonu devreden çıkartılarak, bu kez kentin batı yakasında yaşayan 1,5 milyon insanın suyu kesildi.

Çocukların sudan yoksun bırakılması suyla bulaşan hastalıkların salgın halini alması riskine yol açmakta, Halep’teki çocuklar için her gün yaşamakta oldukları acıları, korkuyu ve dehşeti daha da ağırlaştırmaktadır.

Halep’in doğu kesiminde insanlar ileri derecede kirli kuyu suyu kullanmak zorunda kalmaktadır. Batı kesiminde ise mevcut derin su kuyuları su kaynağı olarak güvenli bir alternatif sunmaktadır. UNICEF kente acil su temini çalışmalarının kapsamını genişletecektir; ancak bu, uzun dönemde sürdürülebilirliği olmayan geçici bir çözümdür.

Çatışmanın tüm taraflarının su altyapısına yönelik saldırıları durdurmaları, Bab al-Nayrab istasyonuna hasar tespiti ve onarım için erişim sağlamaları ve Suleiman al-Halabi istasyonunu yeniden çalışır hale getirmeleri çocukların yaşamı açısından kritik önem taşımaktadır.”

Daha fazla bilgi için:
Sema Hosta, UNICEF Türkiye, [email protected]; + 90 312 454 1010
Kieran Dwyer, UNICEF Suriye, [email protected]; +963-9-9-2-892-847
Juliette Touma, UNICEF MENA, [email protected]; +962-79-867-4628
Najwa Mekki, UNICEF New York, [email protected]; +1901 209 1804