Haseke hapishanesinde şiddet olaylarına maruz bırakılan çocuklar güvenli bir yere tahliye edilmeli

UNICEF | her çocuk için

NEW YORK, 25 Ocak 2022 – “Suriye'nin kuzeydoğusundaki Haseke'deki Geweran askeri hapishanesinde çocuk ölümleri olduğuna dair son derece endişe verici raporlar aldık. Ayrıca, hapishanede mahsur kalan çocukların, tutuklularla güvenlik güçleri arasında sürmekte olan çatışmalarda aktif rol oynamaya zorlanabilecekleri yönündeki haberlerden de büyük endişe duyuyoruz.

"Bazıları 12 yaşında olan yaklaşık 850 çocuk şu anda Suriye'nin kuzeydoğusunda alıkonulmuş durumda. Bu çocukların büyük bir kısmı Geweran hapishanesinde tutuluyor. Çoğunluğu Suriyeli ve Iraklı çocuklardan oluşurken, geri kalanı 20 farklı milletten geliyor. Hiçbiri ulusal veya uluslararası hukuka göre herhangi bir suçla itham edilmedi. Yabancı uyrukluların çocukları kendi ülkelerinden çok az destek alıyor veya hiç destek almıyor.

“Bu çocuklar hiçbir zaman askeri hapishanede tutulmamalıydı. Maruz kaldıkları şiddet, savaş suçu kapsamına girebilir.

“UNICEF, genel olarak kötü fiziksel koşullar, sınırlı hizmetler, aşırı kalabalık ortam ve uygun sağlık ve sıhhi bakım eksikliği nedeniyle bu hapishanede tutulan çocuklar için uzun süredir endişe duyuyor. Çocuklar aileleriyle çok az iletişime geçebiliyor veya hiç geçemiyor. Çocukların eğitime erişimleri de yok ve belirsiz bir kaderle karşı karşıyalar.

“Tüm tarafları ve bu tarafların üzerinde nüfuz sahibi olan kişileri; sivilleri ve savaşın tarafları olmayan kişileri koruma sorumluluklarını yerine getirmeye ve Geweran hapishanesindeki ve Haseke kentindeki tüm çocukların güvenliğini önceliklendirmeye çağırıyoruz. Özellikle:

  • “Suriye'nin kuzeydoğusundaki tüm tarafları, askeri hapishanede tutulan çocukları ve çevredeki çocukları korumaya ve onların esenliğini sağlamaya çağırıyoruz. Askeri hapishanedeki düzeni yeniden sağlamaya yönelik her türlü önlem, uygun güç kullanımı doğrultusunda alınmalıdır. Çatışmalar sırasında, tüm taraflar mümkün olan tüm önlemleri almalı ve ayırt etme ve orantılılık ilkelerine bağlı kalmalıdır.
  • “Ayrıca tüm tarafları, can kayıplarına ve gereksiz acılara son verecek bir çözüme ulaşmaya çağırıyoruz. Bu, bilhassa yıllardır silahlı çatışma ortamlarında yaşayan çocuklar için elzemdir. İlk adım, ihtiyaç duydukları acil bakım ve korumayı sağlamak amacıyla, insani yardım görevlilerinin ve diğer kişilerin askeri hapishanedeki çocuklara erişmelerine izin vermek ve onları tahliye etmeleri için güvenli bir koridor açmak olmalıdır. Hastalar ve yaralılar da dahil olmak üzere çocuklar ve savaşın tarafı olmayan kişiler, korunma ve insani yardım alma hakkına sahiptir.
  • “Şu anda askeri hapishanenin kontrolünü elinde tutan aktörleri ve alıkoyma makamlarını, en küçüğünden ve acil tıbbi ve diğer ihtiyaçları olanlardan başlayarak tüm çocukları koşulsuz olarak serbest bırakmaya çağırıyoruz.
  • “Çocukların güvenli bir yere tahliye edilmesi durumunda, acil bakım ve yardım sağlamaları için insani yardım aktörlerine, herhangi bir ayrım yapılmaksızın sürekli erişim izni sağlanmalıdır.
  • “Üye Devletleri, kendi vatandaşları olan veya kendi vatandaşlarından doğan çocukları uluslararası çocuk koruma ve insan hakları standartlarına uygun olarak ülkelerine geri göndermek için ellerinden gelen her şeyi yapmaya davet ediyoruz. Bu çabaları destekleyebilecek Üye Devletler bunu yapmalıdır.  

"Harekete geçme zamanı çoktan geçti."

heart UNICEF'in en zor durumdaki çocuklara acil insani yardım ve beslenme programlarıyla ulaşmasını desteklemek için şimdi düzenli bağışçımız ol.