Her 4 kadından biri çocukken evleniyor

UNICEF | her çocuk için

NEW YORK, 6 Mart 2018–  UNICEF bugün yaptığı açıklamada çocuk evliliklerinin küresel olarak azaldığını, özellikle kimi ülkelerin son yıllarda bu alanda önemli gerilemeler sağladığını belirtti.  Genel olarak bakıldığında, henüz çocukken evlenen kadınların oranı son on yılda yüzde 15 azalmış, başka bir deyişle daha önce her 5 kadından biri çocuk yaşta evlenirken bugün bu oran her 4 kadından birine inmiştir.
 
Son 10 yıl içinde tüm dünyada çocuk evliliklerinde en fazla azalmanın kaydedildiği bölge Güney Asya’dır. Bu bölgede bir kız çocuğun 18 yaşına gelmeden evlenme riski yüzde 50’den yüzde 30’a gerileyerek üçte birin üzerinde azalma göstermiştir. Bunun başlıca nedeni de Hindistan’da bu alanda sağlanan ilerlemedir. Kız çocukların eğitime daha fazla katılmaları, ergen kızlar için gerçekleştirilen proaktif hükümet yatırımları, çocuk evliliklerinin yasa dışı kabul edilmesi ve verdiği zararlara ilişkin güçlü kamuoyu mesajları bu azalmanın ardındaki nedenler arasındadır.
 
UNICEF Toplumsal Cinsiyet Baş Danışmanı Anju Malhotra: “Bir kız henüz çocukken evlenmeye zorlandığında bunun hem kısa vadedeki hem de yaşam boyu sürecek sonuçlarına katlanmak zorundadır. Okulunu bitirme şansı azalırken kocası tarafından istismar edilme ve gebelik sırasında komplikasyonlarla karşılaşma riski artar. Ayrıca, toplumsal açıdan da önemli sonuçlar söz konusudur ve kuşaktan kuşağa yoksulluk aktarımı riski ortaya çıkmaktadır. Küçük yaşta evlenmenin bir kız çocuğun yaşamında yol açacağı sarsıcı sonuçlar düşünüldüğünde bu alanda kaydedilen herhangi bir gerileme iyi haber sayılmalıdır; ancak daha alınacak çok yol olduğu da bilinmelidir.”
 
UNICEF’in elindeki yeni verilere göre henüz çocukken evlenen kız sayısı bugün tahminen yılda 12 milyon civarındadır. Yeni rakamlar, 10 yıl öncesinin küresel tahminleriyle karşılaştırıldığında bugün toplam olarak beklenenden 25 milyon daha az çocuk evliliğinin gerçekleştiğini göstermektedir. Ne var ki, çocuk evliliklerine 2030 yılına kadar son verilmesi için (Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinden biri) ilerlemenin daha da hızlandırılması gerekmektedir. Bu sağlanamazsa 2030 yılına kadar 150 milyondan fazla kız çocuğu daha 18 yaşına gelmeden evlenmiş olacaktır.
 
Tüm dünyada, bugün hayatta olan tahminen 650 milyon kadın evliliğini çocukken yapmıştır. Güney Asya son on yıl içinde çocuk evliliklerini azaltma konusunda başı çekerken bu yük şimdi Sahra Güneyi Afrika’ya kaymaktadır. Bu bölgede nüfus artışını dengelemek için çocuk evliliklerini azaltma hızının büyük ölçüde süratlenmesi gerekmektedir. Son dönemlere bakıldığında her 3 çocuk gelinden hemen hemen 1’inin Sahra Güneyi Afrika’da bulunduğu görülmektedir. Oysa bu oran on yıl önce her 5 çocuk gelinden 1’i olarak kaydedilmekteydi.
 
Yeni veriler, bu konuda Afrika kıtasında da ilerleme sağlanması olasılığına işaret etmektedir. Etiyopya’da (ki bir zamanlar Sahra Güneyi Afrika’da çocuk evliliklerinin yaygınlığı açısından ilk beşe giren ülkeler arasındaydı) son on yıl içinde bu alanda üçte bir oranında azalma gerçekleşmiştir.
 
“Önlenen her çocuk evliliği başka bir kız çocuğuna potansiyelini gerçekleştirme şansı tanımaktadır” diyen Malhotra sözlerini şöyle noktaladı: “Ancak dünyanın çocuk evliliklerine 2030 yılına kadar son verme taahhüdünde bulunduğu düşünülürse, milyonlarca kız çocuğun bu yıkıcı uygulama yüzünden çocukluklarının kendilerinden çalınmasını önlemek adına çabalarımızı hep birlikte iki katına çıkarmamız gerekiyor.”