İnsani Yardım Yemen'de

UNICEF | her çocuk için

İnsani yardım Yemen'de büyük bir insani felaketi önlemeye devam ediyor, ancak bu yeterli değil.

BM kurumları, hayat kurtarıcı insani yardım ölçeğini acil büyütme ihtiyacı olduğunu belirterek uyarıyor.

Yemen Ekim 2018 durum raporu için tıklayın.

7 Aralık 2018, Roma – Dünyadaki en kötü insani krizde yaklaşık 20 milyon Yemenli, gıda güvensizliği yaşıyor. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), UNICEF, Dünya Gıda Programı (WFP) ve insani yardım ortakları tarafından bugün yayımlanan en son Entegre Gıda Güvenliği Faz Sınıflandırması (IPC) analizine göre, Yemen’de 15.9 milyon insan aç uyanıyor.

Yemen İnsani Yardım Koordinatörü Lise Grande, “IPC'nin bize söylediği şey endişe verici” dedi. “65.000 kişi şu anda zar zor hayatta kalıyor ve milyonlarca insanın en az dörtte biri kasvetli bir yıl geçiriyor. Koşullarında, gıdaya düzenli olarak erişme becerilerinde herhangi bir değişiklik onları ölümün eşiğine getirecektir.”

Çatışma, gıda güvensizliğinin başlıca nedeni olmaya devam ediyor. Geçim kaynaklarının yok olması, gelir kaybı ve temel mal fiyatlarındaki artışlar da, ailelerin gıda satın alma kabiliyetlerinin azalmasına katkıda bulunan etkenlerdir. Döviz kurundaki öngörülemeyen dalgalanmalar ve kredi kısıtlamaları ithalatı etkilemiştir. Kamu hizmetlerinin ve sosyal güvenlik ağlarının çöküşü ve başa çıkma mekanizmalarının aşınması milyonlarca Yemen'i şoklara karşı daha savunmasız hale getirdi.

“Tarım ve geçim desteği Yemen'deki insani yardımın kritik bir parçası. Şiddetin tırmanmasından önce nüfusun %73'ü geçimlerini tarım ve balıkçılıkla sağlıyordu. FAO sadece, ailelerin kendileri ve toplumları için gıda üretmelerini desteklemek için değil, aynı zamanda Yemen'in tarım sektörünü de korumak ve geri kazanmak için çalışıyor. Örneğin, 1 milyondan fazla hayvan, haşere ve hastalığa karşı aşılanmış ve tedavi edilmiştir. Ancak, FAO Genel Direktörü Jose Graziano da Silva, milyonlarca Yemenli çiftçiyi desteklemek için daha fazla kaynağa ihtiyaç duyduklarını belirtiyor.

UNICEF İcra Direktörü Henrietta Fore, “Yetişkinler tarafından çıkarılan bir savaşta, ülke içinde ilk ve en çok acıyı çeken çocuklar” dedi. “Çatışma ve ekonomik kriz de dahil olmak üzere şartlar kısa sürede iyileşmezse binlerce Yemenli çocuk ciddi yetersiz beslenmeden ölebilir. Savaşan taraflar, kavga etmeyi sonlandırarak hayat kurtarmayı ya da savaşa devam ederek daha fazla çocuğun ölmesine neden olup olmayacağını seçmelidir.”

“Uluslararası toplumun desteğiyle, WFP ayda yaklaşık sekiz milyon insanı besliyor. Bu mümkün olmasaydı Yemen'deki nüfusun üçte ikisi, açlık ve açlığın korkunç düzeyleriyle karşı karşıya kalacaktı,” diyor WFP İcra Direktörü David Beasley. “Bu rapor, açlığın arttığını gösteren bir alarm. Milyonlarca Yemenliyi kurtarmak için Yemen'deki tüm bölgelere artan oranda ve sürekli erişim ihtiyacımız var. Yapmazsak, bütün bir nesil çocuğu açlıktan kaybedeceğiz ”dedi.

Çocuklar arasında ileri düzeyde yetersiz beslenme

Çocuklarda akut yetersiz beslenme düzeyi hala yüksek. Ülke genelinde 1.8 milyon çocuk, en şiddetli formdan muzdarip olan yaklaşık 400.000 çocuk dahil olmak üzere akut olarak yetersiz besleniyor.

Şiddetli akut yetersiz beslenme durumunda olan çocukların ölüm riski, zamanında tedavi edilmezse aynı yaştaki sağlıklı bir çocuğa göre, 11 kat daha fazladır. İleri seviyede beslenme yetersizliği, gıdasızlık, evdeki zayıf beslenme uygulamaları, sağlık, su ve sanitasyon sistemlerinin yetersizliği, salgın hastalıklar ve kötüleşen ekonomi ile birleşmektedir.

© UNICEF/UN0262513/Abdulhaleem

 

Yüksek fiyatlar gıdayı erişilmez kılıyor

Piyasalar açık olmasına rağmen, gıdaya maddi erişim büyük endişe kaynağı olmaya devam ediyor. Nüfusun büyük bir bölümü, daha istikrarlı bölgelerde yaşayanlar bile, temel gıda ürünlerine erişemiyor çünkü gıda fiyatları kriz öncesi seviyelere göre yüzde 150 artmış durumda. Yemek pişirmek için kullanılan gaz da dahil olmak üzere yakıt fiyatları da yükseldi.Tarım sektörü çatışmadan etkilendi ve gıda üretimi çöktü. Uzun süren krize rağmen tarım, nüfusun dörtte üçü için birincil geçim kaynağı olmaya devam ediyor. Tarım tek gelir kaynağı olmakla beraber, piyasadaki gıdaya erişmelerini sağlamak için kritik öneme sahiptir. Tarım ve kırsal geçim kaynakları, yerel gıda üretimini desteklemek, geçim kaynaklarını korumak ve gıda güvenliğini geliştirmek için insani yardımların ayrılmaz bir parçasıdır.

Ulusal gıda ihtiyacının yüzde 75'inden fazlası ithalata dayandığı için Yemen, çatışmadan önce bile kronik gıda güvensizliğine eğilimliyken,

Yemenilerin yüzde 80'i yoksulluk sınırının altında yaşıyordu.

İnsani yardım

En büyük insani yardım operasyonlarından biri başlıyor. Gıda güvenliği kötüleşirken, WFP her ay 12 milyon insana ulaşacak gıda ve beslenme desteği sunmak üzere operasyonunu hızla büyütüyor. Bu rakamın 3 milyonunu beslenme yetersizliği tedavisi ve önleyici özel bakıma ihtiyaç duyan kadın ve çocuklar oluşturuyor.

FAO, 5 milyon insanın geçim kaynaklarını desteklemek amacıyla; mahsul ve sebze tohumu, balıkçılık malzemesi, kümes hayvanı üretim kitleri, hayvancılık için aşı ve tedavi malzemesi ve tarım altyapısının rehabilitasyonu kapsamındaki çalışmalar karşılığında nakit yardımı veriyor.

UNICEF, ülke çapında mevcut sağlık tesislerinde çocuklarda akut yetersiz beslenmeyi önleyici ve tedavi edici özel program uygulamalarını genişletiyor. Program, sağlık personelinin eğitimi, tesislere yetersiz beslenen çocuklar için gerekli malzeme, tedavi edici besin ve ilaçların sağlanmasını içeriyor. 2018’de, bugüne kadar yaklaşık 230.000 çocuk ileri seviyede akut beslenme yetersizliği tedavisi gördü.

© UNICEF

Editörlere notlar:

Bir bölgede 3 durum oluştuğunda kıtlık ilan ediliyor: hanelerin en az yüzde yirmisi ileri düzeyde gıdasız kaldığında; 5 yaş altındaki çocukların en az yüzde otuzu akut beslenme yetersizliği durumuna geçtiğinde, ve her 10 bin kişiden günde en az 2 kişi hayatını kaybettiğinde. Yemen analizi, mevcut durumda bu eşiğin aşılmadığını gösteriyor.

 

İletişim:

FAO

Zoie Jones (Rome)

(+39) 06 570 56309

[email protected]

 

UNICEF

Christopher Tidey (New York)

+19173403017

[email protected]

 

WFP

Reem Nada WFP/Cairo (in Amman)

+201066634522

[email protected]

 

David Orr (Rome)

+393402466831

[email protected]