UNICEF Türkiye İş Danışma Kurulu, Milyonlarca Çocuğa Ulaşma Taahhüdünü Yeniliyor

UNICEF | her çocuk için

22 Şubat 2024, İstanbul - Bugün, UNICEF Türkiye İş Danışma Kurulu; UNICEF Türkiye Temsilcisi Paolo Marchi liderliğinde, Kurul Üyelerinin, Gençlik Temsilcisinin ve Anadolu Torku, CarrefourSA, DELL, Doğan Holding, Endeavor Türkiye, Garanti BBVA, SAP, TOBB, TÜSIAD, Unilever'den temsilcilerin katılımıyla ikinci dönemi (2024-2025) başlatmak için bir araya geldi.

UNICEF Türkiye Temsilcisi Paolo Marchi, "Ortaklıklar hem sonuç getirir hem de elde edilen sonuçları güçlendirir. İlk dönemde elde edilen sonuçlar, bunun somut bir kanıtıdır. İş Danışma Kurulu üyelerinin, çocukların ve gençlerin yaşamlarında olumlu bir etki yaratmaya devam etmeye yönelik taahhütlerini yinelemelerinden dolayı kendilerine müteşekkirim. Kurulun yeni dönemini, geçtiğimiz iki yıl boyunca kaydettiği ilerlemeyi temel alan güçlü bir gündemle başlatıyor olmanın heyecanını paylaşıyorum. Kurul, çok sektörlü iş birliklerini harekete geçirmekte önemli katkılar sunmuştur. Bu anlamda bir yandan ortak hedeflerimizi gerçekleştirmek için çalışmaya devam ederken bir yandan da acil durumlara bağlı değişen ihtiyaçları karşılamak için, programlarımızı uyarlayabildik " diye belirtti.

Geçen iki yılın başarılı çalışmaları, Kurulun; çok paydaşlı, katılım ve iş birliğini kolaylaştıran bir platform olduğunu kanıtladı.. Bu çalışmalar kapsamında Kurul, paydaşlarla birlikte ortak önceliklere uygun programlar ortaya koyarak çocuklarve gençlerin beceri gelişimini destekledi 2021-2023 yılları arasında, Kurulun yol göstericiliğinde, UNICEF kamu, özel sektör ve STK ortaklarıyla  4,9 milyondan fazla gence ulaştı. Yıl boyu devam eden Mesleki Beceri Seferberliği kampanyasının katkısıyla mesleki eğitim merkezlerindeki eğitimlere katılan öğrenci sayısı 1,4 milyon arttı.

Geçmişte elde ettikleri bu başarıları ilerletmeyi hedefleyen Kurul üyeleri, önümüzdeki iki yılı kapsayan sürede ulaşmayı amaçladıkları yeni ortak hedeflerini belirlediler: lise düzeyindeki 2 milyon genci (14-18 yaş) yeşil beceriler ve yetkinliklerle güçlendirmek. Bu kapsamda lise öğrencileri için Yeşil Beceri Laboratuvarları kurulması ve gençlerin özel sektör tarafından belirlenen sorun başlıklarına yönelik çözüm geliştirmek üzere katılacakları Yenilikçi Fikir Atölyeleri (ideathon) düzenlenmesi planlandı.

UNICEF Genç Liderler Konseyi, Kurul üyelerini, işletmelerin gençlere yönelik taahhütte bulunması gereken dört temel şartı tanımlayan Gençlik İş Sözleşmesi'ni imzalamaya davet etti. Bu sözleşmede tanımlanan dört temel şart şu şekilde: gençlerin anlamlı katılımı, iş yerinde yeşil becerilerin kullanılması, sürdürülebilirliğin teşvik edilmesi ve ölçülebilir sosyal etki projelerinin oluşturulması. Kurul üyeleri ayrıca depremden etkilenen bölgelerdeki toparlanmaya katkı sağlanmaya devam edilmesi yönünde fikir birliğine vardılar.