Kapsayıcı Erken Çocukluk Eğitimi

UNICEF | her çocuk için

Engeli Olan Çocuklar İçin Kapsayıcı Erken Çocukluk Eğitimi Projesi 90 Okulda Başlıyor

6 ilde bulunan 90 okulda uygulanmaya başlanacak olan Engeli Olan Çocuklar İçin Kapsayıcı Erken Çocukluk Eğitimi Projesi’nin tanıtımı

Ankara, 24 Eylül 2019 – 6 ilde bulunan 90 okulda uygulanmaya başlanacak olan Engeli Olan Çocuklar İçin Kapsayıcı Erken Çocukluk Eğitimi Projesi’nin tanıtımı, birçok davetlinin katıldığı bir etkinlikle gerçekleştirildi. Bu girişim, engeli olan ve olmayan çocuklara gerek sınıflarında gerekse toplum içinde birlikte gelişme, öğrenme ve büyüme şansı tanımayı amaçlamaktadır.

Projeyle birlikte, erken çocukluk eğitimine katılan engeli olan çocuk sayısında artış sağlanması amaçlanmaktadır. Konuya ilişkin mevcut detaylı verilerin de kullanılması ile proje, aynı zamanda ailelerin, çocukların bakımını üstlenen kişilerin, karar vericilerin ve toplum liderlerinin, kapsayıcı eğitim hakları ve fırsatları, okul-aile işbirliğinin önemi konusundaki farkındalık düzeyini de artıracaktır. Ayrıca proje aracılığıyla, öğretmenlerin, idarecilerin ve diğer eğitim personelinin de kapsayıcı eğitim ortamlarını geliştirecek temel bilgi ve becerilerle donatılması hedeflenmektedir.

© UNICEF/Ergen

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mustafa Safran törende şunları söyledi: “2023 vizyonumuzda da belirtildiği üzere; her çocuk ilgi, yetenek ve mizacı doğrultusunda eğitimden kariyere uzanabilir ve bunun için çocuklarımıza potansiyellerini gerçekleştirme imkânı sunmak bizlerin asli görevidir. Birçok araştırma sonucu göstermektedir ki farklı gelişim özelliklerine ve öğrenme gereksinimlerine sahip çocukların öğrenme ortamlarında bir arada bulunmaları sadece farklılıkları olanların değil tüm çocukların gelişimini ve akademik başarısının artmasını destekler. İşte tam bu noktada Bakanlığımız Temel Eğitim Genel Müdürlüğü bünyesinde uygulanan ve tüm farklılıklarımızla “eğitimde birlikteyiz” diyen  bu proje ile kaliteli kapsayıcı eğitim sağlanması yoluyla engeli olan çocukların erken çocukluk eğitimine ve ilkokul 1. sınıfa erişimlerini artırmayı hedefliyoruz.”

Bu ilk uygulama evresinde projeden Antalya, Bursa, Gaziantep, İzmir, Konya ve Samsun illerinde bulunan 90 pilot okulda 32 bin çocuk ve aileleri yararlanacaktır. Proje, Milli Eğitim Bakanlığı ile UNICEF’in yakın işbirliğinde, Avrupa Birliği’nin finansal desteğiyle hayata geçirilmektedir.

UNICEF Türkiye Temsilcisi Philippe Duamelle konuya ilişkin olarak şu açıklamayı yaptı: “Olası farklılıklarına rağmen, her çocuk okul öncesi dönemden başlamak üzere öğrenme hakkına sahiptir. Erkek ve kız, engeli olsun veya olmasın tüm çocukların kaliteli kapsayıcı eğitim fırsatlarına erişiminin sağlanması yalnızca çocuklar ve aileleri açısından değil, toplumun tümü için kritik öneme sahiptir. Milli Eğitim Bakanlığı, Avrupa Birliği ve UNICEF ortaklığının ulaşmak istediği hedef de budur.”

Proje kapsamında çocukların öğrenme ihtiyaçlarını karşılamak üzere pek çok yenilikçi eğitim materyalleri hazırlanmaktadır. Bu yaratıcı kaynaklar öğretim ve öğrenim ortamlarının Türkiye’deki tüm çocuklar için daha da güçlendirilmesine destek olacaktır.

Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger: "Özel gereksinimi olan çocuklar, tıpkı diğer tüm çocuklar gibi becerilerini geliştirecek ve düşlerini gerçekleştirmelerine yardımcı olacak kaliteli eğitimi hak etmektedir. Bu proje Türkiye’deki tüm çocuklara her ailenin yararlanabileceği kaliteli eğitim hizmetleri sağlanmasında Milli Eğitim Bakanlığı’na yardımcı olacaktır.”

İletişim:

Sema Hosta, Chief of Communication, UNICEF Türkiye, +90 533 622 8346, [email protected]