Mesleki Beceri Seferberliği

UNICEF | her çocuk için

Her genç için okuldan çalışma hayatına sorunsuz geçme imkanı: Mesleki Beceri Seferberliği

 

14 Haziran 2022, İstanbul - UNICEF Türkiye İş Danışma Kurulu bugün Mesleki Beceri Seferberliği’ne katıldı. Seferberlik Millî Eğitim Bakanlığı tarafından mesleki ve teknik eğitim fırsatları yaratarak gençlerin çalışma hayatına geçişlerini kolaylaştırmak amacıyla yürütülen çalışmalara destek olmayı amaçlıyor.

UNICEF Türkiye Temsilcisi Regina De Dominicis, konuyla ilgili açıklamasında şunları söyledi: “UNICEF, 2023’ün Haziran ayına kadar 10.000 gence işyeri tabanlı eğitim ve mentorluk fırsatı sağlanması için bu seferberliği destekliyor. Türkiye’deki her gencin okuldan çalışma hayatına sorunsuz geçişini destekleyen inisiyatiflere ihtiyaç var özel sektör kuruluşlarını da bu konuda kritik bir rolü var.”

TÜİK’e göre Türkiye’de 15-24 yaş arası gençlerden yaklaşık 4’te 1’i (%24) eğitim-öğretim görmüyor ya da çalışmıyor. Bununla birlikte Türkiye’deki şirketler de 21’inci yüzyıl becerilerine sahip yeni ve nitelikli çalışanlar arıyor.

Mesleki Beceri Seferberliği, Millî Eğitim Bakanlığı’nın İşyeri Tabanlı Eğitim programı kapsamında yer alıyor. Millî Eğitim Bakanlığı ve TOBB ortaklığında kurulan “Mesleğim Hayatım İş ve Staj Portalı” ise ülke genelinde işverenler ile gençleri buluşturacak.    

UNICEF Türkiye Temsilcisi Regina De Dominicis liderliğinde, UNICEF Türkiye Millî Komitesi ve Sınırsız Küresel Nesil Girişimi (Generation Unlimited-GenU) Sekreterliğinden bir genç temsilcinin katılımıyla düzenlenen toplantıda UNICEF Türkiye İş Danışma Kurulu üyelerinin çoğunluğu, kendilerine sunulan Mesleki Beceri Seferberliği’ne katılmayı bugün kabul etti.

###

UNICEF Türkiye İş Danışma Kurulu Hakkında:

UNICEF Türkiye İş Danışma Kurulu; üst düzey bir danışma organı olup çok taraflı örgütlerin seçili liderleri de dahil olmak üzere özel sektör kuruluşları ve gençlerden oluşmaktadır. Kurul; çocuk hakları ile ilgili stratejik öneme sahip alanların yanı sıra GenU Türkiye’nin amaçlarına ve planlanan sonuçlarına ulaşılmasını teşvik etmek için stratejik rehberlik sağlamaktadır. Danışma Kurulu çalışmalarının ilk yıllarında, Türkiye’de mevcut olan uygulamalı deneyim ve teknik uzmanlığın kapsamını arttırmak için çalışacak; gençlerin beceri gelişimini, istihdam edilebilirliğini ve güçlendirilmesini geniş çaplı desteklemeye ilgisi ve kapasitesi olan paydaşları bir araya getirecek ve GenU’nun Türkiye’deki hedefleri için işbirliği tesis edecek, bunları harekete geçirecek ve sürece katkıda bulunacaktır. Mevcut Kurul üyeleri; şirketlerin kapsamına ve bölgesel dağılımına, eşitliği ve toplumsal cinsiyeti güçlendirme taahhütlerine ve geçmiş kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetlerine ve sürdürülebilirlik projelerine göre seçilmiştir.