Arakanlı çocuklara muson tehdidi

UNICEF | her çocuk için

Cenevre, 1 Mayıs - Arakan/Rohingya Acil Durumu ile ilgili Christophe Boulierac'ın Açıklamasından...

► Muson öncesi yağmurlar, Bangladeş'in sele en açık bölgelerinden biri olan Cox's Bazar'da başladı. 26 Nisan gecesi, fırtına barınaklara zarar verdi ve mülteci kamplarındaki birçok aileyi etkiledi. Yağmurlardan önceki şiddetli rüzgârlar ve fırtına sırasında birçok çocuk, plastik çatı örtülerinin uçmaması için aile barınaklarının üzerinde otururken görüldü.

► Yaklaşık 55.000 çocuk da dahil olmak üzere 100.000’den fazla insanın sel ve toprak kayması nedeniyle risk altında olduğunu tahmin ediyoruz. Bu rakamın, yağmurların yoğunluğuna bağlı olarak 200.000 kişiye kadar çıkması mümkündür.

► Haziran ayından Eylül ayına kadar süren muson mevsiminde, Arakanlı mülteci çocukların genel sağlığı olumsuz etkilenmektedir. Bulaşıcı hastalık, su eksikliği, hijyenik sanitasyon, ve yaralanma riskinin artması, zaten bağışıklık sistemleri akut beslenme yetersizliğiyle zayıflamış olan çocukları etkileyebilir.

Etki ve afete hazırlık

► Muson yağmurlarının su ve sanitasyon açısından etkisi yıkıcı olabilir. 7.727 tüp kuyusunun yakın tarihli haritalandırılması, tüp kuyuların neredeyse yarısının (%47) ve tuvaletlerin neredeyse üçte birinin (%30) sel ve toprak kaymalarından etkilenme riski altında olduğunu göstermiştir. UNICEF acil durum su ve sanitasyon malzemelerini sağlamaktadır. Hijyen set stoklarını yenilemenin yanı sıra, tuvaletlerin kurulması gibi çalışmaları yürütmektedir.

► Çocuklar muson nedeniyle hayat kurtarıcı sağlık hizmetlerinden yararlanamama riski altındadır. Sel durumunda, akut sulu ishal olan kişilerin sayısı artma eğilimindedir. UNICEF ve ortakları yarısından fazlası çocuk olan (%55) tahminen 10.000 kişiyi önümüzdeki üç ayda Akut Sulu İshal tedavisiyle desteklemeye hazırlanmaktadır. UNICEF, 5 adet ek ishal tedavi merkezi inşa etmektedir. Bunlardan bir tanesi halihazırda açılmış durumdayken, diğer ikisi bu hafta içinde açılacak olup, mayıs ayının sonunda iki adet merkez daha açılacaktır. Ayrıca ilgili ilaçlar ve malzemeler hazır edilmiştir. Kamplarda ve geçici yerleşim bölgelerinde UNICEF tarafından desteklenen 24 sağlık tesisinden en az 3 tanesi su baskını riski altındadır. Bu, yarısından fazlası çocuk olan 25.000 ila 30.000 kişiyi etkileyebilir. Yaklaşık 250.000 insanın faydalanabileceği 10 sağlık tesisi kurduk. Bangladeş Hükümeti ve Dünya Sağlık Örgütü ile birlikte çalışarak, 6 Mayıs ile 13 Mayıs tarihleri arasında, Ağızdan Kolera Aşılarının ikinci aşaması için yaklaşık 1 milyon kişiye ulaşmayı planlıyoruz.

► Arakanlı çocuk mültecilerin beslenme durumu, mevsim boyunca karşılaştıkları özel riskler nedeniyle de etkilenebilmektedir. UNICEF, şiddetli Akut Beslenme Yetersizliğinden muzdarip tüm çocukların beslenme durumunun toplum temelli yönetimini sağlamak için KIRMIZI tanımlama bileklikleri ile doğru bir şekilde tanımlanmasını ve iyileştirilmesini sağlamak için çalışacaktır. UNICEF ve ortakları özellikle Şiddetli Akut Beslenme Yetersizliği tedavisi amacıyla 35.000 çocuk için hasta kabul kapasitesine sahiptir. Mobil Tıbbi Birimlerimizin bir parçası olarak Mobil Beslenme takımları kurduk ve uzak bölgelerdeki kamp nüfusuna yönelik entegre sağlık ve beslenme desteği sağladık. Tedavi edici formüller, tedavi edici hazır besin ve amoksisilin de dahil olmak üzere geniş temel beslenme malzemesi stoğu hazırladık.

► Ayrıca çocuklar sel ve çamur kaymaları nedeniyle ailelerinden ayrılma riski altındadır. UNICEF ve ortakları, etkilenen kamplardaki kilit koruma mekanizmalarını güçlendirdi. Sele açık alanlarda Çocuk Dostu Alanların fiziksel altyapısı güçlendirilmektedir. Kamplarda oldukça kritik bir risk olan aile bölünmesinin önlenmesi konusundaki çalışmalar devam etmektedir. Bir çocuğun kaybolması durumunda ailelere ne yapması gerektiğini anlatmak ve 250.000 plastik, su geçirmez kimlik bilekliğinin güvence altına alınması da buna dâhildir. Ayrıca, ailelerin kaybolan çocukları bildirebilecekleri noktalar tanımladık ve toplum gönüllülerini ailelerinden ayrılmış ve refakatçisi bulunmayan çocukları desteklemesi için eğittik.

► Son olarak, çocuklar önemli sosyal ve eğitim tesislerinden yararlanamama riski altındadır. UNICEF, hem kamplarda hem de geçici yerleşim bölgelerinde desteklediğimiz eğitim merkezlerinin fiziki altyapısını güçlendirdi. 795 eğitim merkezinden 220'si risk altındadır. Yaklaşık 23.000 çocuk bundan etkilenebilir.