Dünyada her 5 çocuktan 1’i okula gidemiyor!

UNICEF | her çocuk için

UNICEF: Savaşın ya da doğal afetlerin etkilediği ülkelerde 104 milyondan fazla çocuk ve genç (her 3 çocuk ve gençten 1'i) okula gitmiyor

NEW YORK, 19 Eylül 2018 – Çatışmaların ya da doğal afetlerin etkilediği ülkelerde yaşayan 5 ile 17 yaş arası her üç çocuk ve gençten 1’i (104 milyon çocuk ve genç) okula gitmiyor. UNICEF tarafından hazırlanan yenirapora göre bu sayı tüm dünyada okul dışı çocuk sayısının üçte birinden fazlasını oluşturuyor. Tüm dünyada, 5 ile 17 yaş arasında olup okula gitmeyen çocuk ve genç sayısı toplam 303 milyonu buluyor.
 
Raporda belirtildiğine göre, çatışmalardan ya da afetlerden etkilenen ülkelerde yaşayan 15-17 yaşlarındaki her 5 kişiden 1’i hiç okula gitmemiş, her 5 kişiden 2’si de ilköğretimi bitirmemiş durumda.
 
Çalınan Bir Gelecek: Genç ve Okula Gitmeyen başlığını taşıyan rapor, insani açıdan acil durumların yaşandığı ülkeler de dâhil olmak üzere tüm ülkelerde ilkokul öncesinden başlayarak liseye kadar olan dönemde çocukların ve ergenlerin eğitimle ilgili durumlarını inceliyor.
 
UNICEF Genel Direktörü Henrietta Fore: “Bir ülke çatışmalar yaşadığında ya da bir doğal afet ülkeyi vurduğunda iki kere mağdur olanlar her zaman çocuklar ve gençlerdir. Kısa süre içinde okulları tahrip olmakta, hasar görmekte, askeri güçler tarafından işgal edilmekte, hatta kasıtlı saldırılara maruz kalmaktadır. Böylece bu çocuklar ve gençler de okul dışı olan milyonlarca akranına katılmakta ve yıllar geçtikte okula dönüş yapanların sayısı yok denecek kadar az olmaktadır. Uzun dönemde bu insanlar (ve yaşadıkları ülkeler) birbirini izleyen yoksulluk döngüleriyle karşılaşmaya devam etmektedir.”
 
©UNICEF/UN0188088/Fuad

Küresel ölçekte insani yardımların yüzde 4’ünden azının eğitime ayrıldığına işaret eden rapor kaliteli eğitime daha fazla yatırım yapılması çağrısında bulunmaktadır. Böylece karmaşık özellikler taşıyan olağanüstü durumların ve uzun süren krizlerin hüküm sürdüğü ülkelerdeki çocuklar ve gençler okul öncesinden liseye kadar güvenli ortamlarda okuma şansı elde edebilirler.
 
Birleşmiş Milletler 73. Genel Kurulu öncesinde yayınlanan rapor, okula gitmeyen çocukların ve gençlerin durumuna bakarken şu noktalara dikkat çekiyor:

Tüm dünyada, 5 ile 17 yaş arasında olup okula gitmeyen çocuk ve genç sayısı toplam 303 milyonu bulmakta ve bu her 5 çocuktan 1’i anlamına gelmektedir.

İlköğretim çağında olupta okula gitmeyen çocukların yarısından fazlası olağanüstü durumlardan etkilenen ülkelerde yaşamaktadır.

Yoksulluk, tüm dünyada eğitimin önündeki başlıca engel olmaya devam etmekte ve en yoksul durumdaki ilkokul çağı çocuklarının okul dışı kalma olasılığı en zengin durumdaki akranlarına göre 4 kat daha fazladır.

Yine raporda belirtildiğine göre 10 ile 19 yaş arasında olanların sayısının yüzde 8’lik bir artışla 2030 yılına gelindiğinde 1,3 milyara ulaşacağı öngörülüyor. Geleceğin bu işgücüne kaliteli eğitim ve daha iyi istihdam imkânları sağlanmasının ekonomik ve toplumsal getirileri de yüksek olacaktır.
 
Fore açıklamasını şöyle sürdürdü: “Tarihin kritik bir dönemindeyiz. Akıllı ve hızlı hareket edersek gençlerin barışçı ve varlıklı toplumlar yaratmalarını sağlayacak şekilde güçlendirebilir, gerekli becerileri onlara kazandırabiliriz. Bunun alternatifi ise karanlıktır. Başaramama gibi bir lüksümüz de yoktur.”
 
# # #
Editörlere Notlar:
Multimedya içeriği indirmek için tıklayın.
 
UNICEF, raporda ayrıntılı biçimde verilen analizlerde UNESCO İstatistik Enstitüsü’nün ve hanehalkı araştırmalarının verilerini kullanmıştır.
 
UNICEF’in insani yardım çağrısında bulunduğu ülkelerin tam listesi için tıklayın.
 
UNICEF hakkında
UNICEF her çalışmasında çocukların haklarını ve iyiliğini gözetmektedir. Bu taahhüdü yerine getirmek için, nerede olurlarsa olsunlar tüm çocukların yararına olmak üzere en güç durumdaki ve dışlanmış çocuklara odaklanarak çalışmalarımızı 190 ülkede ve bölgede ortaklarımızla birlikte yürütüyoruz.
 
UNICEF ve çocuklara ilişkin çalışmaları hakkında daha fazla bilgi için: www.unicef.org  
UNICEF’i on Twitter ve Facebook’tan izleyin

Daha fazla bilgi için: 
Sema Hosta, UNICEF Türkiye, +90 312 454 1010, [email protected]
Georgina Thompson, UNICEF New York, Cep: + 1 917 238 1559, [email protected]