Salgın okul öncesi eğitimi sekteye uğrattı

UNICEF | her çocuk için

40 milyon çocuk kritik öneme sahip okul öncesi eğitimden Koronavirüs nedeniyle mahrum kalıyor

NEW YORK, 22 Temmuz 2020 – UNICEF tarafından bugün yayınlanan yeni araştırma sonuçlarına göre, dünya genelinde okul öncesi çağdaki en az 40 milyon çocuk Koronavirüs nedeniyle kapatılan çocuk bakım kurumları ve okul öncesi eğitim kurumlarına erişemediği için, büyük önem taşıyan erken çocukluk eğitiminden mahrum kaldı.  

UNICEF’in Araştırma Ofisi Innocenti tarafından gerçekleştirilen araştırma, dünya genelinde çocuk bakımı ve erken çocukluk eğitiminin durumunu ele alıyor ve hayati önemdeki bu aile hizmetlerinin Koronavirüs nedeniyle büyük oranda sekteye uğramasının yol açtığı etkileri analiz ediyor.

UNICEF Genel Direktörü Henrietta Fore konu ile ilgili olarak şunları ifade etti: “Koronavirüs salgınının eğitimde yol açtığı hizmet aksaklıkları, çocukların eğitime mümkün olan en iyi şekilde başlamasını engelliyor. Çocuk bakımı ve erken çocukluk eğitimi, çocuk gelişiminin temelini oluşturur. Salgın bu temeli ciddi anlamda tehlikeye atıyor”.

Küresel krizde çocuk bakımı: Koronavirüs’ün iş ve aile hayatı üzerindeki etkisi başlıklı rapora göre, sokağa çıkma kısıtlamaları nedeniyle pek çok ebeveyn, çocuk bakımı ve ücretli çalışma arasında bir denge kurmak için çabalıyor. Rapor, bu durumun, çocuk bakımına ve ev işlerine erkeklerden ortalama üç kat daha fazla vakit ayıran kadınların omuzlarında orantısız bir yük oluşturduğunu gösteriyor.

Özellikle küçük çocuklu çoğu ailenin halihazırda sosyal koruma hizmetlerine erişiminin olmadığı düşük ve orta gelirli ülkelerde kısıtlamalar bu aileler için daha büyük bir kriz yarattı. Çocuk bakımı; çocuklara ilgi, koruma, uyarım, beslenme vb. alanlarda bütünleşik hizmetler sağlarken aynı zamanda onların sosyal, duygusal ve bilişsel becerilerini geliştirmeleri açısından da büyük önem taşıyor. 

©UNICEF/UN0292170/Sokol

Koronavirüs salgınından önce de yüksek ücretli, düşük kaliteli veya erişilemeyen çocuk bakımı ve erken çocukluk eğitimi hizmetleri nedeniyle aileler küçük çocuklarını, onlar için çok güvenli olmayan ve gelişimlerine katkı sağlamayan ortamlarda bırakmak durumunda kalıyordu ve küresel çapta 35 milyonu aşkın beş yaşın altındaki çocuk bazen erişkin gözetimi olmaksızın tek başına kalıyordu.

166 ülkenin yarısından azı, en azından bir yıllık ücretsiz ilkokul öncesi programlar sunarken, düşük gelirli ülkeler arasında bu oran yüzde 15’e geriliyor.

Evde kalan küçük çocukların çoğu, sağlıklı gelişim için ihtiyaç duydukları oyun ve erken öğrenme desteğinden mahrum kalıyor. 54 düşük ve orta gelirli ülkeye ilişkin son veriler, 3-5 yaş arasındaki çocukların yaklaşık yüzde 40’ının evlerindeki hiçbir yetişkinle sosyal-duygusal ve bilişsel etkileşimi olmadığını ortaya koyuyor.

Çocuk bakımı ve erken eğitim seçeneklerinin yetersiz olması, başta kayıt dışı sektörde çalışan anneler olmak üzere çoğu ebeveyne küçük çocuklarını işe getirmekten başka çare bırakmıyor. Afrika’daki her 10 annenin 9’undan fazlası ve Asya-Pasifik’teki her 10 annenin yaklaşık 7’si kayıt dışı sektörde çalışıyor ve herhangi bir sosyal korumaya erişimi yok veya kısıtlı. Rapor, çoğu ebeveynin bu güvenilir olmayan, yetersiz gelir getiren iş sahasında sıkışıp kaldığını ve bu durumun yoksulluğun nesilden nesile geçişine katkıda bulunduğunu belirtiyor.

Uygun maliyetli ve nitelikli çocuk bakımı ve erken çocukluk eğitimi, ailelerin ve sosyal açıdan uyumlu toplumların gelişimi için büyük önem taşıyor. UNICEF; erişilebilir, uygun maliyetli ve nitelikli çocuk bakımının doğumdan birinci sınıfa başlayana kadar sağlanması gerektiğini savunuyor.

Araştırma; devletlerin ve işverenlerin, tüm çocukların ailevi durumlarından bağımsız olarak yüksek kalitede, yaşlarına uygun, düşük maliyetli çocuk bakım merkezlerine erişimini sağlamak da dahil olmak üzere, çocuk bakımı ve erken çocukluk eğitimi politikalarını nasıl iyileştirebilecekleri konusunda yol gösteriyor.

Bu kapsamda, aşağıdaki gibi ek aile dostu politikalar da sunuyor:

  • Doğum izninin bitişi ile uygun ücretli çocuk bakımının başlaması arasında herhangi bir boşluk olmaması için tüm ebeveynlere ücretli doğum izni verilmesi;
  • Çalışan ebeveynlerin ihtiyaçlarını karşılayan esnek çalışma düzenlemelerinin getirilmesi;
  • Eğitim de dahil olmak üzere, aile dışı çocuk bakımı iş gücüne yatırım yapılması;
  • Kayıt dışı işlerde çalışan ailelere sağlanan nakit transferleri de dahil, sosyal koruma sistemlerinin oluşturulması.

Fore şu açıklamalarda bulundu: “Koronavirüs salgını küresel çocuk bakımı krizini daha da kötüleştiriyor. Aileler bu zorlu zamanları atlatabilmek ve çocuklarının eğitimlerini ve gelişimlerini güvence altına almak için devletlerinin ve işverenlerinin desteğine ihtiyaç duyuyor”.

enlightened UNICEF'in Türkiye ve dünya çapında yürüttüğü Koronavirüsü acil durum çalışmalarını destekle.