Tanıdık bir Yüz: Çocukların ve ergenlerin yaşamında şiddet

UNICEF | her çocuk için

UNICEF: Şiddet ile disiplin, cinsel istismar ve cinayetler tüm dünyada milyonlarca çocuğun peşini bırakmıyor

NEW YORK, 1 Kasım 2017 – UNICEF tarafından bugün açıklanan yeni raporda, bazıları henüz 12 aylık olan ve sayıları ürkütücü düzeylere ulaşan çocukların çoğu kez en yakınlarındaki kişiler tarafından şiddete maruz bırakıldığı belirtiliyor.
 
Tanıdık bir Yüz: Çocukların ve ergenlerin yaşamında şiddet başlığını taşıyan rapor çocukların çocukluk dönemlerinin her aşamasında ve her ortamda şiddete maruz kaldıklarını gösteren en son verilere yer veriyor.
 
UNICEF Avrupa ve Orta Asya Bölge Direktörü Afshan Khan’ın konuya ilişkin söleri şöyle: “Dünyanın her bölgesinde, tüm yaş gruplarından çocukların asıl güvende olmaları gereken ev, okul ve kamusal alanlarda, şiddete maruz kalıyor olması kabul edilemez. Şiddetin yarattığı travma bir çocuğun tüm hayatı boyunca sürebilir ve hatta sonraki nesilleri de etkileyebilir. Bütün bu bulgular, tüm çocukları şiddetten korumak için bizleri harekete geçirmelidir.” 
 
Evlerde küçük çocuklara yönelik uygulanan şiddet:
► Dünyada 2-4 yaş aralığındaki çocukların dörtte üçü ya da 300 milyon çocuk evlerinde kendilerine bakan kişilerin psikolojik saldırısına ve/ve ya fiziksel cezasına maruz kalmaktadır;
► Ulaşılabilir verileri olan 30 ülkede 1 yaşındaki her 10 çocuktan yaklaşık 6’sının düzenli olarak şiddet içeren disiplin önlemleriyle karşılaşmaktadır. 1 yaşındaki çocukların hemen hemen dörtte biri ceza olarak fiziksel olarak sarsılmakta, 10 çocuktan biri de yüzüne, başına ya da kulaklarına yönelik darbe almaktadır.
► Tüm dünyada beş yaşından küçük her 4 çocuktan biri ya da başka bir deyişle 177 milyon çocuk eşinden/partnerinden şiddet gören anneyle birlikte yaşamaktadır.

Kız ve erkek çocuklara yönelik uygulanan cinsel şiddet:
► Dünyada 15-19 yaş aralığındaki yaklaşık 15 milyon ergen kız çocuk yaşamlarının bir noktasında cinsel ilişkiye ya da başka cinsel eylemlere zorlanmıştır.
► Cinsel şiddete maruz kalan ergen kızların yalnızca yüzde 1’i profesyonel yardım başvurusunda bulunduğunu belirtmiştir.
► Verilerine ulaşılabilen 28 ülkede ise cinsel ilişkiye zorlanan ergenlik dönemindeki kızların ortalama yüzde 90’ı bu yöndeki ilk olayın failinin tanıdıkları bir kişi olduğunu söylemiştir. Altı ülkenin verileri ise ergen yaşlardaki erkeklere yönelik cinsel şiddetin failleri arasında en sık görülenlerin arkadaşlar, sınıf arkadaşları ve partnerler olduğunu göstermektedir.

Okullarda şiddet: 
► Okul çağındaki çocukların yarısı -732 milyon- okullarda fiziksel cezanın tam olarak yasaklanmadığı ülkelerde yaşamaktadır.
► Son 25 yıl içinde okullarda silahla ateş açılması şeklinde belgelenmiş olayların dörtte üçü ABD’de meydana gelmiştir.
► Bugünkü küresel raporun yayımı, altı ülke, Batı Balkanlar, ve Türkiye’de çocuğa karşı şiddeti engelleyici politikaları geliştirmek için veri toplama çalışmalarını güçlendirmeye yönelik düzenlenen bölgesel bir toplantıya denk geliyor. Sırbistan’ın Belgrad şehrinde iki gün sürecek olan toplantı; Avrupa Birliği, UNICEF ve Avrupa Engellilik Forumu’nun yürüttüğü "Çocukları Şiddetten Koruma ve Engeli Olan Çocukların Sosyal İçerilmesini Teşvik Etme" programı kapsamında ulusal çocuk koruma sistemlerini güçlendirmeyi ve engeli olan çocukların sosyal katılımının sağlanmasını hedeflemektedir.
 
Fotoğraf © UNICEF/UN076693

UNICEF gerçekleştirdiği tüm çalışmalarda şiddete son vermeye yönelik girişimlere öncelik tanımaktadır. Bu kapsamda şiddetin etkilediği çocuklara yönelik hizmetlerin iyileştirilmesinde hükümetlerin bu yöndeki çabalarını desteklemekte, çocukları koruyucu nitelikte politikalar ve düzenlemeler geliştirmekte, çocuk yetiştirme kursları ve aile içi şiddete karşı mücadele gibi pratik programlarla şiddetin önlenmesinde topluluklara, ebeveynlere ve çocuklara yardımcı olmaktadır.
 
UNICEF; WHO, UNICEF ve Çocuklara Yönelik Şiddete Son Verilmesi Küresel İttifakı tarafından üzerinde görüş birliğine varılan INSPIRE rehberliğinde çocuklara yönelik şiddetin sona erdirilmesi için hükümetleri harekete geçmeye çağırmaktadır. Bunun için belirlenen adımlar aşağıda sıralanmaktadır:
 
► Çocuklara yönelik şiddetin azaltılmasını hedefleyen eğitim, sosyal refah, adalet ve sağlık sistemlerinin yanısıra topluluklar ve çocuklarla da işbirliği yapılarak oluşturulan ulusal planların hazırlanması.
► Yetişkinlerin davranışlarının değiştirilmesi; ekonomik ve toplumsal eşitsizlikler, şiddeti mazur gören toplumsal ve kültürel normlar, yetersiz politikalar ve yasal düzenlemeler, mağdurlara yönelik hizmetlerin yetersizliği, şiddeti önleyen ve bu olguya tepki veren etkili sistemlere yapılan yatırımların sınırlılığı gibi çocuklara yönelik şiddete katkıda bulunan faktörlerin ele alınması.
► Ulusal politikaların; şiddet içeren davranışların asgariye indirilmesi, eşitsizliklerin azaltılması, ateşli ve diğer silahlara erişimin sınırlandırılması gibi konulara odaklanması.
► Sosyal hizmet sistemlerinin kurulması ve şiddet deneyimi yaşamış çocuklara ilişkin yönlendirme, danışma ve tedavi hizmetlerini verecek sosyal hizmet uzmanlarının eğitilmesi.
► Çocukların, ebeveynlerin, öğretmenlerin ve halkın farklı biçimlerdeki şiddeti tespit edecek şekilde eğitilmesi, şiddet olaylarını rahatça dile getirip bildirebilecekleri şekilde güçlendirilmesi.
► Çocuklara yönelik şiddet konusunda daha detaylı analiz edilmiş veriler toplanması ve sağlanan ilerlemenin sağlam izleme ve değerlendirme sistemleriyle takip edilmesi.
 
###
 
Editörlere Not
Çocuklara Yönelik Şiddete Son Verilmesi Küresel İttifakı hakkında daha fazla bilgi için: www.end-violence.org/.
 
Multimedya içeriği için tıklayın.
 
UNICEF hakkında
UNICEF dünyadaki en dezavantajlı çocuklara ulaşmak için dünyanın en zorlu yerlerinde çalışmalar yapmaktadır. 190 ülkede ve bölgede, her yerde, herkes için daha iyi bir gelecek kurmak için çalışıyoruz. UNICEF ve çocuklara ilişkin çalışmaları hakkında daha fazla bilgi için:www.unicef.org
 
UNICEF’i Twitterve Facebook’tan izleyin

Daha fazla bilgi için:
Sema Hosta, UNICEF Türkiye, Tel: +90 312 454 1010, [email protected]
Georgina Thompson, UNICEF New York, Tel: + 1 917 238 1559, [email protected]