Suriyeli Çocukların Desteğinize İhtiyacı Var

UNICEF | her çocuk için

Bugün II. Dünya Savaşı'ndan bu yana ortaya çıkan en ağır insani krizin tetikleyicisi olarak Suriye'deki çatışma ortamı altıncı yılına girmek üzere ve görünürde sona ereceğine ilişkin bir belirti de bulunmuyor. Milyonlarca insan evlerini terk edip komşu ülkelere sığınmak zorunda kaldı ve bu insanların gelecekleri belirsiz. Çocuklar kriz karşısında en ağır bedeli ödeyen ve en ağır yükü taşıyan kesim olmaya devam ediyor. Eğitimleri, duygusal sağlıkları, hatta yaşamları bile risk altında. 

2.7 milyondan fazla kişiyle Türkiye en fazla Suriyeli barındıran ülke, bu kişilerin yarıdan fazlasını çocuklar oluşturmakta. Milli Eğitim Bakanlığından alınan son verilere göre, ülke genelinde yaklaşık 325.ooo Suriyeli çocuğun okula ya da geçici eğitim merkezlerine kaydı bulunmaktadır, bu rakam Haziran 2015'te sona eren geçtiğimiz eğitim öğretim yılına göre kayıt oranlarında %50 artış olduğunu göstermektedir, ancak Suriyelilerin sayısındaki artış dikkate alındığında çok fazla çocuğun eğitim sisteminin dışında kaldığı göz ardı edilmektedir. 

Türkiye'deki Suriyeli çocukların eğitim ve korunma ihtiyaçları büyük ve sürekli artıyor. UNICEF, Türkiye Hükümeti ve ortaklarıyla birlikte bu güçlüklerin üstesinden gelmeye, bu kız ve erkek çocukların 'kayıp kuşak' haline gelmesini önlemeye çalışıyor. 

UNICEF, Türkiye Hükümetinin Suriyeli çocuklarla güç durumdaki Türkiyeli çocukların ve gençlerin ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik çabalarını desteklemeye devam edecektir. Bu kapsamdaki kritik müdahaleler 2016 ve 2017'de şu alanlara odaklanacaktır:

  • Örgün, örgün dışı ve yaygın eğitim aracılığıyla her kademede kaliteli eğitim fırsatlarına erişimin artırılması,
  • Gerek Suriyeli gerekse Türkiyeli çocukların, kendi kişisel gelişimlerinin desteklenmesi, pozitif norm ve davranışların özendirilmesi bağlamında kapsayıcı ve katılımcı öğrenme fırsatlarından yararlanmalarının sağlanması,
  • Suriyeli ve Türkiyeli gençlere, destek alınabilecek yerler, öğrenme fırsatları ve sosyal etkinlikler gibi konularda akranlarını bilgilendirme ve yol göstermede aktif rol üstlenebilecekleri donanımın sağlanması,
  • Psiko-sosyal destek hizmetlerinin kapsamının kamp dışında yaşayan çocuklar için genişletilmesi,
  • Ülkedeki örgün çocuk koruma sistemlerinin güçlendirilmesi ve uzmanlaşmış çocuk koruma hizmetlerinin yaygınlaştırılması.

UNICEF'in çocukların ihtiyaç duyduğu hayati öneme sahip yardımları sürdürebilmesi için desteğinize ihtiyacı var. Bağışlarınızı aşağıdaki UNICEF Milli Komitesi hesabına yatırabilirsiniz. T. İş Bankası
Ankara, Çankaya Şubesi (4238) 
Hesap Numarası (TL): 1006
IBAN: TR74 0006 4000 0014 2380 0010 06
AÇIKLAMA olarak SURIYE diye belirtmenizi rica ederiz.