12,2 milyon Yemenli çocuk yardıma muhtaç

UNICEF | her çocuk için

12,2 milyon Yemenli çocuk insani yardıma muhtaç

Yemen'de 2015’ten bu yana şiddeti artan bir savaş devam ediyor. Neredeyse bütün ülke; yani 12.2 milyonu çocuk olmak üzere nüfusun %80’i olan 24 milyon kişi insani yardıma ihtiyaç duyuyor. UNICEF paydaşlarıyla birlikte Yemen’deki çocuk ve ailelerin ihtiyaçlarına yanıt vermek üzere 7 gün 24 saat durmaksızın çalışıyor. Ancak şiddet sonlanmıyor ve gittikçe büyüyen bir insani kriz söz konusu.

Artan şiddet nedeniyle 2 milyon çocuk dahil olmak üzere 3,6 milyon Yemenli yaşadığı yeri terk etmek zorunda kaldı. Beslenme yetersizliği çocukların peşini bırakmıyor. Yetersiz beslenme düzeyi ölümcül sınıra yaklaşmış olan 400.000 çocuk da dahil olmak üzere 1,8 milyon çocuğun yetersiz beslenme mağduru olduğu tahmin ediliyor. Yemen’de 7 milyon çocuk her gece yatağa aç giriyor.

En az 500.000 kamu sektörü çalışanı üç yıldır maaş alamıyor. Kamu hizmetleri çökmüş durumda. Yemen’deki sağlık kuruluşlarının yarısından fazlası, hasar görmüş olduğundan ya da bütçe veya personel yetersizliğinden ötürü hizmet veremiyor. Sağlık çalışanlarına uzun süredir ödeme yapılamıyor. Çocukların yaşamı daha doğumdan itibaren tehdit altında. Pek çok doğum hastane dışında, uzman doğum personeli olmaksızın enfeksiyon ve ölüm riski altında gerçekleşiyor. Aşılama hizmetleri çocukları ölümcül hastalıklar riskiyle karşı karşıya bırakacak şekilde sekteye uğradı.

Eğitime erişimin olmaması ya da kısıtlı olması nedeniyle Yemen’de tüm çocuk neslini umutsuz bir gelecek bekliyor. Yaklaşık 2 milyon çocuk okula gitmiyor.

Yakıt da dahil olmak üzere Yemen’in günlük ihtiyaçlarının yüzde 90’ı ithal ediliyor. Yemen’in rezervleri yetersiz ve ülke krizde.

UNICEF ne yapıyor:

Kamu hizmetlerinin çökmesi nedeniyle UNICEF, kaynak sağlayarak, operasyonel maliyetleri karşılayarak, bulaşıcı hastalık salgınlarının izlenmesi ve bunlara yanıt verilmesiyle temel sağlık hizmetlerine erişimi iyileştirmeye çalışıyor. Özellikle zor ulaşılan bölgelerde beslenme yetersizliği ile ilgili müdahale gücünü artırıyor. 

UNICEF'in Temiz Suya Erişim stratejisi, acil ihtiyaçları karşılayan ve toplumların uzun vadeli dayanıklılığını güçlendiren beslenme ve gıda güvenliği ile birlikte ele alınıyor. UNICEF, rehabilitasyon çalışmaları ile güvenli suya kesintisiz erişim ve su sistemlerinin sürdürülebilir yerel yönetimi için destek sağlıyor. Kolera önleme / müdahale planı, ishal tedavisi, su kaynaklarının klorlanması, atık su sistemlerinin rehabilitasyonu ve hijyen farkındalığına odaklanıyor.

Çocuk korumasında UNICEF, mağdurlara yardım, ailelerin takibi, birleştirilmesi, çocuk hakları ihlallerinin belgelenmesi, mayın risk farkındalığı ve psikososyal destek dahil olmak üzere en savunmasız çocuklara odaklanmaktadır.

7 aylık Moheb UNICEF destekli sağlık merkezinde doktorunun elinden tedavi edici besin yerken. ©UNICEF/UNI312535/Alghabri

UNICEF, ayrıca 2018'den bu yana eğitim çalışmalarını artırdı ve okul dışı çocukların zarar görmelerini engelleyerek, hasarlı okulları rehabilite ederek, geçici güvenli öğrenim alanları oluşturarak ve öğrenim / pedagojik kitler sağlayarak, okuldan ayrılan çocukların okuldan ayrılmasını önlemek için elverişli bir ortam sağlamak için çalışıyor.

UNICEF paydaşlarıyla birlikte Yemen’deki çocuk ve ailelerin ihtiyaçlarına yanıt vermek üzere 7 gün 24 saat durmaksızın çalışıyor. Ancak şiddet sonlanmıyor ve gittikçe büyüyen bir insani kriz söz konusu. Müdahalelerimizin etkisi ve sürdürülebilirliği ne yazık ki kurumların kapasitesine bağlı. 2019'de UNICEF ve ortaklarının gerçekleştirdiği insani yardım çalışmalarından öncelikli başlıklar:

► 5 yaşından küçük 340.000 çocuğun ileri derecede beslenme yetersizliğine karşı tedavi edilmesi sağlandı.

► 7,2 milyon insana güvenli içme suyu ulaştırıldı.

► 1,9 milyon çocuğa kolera aşısı yapıldı.

► 740.000 çocuk kızamığa karşı aşılandı.

► 4,4 milyon çocuğa çocuk felci aşısı yapıldı

► 2,5 milyon çocuğa sağlık hizmeti ulaştırdı.

► 621.000 çocuğa ve onlara bakanlara akıl sağlığı ve psikososyal destek sağlandı.

► 128.000 öğretmene ve eğitim personeline aylık finansal destek sağlandı

 

2020'de UNICEF ve ortakları 11.3 milyon kişiye acil insani yardım ulaştırmayı hedefliyor. Hedeflerin başlıcaları:

► 5 yaş altı 331.000 çocuğun akut beslenme yetersizliği tedavisi görmesi

► 5 yaşından küçük 4,4 milyon çocuğa beslenme yetersizliğine karşı destekleyici gıdalar (Vitamin A dahil) ulaştırılması

► 5,5 milyon çocuğun çocuk felcine karşı aşılanması

► 700.000 çocuğun kızamığa karşı aşılanması

► 1,7 milyon çocuğun UNICEF destekli sağlık merkezlerinden temel sağlık desteği alması

► 6.8 milyon insanın içme suyuna erişiminin sağlanması

► 820.000 çocuğun eğitime devamlı erişiminin sağlanması

► 874.000 çocuk ve onlara bakanların akıl sağlığı ve psikososyal desteğe erişmesi

 

heart Yemenli çocuklara acil insani yardım ulaştırmamıza destek ol.

 

UNICEF’in talepleri şunlardır:

► Yemen’deki savaşın sona ermesi için acil bir siyasi çözüm. Savaşın taraf devletleri, çocukların haklarını önceleyen ve muhafaza eden anlaşmalı siyasi çözümler bulmak için çalışmalıdır. Savaşlar ne kadar uzun sürerse, dünya üzerinde o kadar çocuk hayatını kaybeder.

► Çocuklara yönelik tüm ağır ihlallere son verilmesi. Bu acımasız savaş süresince çocuklar daima korunmalıdır. Uluslararası insancıl hukukla bağlantılı olarak savaşın tüm tarafları sivillere ve okul, hastane vb. sivil altyapıya yönelik saldırılarına son vermeli, kız ve erkek çocuklarının sorumlusu olmadıkları bir savaşa katılmalarını önlemelidir. Hiçbir şey, çocukların öldürülmesini meşrulaştıramaz.

► Uluslararası toplum, bağışçılar ve kalkınma ortaklarının Yemen’deki maaş krizine uzun vadeli bir çözüm bulunması yolunda öğretmenlere ve sağlık çalışanlarına yönelik teşvikleri desteklemelidir.