385 milyon çocuk aşırı yoksulluk içinde

UNICEF | her çocuk için

Dünya Bankası Grubu-UNICEF ortak araştırmasına göre yaklaşık 385 milyon çocuk aşırı yoksulluk içinde bulunuyor

NEW YORK 3 Ekim 2016 –Dünya Bankası Grubu ve UNICEF tarafından yapılan yeni bir analize göre çocukların aşırı yoksulluk içinde yaşama olasılığı yetişkinlere göre iki kat daha fazla. Aşırı Yoksulluğa Son: Çocuklara Odaklanma başlıklı çalışmaya göre 2013 yılında gelişmekte olan ülkelerdeki çocukların yüzde 19,5’i kişi başına ortalama günlük gelirin 1,90 dolar ya da daha altında olduğu ailelerde yaşamaktaydı. Yetişkinler söz konusu olduğunda ise bu oran yüzde 9,2 olarak kaydedilmişti. Bugün küresel ölçekte yaklaşık 385 milyon çocuk aşırı yoksulluk içinde yaşamını sürdürmektedir. 

Çocuklar bu durumdan orantısız bir biçimde etkilenmektedir. Gerçekten de çocuklar araştırma konusu olan nüfus içinde üçte bir paya sahipken aşırı yoksulların yarısını oluşturmaktadır. Yaşları küçük olan çocuklarda risk daha da büyüktür: Gelişmekte olan ülkelerde beş yaşından küçük çocukların beşte birinden fazlası aşırı yoksul ailelerde yaşamaktadır.
 
UNICEF Genel Direktörü Anthony Lake konuya ilişkin; “Sorun yalnızca çocukların aşırı yoksulluk koşullarında yaşama olasılıklarının büyüklüğü değildir; ayrıca yoksulluğun olumsuz sonuçları çocukları çok daha fazla etkilemektedir.  Bu açıdan çocuklar en kötü durumdakilerden de daha kötü durumdadır; çünkü küçük yaşlardaki çocukların yaşadıkları yoksunluklar beden ve zihinlerinin gelişimini de olumsuz yönde etkilemektedir. Sahra Güneyi Afrika’daki çocukların yarısının, genel olarak gelişmekte olan ülkelerdeki çocukların da beşte birinin aşarı yoksulluk içinde yaşıyor olmaları şok edici bir gerçekliktir. Bu durum yalnızca çocukların kendilerinin değil yaşadıkları toplumların geleceğini de karartmaktadır” dedi.
 
Yeni analizin bulguları, Dünya Bankası Grubu’nun temel araştırması olan Yoksulluk ve Paylaşılan Refah 2016: Eşitsizliğe Karşı Mücadele raporunun yayınlanmasından hemen sonra açıklanmıştır. Elde edilen bir bulguya göre 2013 yılında dünyada yarısı 18 yaşından küçükler olmak üzere 767 milyon insan günde 1,90 dolardan az kazanarak yaşamını sürdürmekteydi.  
 
Dünya Bankası Grubu Yoksulluk ve Eşitlik Bölümü Direktörü Ana Revenga konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı: “Aşırı yoksulluk içindeki çocukların sayısı, özellikle yaşamın ilk yıllarına yapılacak yatırımlara duyulan büyük ihtiyaca işaret etmektedir. Kastettiğimiz, hamile kadınlar için doğum öncesi bakım, erken dönem çocuk gelişimi programları, kaliteli eğitim, temiz su, gelişkin sanitasyon ve herkesi kapsayan sağlık hizmetleri gibi hizmetlerdir. Bu hizmetlerde iyileşmeler gerçekleştirilmesi ve bugünkü çocukların zamanı geldiğinde kaliteli iş fırsatlarından yararlanmalarının sağlanması günümüzde bu kadar yaygın olan kuşaklar arası yoksulluk döngüsünün kırılmasının tek yoludur.”
 
Çocuk yoksulluğu ile ilgili küresel tahminler, gelişmekte olan ülkelerin toplam nüfusunun yüzde 83’ünü temsil eden 89 ülkeye ait verileri temel almaktadır.
 
Sahra Güneyi Afrika hem aşırı yoksulluk içindeki çocuk oranlarının yüksekliği (yüzde 50’nin biraz altında) hem de dünyadaki en yoksul çocuklar içindeki payı (yüzde 50’nin biraz üzerinde) açısından en önde gelmektedir.  En yüksek ikinci pay ise Güney Asya’ya aittir (yüzde 36). Esasen aşırı yoksul durumdaki çocukların yüzde 30 kadarı tek başına Hindistan’dadır. Aşırı yoksulluk içindeki her beş çocuktan dördü kırsal kesimde yaşamaktadır.
 
Rapor bu söylenenlere ek olarak daha yüksek gelir eşiklerine çıkıldığında da yoksulluğun çocukları orantısız bir biçimde daha da fazla etkilediğini ortaya koymaktadır. Örneğin, yetişkinlerin yüzde 27’si günde kişi başına 3,10 dolardan az kazanan ailelerde yaşarken, çocukların yüzde 45’i bu konumdadır.
 
UNICEF ve Dünya Bankası Grubu hükümetlere aşağıdaki konularda çağrıdan bulunmaktadır:

  • Çocuk yoksulluğunun ulusal ve bölgesel düzeylerde rutin olarak ölçülmesi ve aşırı yoksulluğa 2030 yılına kadar son verilmesine yönelik çabaların bir parçası olarak, yoksullukla mücadele ulusal planlarında çocuklara odaklanılması.
  • Çocukları yoksulluğun etkilerinden koruyacak beslenme, sağlık, eğitim ve diğer hizmetlere ulaşılmasında yoksul ailelere doğrudan yardımcı olan nakit transferi programları da dâhil olmak üzere, çocuklara duyarlı sosyal koruma sistemlerinin güçlendirilmesi ve çocukların yoksulluk döngüsünü kendi yaşamlarında kırma fırsatlarının artırılması. 
  • En yoksul konumdaki çocuklara yarar sağlayan, ayrıca kuraklık, salgın hastalık ya da ekonomik istikrarsızlık gibi olumsuzluklar sonucunda insanların yoksulluğa düşmelerine neden olan koşulların oluşmasını engelleyen, eğitim, sağlık, temiz su, sanitasyon ve altyapı gibi alanlardaki yatırımlara öncelik tanınması.   
  • Politika kararlarının, ekonomik büyümenin en yoksul durumdaki çocuklara yarar sağlayacak sonuçlar verecek şekilde alınması. 

UNICEF ve Dünya Bankası Grubu yoksulluk döngülerinin kırılması ve erken çocukluk dönemi koşullarının iyileştirilmesi için çeşitli ortaklarla birlikte çalışmalar gerçekleştirmektedir. Bu çalışmalar arasında nakit transferleri ile birlikte beslenme, sağlık ve eğitim alanlarındaki girişimler de yer almaktadır.
 
###
 
UNICEF hakkında
UNICEF her çalışmasında çocukların haklarını ve iyiliğini gözetmektedir. Ortaklarımızla birlikte 190’dan fazla ülkede ve bölgede yürüttüğümüz çalışmalarda bu taahhüdü pratik işlere dönüştürüyoruz. Özel çabalarımız, nerede olurlarsa olsunlar tüm çocukların yararını gözeterek en güç durumdaki ve dışlanmış çocuklara ulaşmaya yoğunlaştırıyoruz. UNICEF ve çocuklara yönelik çalışmaları hakkında daha fazla bilgi için: www.unicef.org. BiziTwitter ve Facebook’tan takip edin.
 
Dünya Bankası Grubu hakkında
Aşırı yoksulluğa 2030 yılına kadar son verilmesi ve refahın her ülkede daha adil paylaşılması için birlikte çalışırken, Dünya Bankası Grubu dünyadaki gelişmekte olan ülkelere finansman ve teknik yardımlar sağlanması açısından son derece önemli bir kaynak durumundadır. Grup bugün eğitim ve HIV/AIDS’e karşı mücadelede dünyadaki en büyük dış finansman kaynağı; biyolojik çeşitlilik, su ve sanitasyon projelerinde de en büyük uluslararası finansman kaynağı durumundadır. Grup 189 üye ülkeyle birlikte dünyadaki en dayatıcı kalkınma sorunlarını göğüslemek üzere çalışmalar gerçekleştirmektedir. Dünya Bankası Grubuhakkında daha fazla bilgi için:www.worldbank.org. Bizi Twitterve Facebook’tan takip edin.

Daha fazla bilgi için:
UNICEF: Rose Foley, UNICEF New York, +1 (917) 215-4860, [email protected]
Sema Hosta, UNICEF Türkiye, + 90 312 454 1010, [email protected]
Dünya Bankası Grubu: Maura K. Leary, +1 (202) 473-1342, [email protected]

Fotoğraf: © UNICEF/UNI86236/Ramoneda