Dezavantajlı Çocuklar İçin Sosyal Koruma

UNICEF | her çocuk için

UNICEF, nesiller arası dezavantaj döngüsünü kırmak, her çocuğun yoksulluk, şiddet ve sömürüden korunmasını sağlamak, sonuçta çocukların ve ailelerin hayatlarını dönüştürmek için var gücüyle çalışmaya devam ediyor.

Daha bütünleşik sosyal koruma hizmetleri!

UNICEF Türkiye ortaklarıyla birlikte, en zor durumdaki çocukların ve ailelerinin, entegre ve daha kapsamlı sosyal politikalar ve çocuk koruma hizmetlerinden faydalanmalarını sağlamak amacıyla çalışmalar yürütüyor.

Böylece;

Ebeveyn bakımı olmayan çocuklara yönelik korumanın iyileştirilmesini; 

  • Risk altındaki çocuklar için tespit, sevk ve raporlama mekanizmalarının güçlendirilmesini,
  • Sosyal koruma ve sosyal hizmetler çalışanlarının kapasitesinin artırılmasını, 
  • İhtiyacı olan çocuklar ve aileleri için psikososyal desteğin genişletilmesini,
  • Sosyal yardımların ve sosyal koruma hizmetlerindeki tüm elementlerin çocuklara karşı daha duyarlı olmasının sağlanmasını,
  • Kanunla bir şekilde ilişki halindeki çocuklar için sistemlerin güçlendirilmesini destekliyor.

Türkiye’deki çocukların, dezavantajlılık döngüsünü kırabilmeleri için size ihtiyaçları var.