Eğitim

UNICEF | her çocuk için

"Eğitim her çocuğun hakkıdır. Kız ve erkek çocuklar için fırsat eşitliği temelinde ücretsiz ve herkese açık olmalıdır.”

- Madde 28, Çocuk Haklarına Dair Sözleşme, 1989

Bugün dünyada (Haziran 2017 itibarıyla)

► İlköğretim çağındaki (genellikle 6-11 yaşları arasındaki) 61 milyon çocuk okula gitmiyor

► Ortaokul çağındaki (genellikle 12-15 yaş arası) 60 milyon ergen okula gitmiyor

► Okula gitmeyen çocukların yüzde 53'ü kız çocuklar

► Okula gidemeyen çocukların 1/4'ü krizden etkilenen ülkeler yaşıyor

► Okulda olmayan ilköğretim çağındaki çocukların yüzde 20'si ilkokulu bitirmeden önce okuldan ayrıldı, yüzde 41'i muhtemelen hiç okula gitmeyecek ve yüzde 39'unun asıl yaşı geçtikten sonra okula devam etmesi bekleniyor.

 

Yoksulluk, çatışmalar, doğal afetler ve cinsiyete bağlı ayrımcılık eğitime katılımın önündeki önemli engeller...

Başta kızlar olmak üzere çocuklar yoksulluk ve/veya dışarıda çalışma, tutucu toplumsal kurallar, kırsal ya da ulaşımın zor olduğu bölgelerde yaşıyor olmak, etnik ya da dil temelli azınlıklardan olmak gibi nedenlerle okullarını terk ediyorlar veya okula düzenli devam edemiyorlar. Engeli olan çocuklar eğitimden mahrum kalarak kendilerini yaşam boyu yoksulluk ve hayatın zorluklarından kurtarmak için ihtiyaç duyacakları becerileri edinemiyor.

Her kız ve erkek çocuğun eğitime fırsat eşitliği temelinde özgürce erişmesi UNICEF’in küresel önceliklerindendir. UNICEF olarak inanıyoruz ki, eğitim hizmetleri, çocukların şiddet ve istismardan korundukları, katılım haklarına saygı gösterilen sağlıklı ve güvenli ortamlarda ayrımcılık yapılmadan verilmelidir.

Fotoğraf © UNICEF/Turkey2014/Feyzioglu► Dünyada savaş, çatışma ya da doğal afet bölgelerinde olan çocukların ve eğitime erişimde cinsiyet eşitliğinin yanı sıra dezavantajlı çocukların eğitimine odaklanıyoruz.

► Türkiye’de 2016-2020 ülke programı kapsamında kız ve erkek çocukların eğitim için fırsat eşitliği, engeli olan çocuklar, yoksulluk nedeniyle çalışmak zorunda kalan çocuk işçiler ya da Suriyeli çocuklar gibi dezavantajlı gruplara dahil olan çocukların eğitime erişimi için çalışmalar yürütüyoruz. Fotoğraf © UNICEF/Turkey2014/Feyzioglu

Okul öncesi eğitimden ilköğretim ve ötesine, eğitime bütünsel yaklaşıyoruz. Eğitimcileri eğitiyor, ebeveynler, gruplar ve hükümetlerle birlikte eğitim sisteminin bir topluluktaki tüm çocukları kapsayacak şekilde geliştirilmesi için çalışıyoruz.

Çocukların eğitim hakkında fırsat eşitliğine kavuşmasına destek olmak için şimdi aylık düzenli bağış yapmaya başlayın.

 

 

 

 

Fotoğraf, kapak © UNICEF/UNI71608/Shankar

Fotoğraf, bu sayfada © UNICEF/UNI61081/Zaidi