Tarımda Çocuk İşçiliği

..

393.000 çocuk okul yerine tarlaya gidiyor! Her 60 TL bağışınızla bir çocuğumuzun okula dönmesi için yaptığımız çalışmalara katkıda bulunabilirsiniz.

Ülkemizde hasat zamanında, milyonu aşkın tarım işçisi bir ilden diğerine göç ediyor; çadırlarda yaşıyor. Bu yolculukta binlerce de çocuk var.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun 2012 raporuna göre Türkiye’de 6-18 yaş arasında ekonomik faaliyette bulunan 893.000 çocuğun %44’ü mevsimlik tarım işinde çalışıyor. Bu 393.000 çocuğun yarısı okula gitmeyip haftada 40 saatten fazla çalışıyor. Eğitim, sağlık, ekonomik sömürüden korunma, uygun standartta yaşama ve oyun oynama hakları ihlal ediliyor. BU YÜK ÇOCUKLARA BÜYÜK!

UNICEF hemen hemen bütün dünyada görülen değişik türlerdeki “çocuk işçiliği” konusunda deneyimli... Türkiye’de başta tarım olmak üzere çocuk işçiliğinin önüne geçmek için bütünsel bir yaklaşımla durmadan çalışıyoruz:

  • Ailelerin ve kamu görevlilerinin çocuk işçiliği konusunda bilinçlendirilmesini sağlıyoruz.
  • Tarlalarda çocukların eğitsel, psiko-sosyal destek alabileceği, oyun oynayabileceği Çocuk Dostu Alanlar yaratıyoruz.
  • Eğitimden geri kalmış çocuklara etüdler ve ders desteği ile eğitimlerin telafi edilmesini sağlıyoruz.
  • Tarlada doğup nüfus kaydı yapılamayan çocukların kaydının yapılmasını, böylece sağlık hizmetlerinden faydalanmalarını sağlıyoruz.
  • Çocuk işçiliğine meydan veren özel sektörü bilinçlendiriyoruz. Tarımla ilgili şirketlerin çalışma ilkelerini gözden geçirerek çocuk işçiliğinden arınmış üretime geçmelerini teşvik ediyoruz.
  • Politika yapıcı faaliyetler ile ailelere verilen sosyal yardım, koruma ve destek programlarının çocuk işçiliğine ihtiyaç duyulmayacak düzeyde geliştirilmesi için çalışıyoruz.

 

UNICEF İyi Niyet Elçisi, Ayşe Kulin’in mesajı:

“Her çocuğun en doğal hakkı, çocukluğunu sevgi görerek, oynayarak yaşamak değil midir? Elbette öyledir.

UNICEF, bu cefakâr çocukların mağduriyetini azaltmak, onlara oyun alanları açmak, aşılarını, temiz sularını, gıdalarını sağlamak, düzgün eğitim vermek için projeler üretiyor. Bu projelerin hayata geçmesi için desteğinize ihtiyacımız var.”

Haydi, şimdi bize destek olun!

60 TL tutarında tek seferlik bağışınızla bir çocuğumuzun okula dönmesi için yaptığımız çalışmalara katkıda bulunabilirsiniz.

Ayda 30 TL tutarında 1 yıllık düzenli bağışınızla, 6 çocuğun okula dönmesi için yaptığımız çalışmalara yardım edecek. Şimdi bağış yapın.

 

HAREKETE GEÇ, İMZANLA DESTEK OL!

UNICEF eğitim desteği, psikososyal destek, farkındalık çalışmaları ve politika yapıcı faaliyetler yürüterek bu sorunun uzun vadeli çözümü için çalışıyor. Çocuklarımızın okula dönmesi için imzanla bize katılabilir, çocuk işçiliğine karşı çabamızı destekleyebilirsin.