Sağlık

UNICEF | her çocuk için

Sağlıklı bir çocuk, geleceğin sağlıklı yetişkini demektir. 

Çocukların daha sağlıklı olması yoksulluğa karşı mücadelede en önemli sorumluluklardan biridir. Sağlıklı çocuklar, sağlıklı yetişkinlere dönüşür: kendileri, içinde bulundukları toplum ve ülkeleri için daha iyi yaşamlar sağlayabilecek yetişkinlere...

Dünya çocuklarının sağlıklı olması UNICEF’in en temel hedefidir. Kuruluşumuzdan beri bir çok alanda dikkate değer gelişme sağladık: aşılama ile bağışıklık kazandırma, ishal, zatürree ve sıtmaya karşı toplum temelli tedaviler, yenidoğan ve hamile kadınlar için daha iyi bakım, acil durumlarda çocuk sağlığı, kadın ve çocukların ihtiyaçlarının daha iyi karşılandığı daha kapsamlı sağlık hizmetlerinin yapılandırılması bunlardan bazıları.

UNICEF’in 150'den fazla ülkede, sağlık alanında yaygın varlığı, hükümetler ve sivil toplum kuruluşlarıyla ülkeler ve topluluklar düzeyinde güçlü işbirlikleri bulunuyor. Bugün tüm dünyadaki beş yaşından küçük çocukların neredeyse yarısının aşılanmasını UNICEF sağlıyor. Her gün en riskli durumda olan kadın ve çocuklar için çalışıyor, ne yapmamız gerektiğini iyi biliyoruz.

‘Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’, ‘Anne, Yenidoğan, Çocuk ve Ergen Sağlığı Küresel Stratejisi’, ‘Çocuk Haklarına Dair Sözleşme’ ve ‘Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Uluslararası Sözleşmesi’ kapsamında, UNICEF önlenebilir hastalıklardan hiç bir çocuğun ölmediği ve tüm çocukların sağlık ve refah açısından tam potansiyeline ulaştığı bir dünya hayal ediyor.

2016-2020 döneminde, UNICEF Sağlık Stratejisinin 2 önemli hedefi bulunuyor:

1.    Önlenebilir anne, yenidoğan ve çocuk ölümlerini sonlandırmak

2.    Her çocuğun sağlığı ve gelişimini desteklemek

Düzenli bağışınız, sağlık alanında dünya çapındaki çalışmalarımıza destek oluyor!

 

 

 

Fotoğraf © UNICEF/UNI161630/Ferguson