Depremden etkilenen çocuklar için

UNICEF | her çocuk için

UNICEF'in Türkiye'deki insani yardım çalışması: binlerce çocuğun hayatı risk altında

6 Şubat’ta gerçekleşen depremlerin ardından çocuklar evlerini kaybetmiş durumda, bazılarının ailelerinden kayıplar var. 2,3 milyondan fazla kişi, 1,6 kişi çadırlarda vb olmak üzere geçici yerleşim yerlerinde yaşamaktadır. Barınma, su-sanitasyon-hijyen, ruh sağlığı ve psikososyal destek dahil sağlık hizmetleri, koruma ve öğrenimin sürekliliği öncelikli ihtiyaçlar olmaya devam etmektedir. 4 milyon çocuğun eğitimi kesintiye uğradı.

UNICEF ne yapıyor (21.03.2023 itibarıyla güncellenmiştir. (16 Mart tarihli Türkiye'de insani yardım raporu için tıklayın.)

UNICEF’in Gaziantep’te bölge ofisi bulunuyor. UNICEF, bölgede halihazırda geniş bir program yürüttüğü için güçlü ortaklıklara sahip ve küresel olarak acil insani yardım konusunda deneyimli. UNICEF, 1999 Marmara ve 2011 Van depremlerinde de insani yardım çalışmalarını desteklemiştir. Etkilenen nüfusların ihtiyaçlarına hızlı bir şekilde yanıt vermek için hem merkezi hem de belediye düzeyinde yetkililerle ve ortaklarla çalışma deneyimine sahibiz. Türkiye'de UNICEF, depremin ilk gününden bu yana ilgili kamu ve sivil toplum ortaklarıyla ile koordinasyon halinde durmaksızın çalışıyor. UNICEF, felaketler öncesinde bölgedeydi, şimdi acil insani yardım için çalışıyor, sonrasında da bölgedeki en dezavantajlı çocukların haklarına ulaşması için çalışmaya devam edecek. UNICEF, 1,5 milyonu çocuk olmak üzere 3 milyon ihtiyaç sahibi kişiye 3 ay içinde ulaşmayı hedefliyor.

Çocuk Koruma ve Psikososyal Destek:

 • UNICEF 6-9 Şubat arasında öncelikli olarak hasar gören çocuk yuvalarındaki çocukların güvenli bölgelere tahliye edilmesini sağladı; Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı (ASHB) ve diğer ortaklar, devlet bakımındaki çocukların güvenli alanlara taşınmasına ve tahliye edilen çocuklar için sosyal hizmet uzmanları ve gerekli tüm malzemelerin sağlanmasına devam ediyor. ASHB, ALO 183 yardım hattına ek olarak deprem bölgesindeki Refakatsiz ve Ailesinden Ayrı Düşmüş Çocuklar için etkilenen illerin her birinde 10 yeni yardım hattı duyurdu. UNICEF, ASHB ile birlikte Refakatsiz ve Ailesinden Ayrı Düşmüş Çocukların tespit edilmesini destekliyor ve gerekli takip için onları yönlendiriyor. 1.915 refakatsiz çocuk tespit edilmiştir, 1.714’ü ailesine kavuşmuştur.
 • UNICEF, ilgili devlet kurumları, STK'lar ve diğer ortaklarla işbirliği içinde çocuklara hizmet noktalarında, çadırlarda, kamplarda, okullarda veya barındıkları yerlerde psikososyal destek sağlıyor. 
 • Yıllar boyunca UNICEF tarafından eğitilen 4.500 sosyal hizmet uzmanına ek olarak 15 Mart itibarıyla UNICEF, şu anda sahaya konuşlandırılmış durumda devlet ve STK personelinden 2.886 sosyal hizmet uzmanına PSS konusunda eğitim vermiştir.
 • BERABER merkezleri de dahil olmak üzere toplam 34 çocuk, ergen ve aile destek alanı kuruldu. Merkezlerin, ASHB ve STK ortakları aracılığıyla 88.400'den fazla çocuğu kapsaması öngörülüyor.
 • UNICEF'in uygulayıcı ortakları aracılığıyla 108.053 çocuk ve bakıcı ruh sağlığı ve psikososyal destek aldı, 18.248 kişi çocuk ve aile dostu merkezlerden koruma hizmetlerine erişti. (Merkezlerde yürütülen faaliyetler: oyun ve eğlence faaliyetleri, bireysel danışmanlık, vaka yönetimi, koruma değerlendirmeleri, toplumsal cinsiyete dayalı şiddeti önleme faaliyetleri kapsamında bilinçlendirme ve fiziksel sınırların korunması konusunda farkındalık yaratmaya yönelik oturumlar)
 • UNICEF, etkilenen çocukların ve ailelerin haklarına, adalete ve yasal desteğe erişmelerini desteklemek için yasal güçlendirme programı başlatmıştır.

Su-Sanitasyon-Hijyen (WASH)

 • 16 Mart itibarıyla, UNICEF, 208.451'i çocuk olmak üzere 373.920 kişiye kritik hijyen malzemeleri ulaştırmıştır.
 • 16 Mart itibariyla, UNICEF’in liderlik ettiği su-sanitasyon-hijyen ortakları 515.162 kişiye ulaştı. (293.580 litre içme suyu sağlanması, 821.045 litre suyun sanite edilmesi, 305.170 haneye hijyen kiti sağlanması ve 971 tuvalet (etkilenen tüm illerde) ve 1.288 duş tesisi (Adıyaman, Hatay ve Kahramanmaraş illerinde) kurulması. UNICEF, yeni barınma alanlarına da üniteler sağlanması konusunda AFAD ile koordinasyon sağlamaktadır.
 • UNICEF tarafından temin edilen tuvaletli ve duşlu 23 konteyner ünitesi montajların yapılması için teslim edildi. 4.600 kişinin ihtiyacını karşılayacak; 29 adet tuvalet ve duş konteyner ünitesi daha yolda, yaklaşık 5.800 kişinin ihtiyacını karşılayacak.
 • UNICEF, Gaziantep ve Hatay belediyelerinin su tedarik işletmeleri (GASKİ ve HATSU) aracılığıyla, küçük çaplı onarımlar ve su ve kanalizasyon şebekelerinin çalışır hale getirilmesi, bu alanlarda su ve sanitasyona erişimin iyileştirilmesi için kritik kaynaklar sağlamak üzere işbirliği yapmaktadır. Ayrıca UNICEF Sağlık Bakanlığı'na 120.000 adet su arıtma tableti ve kalsiyum hipoklorit sağlamaktadır.

Sağlık ve Beslenme:

 • UNICEF, ülkedeki stoklarından Sağlık Bakanlığı'na üç ay boyunca yaklaşık 80.000 kişiyi kapsayacak ilaç ve tıbbi cihazları içeren 8 Acil Durum Sağlık Kiti, 120.000 su arıtma tableti ve kalsiyum hipoklorit sağlıyor.
 • UNICEF Sağlık Bakanlığı'nın talebi üzerine Mayıs başına kadar kademeli olarak teslim edilmek üzere 100.000 doz tetanoz-difteri aşısı (10 dozluk şişeler), 50.000 Kuduz aşısı, 400.000 doz Kızamık Kabakulak Kızamıkçık aşısı tedarik ediyor.
 • UNICEF, geçici barınma merkezlerinde sağlık ve beslenmeye yönelik müdahaleyi desteklemek için Sağlık Bakanlığı ve diğer ortaklarla koordinasyon içindedir.

Eğitim:

 • UNICEF, Milli Eğitim Bakanlığı'na, etkilenen illerde geçici eğitim merkezi ve okul olarak kullanılmak üzere 87 çadır sağlamıştır. Altı ilde (Diyarbakır, Şanlıurfa, Kilis, Adana, Gaziantep, Osmaniye) okullar yeniden açıldı.
 • Günde yaklaşık 6.921 öğrenci, UNICEF'in desteğiyle Milli Eğitim Bakanlığı tarafından verilen telafi dersleri almaktadır.
 • Ankara Gaziantep, Kilis, Şanlıurfa ve Yüreğir belediyeleri ile ortaklaşa 1.621 çocuğa erken çocukluk eğitimi ve akademik destek verildi.
 • UNICEF, Gaziantep, Kilis ve Şanlıurfa'daki geçici barınma merkezlerinde 10.000 çocuk ve ergeni hedef alan eğitim destek hizmetlerini artırmaktadır.
 • UNICEF, 290.545 çocuğu kapsayacak 1.179 okulun onarım/rehabilite edilmesi için Milli Eğitim Bakanlığı'na doğrudan nakit desteği sağlamaktadır. Yaklaşık 40.000 öğrenci için geçici öğrenme alanı olarak kullanılacak 500 çadır için MEB'e destek olmak üzere nakit transferi sağlanmaktadır. Ayrıca, 33 adet konteyner derslik ile MEB'e ek destek sağlanacaktır.
 • UNICEF tarafından 100.000 adet kırtasiye seti temin edilmektedir. Hükümet tarafından çocuklar için talep edilen 300.000 bireysel kırtasiye setinin yaklaşık %60'ı UNICEF'in desteğiyle karşılanacaktır.

Sosyal Koruma ve ek malzemeler:

 • UNICEF ve ASHB, depremden etkilenen çocukları olan 500.000 hane için bir nakit transferi programı planlaması içindedir.
 • UNICEF, yaklaşık 100.000 ek battaniyenin sevk ve dağıtımını sağlamak için ortaklarıyla koordinasyon halindedir. Ayrıca selden etkilenen Şanlıurfa’ya da battaniye ve ısıtıcı gönderiliyor.
 • UNICEF, yaklaşık 10.000 çocuk için ek çocuk/bebek giysileri ve diğer gıda dışı acil durum malzemeleri tedarik etmektedir. Sahadaki dağıtımları hızlandırmak için Hatay'da çalışmalar devam etmektedir.

Ergen ve genç katılımıyla koordinasyon:

 • Gençlik ve Spor Bakanlığı öncülüğünde ve UNICEF tarafından eğitilen yaklaşık 5.000 genç gönüllü, Geçici Barınma Merkezlerinde 160.000'den fazla kişiye ön saflarda destek sağlıyor.
 • MEB ile ortaklaşa, PSS ve rehberlik dahil olmak üzere özel olarak tasarlanmış toplam 32 kitap geliştirilmekte ve YKS geçiş sınavına hazırlanan depremzedelere özel olarak odaklanılarak liseye devam eden ergenlere dağıtılacaktır.

17 Mart itibarıyla, UNICEF'in 1,5 milyonu çocuk olmak üzere 3 milyon kişiye ulaşmak için 196 milyon ABD Doları tutarındaki fon ihtiyacının 44,3 milyon ABD Doları sağlanabilmiştir.

heartÇocuklar için orada olmaya hep devam edeceğiz. Lütfen bu felaketten etkilenen çocuklara acil insani yardım ulaştırmak için bize destek ol.