Çocuk Dostu Şehirler

UNICEF | her çocuk için

Türkiye hızla kentleşirken çocukların hakları göz ardı ediliyor. Çocuklar adına hızlı kentleşmenin etkileriyle mücadele etmemize destek olun.

Çocuk Dostu Şehirler programımız ile şehir içinde yaşam alanı bulmakta güçlük çeken çocuklarımız için belediyelerle birlikte ihtiyaç analizleri yapılıyor, eylem planları oluşturuluyor ve ihtiyaçlar karşılanıyor.

 • Pilot çalışması Ikea-UNICEF işbirliği ile gerçekleştirilen programda Mart 2016 itibarıyla 10 belediye ile çalışmalar tamamlandı.
 • 200 genç şehirdeki çocuk hakları konusunda eğitildi, eğitilen bu gençler 10 ilde 9.000 ebeveyn ve çocukla ihtiyaçları konusunda birebir görüşmelerle anket yaptılar. Anket sonucu belediyelerle bir çalıştay yapılarak tartışıldı ve eylem planları oluşturuldu.
 • Çocukların en çok söyledikleri, ihtiyaçlarının göz ardı edilmesiydi. Bunun için 9 ilde çocuk meclisi kuruldu.
 • 7 ildeki ikinci önemli geri bildirim, ailelerin çocuk gelişimi konusundaki bilinçsizliğiydi. Bu 7 belediyeye ebeveyinlik eğitimi verildi. Böylelikle bu belediyeler kendi toplum merkezlerinde ebeveynlik eğitimi başlattılar.
 • Belediyelere çocuk dostu bütçeleme eğitimi verildi.
 • 5 belediyede engelli dostu çocuk parkı yapıldı.
 • 2 belediyede çocuk kulübü yapıldı, 2 belediyede çocuk kütüphanesi yapıldı.
 • Lüleburgaz’da trafiğe kapalı, çocukların koşup top oynayacağı bir çocuk sokağı yapıldı.

 

Önümüzdeki iki sene içinde hedefimiz Çocuk Dostu Şehirler programı ile 170 belediyeye ulaşmak. Bu program büyütülürken;

 • Belediyelere çocuk dostu şehir kavramını, çocuk dostu bütçelemenin nasıl yapılacağını anlatan eğitimler sunuyoruz.
 • Gönüllü gençlere eğitimler vererek yerel ihtiyaç anketleri ve analizler yapmalarını sağlıyoruz.
 • Çocuk Dostu Şehirler konusunda belediyelerin bilgi paylaşımı yapabilmesi için online bir platform tasarlıyoruz.
 • Türkiye’nin daha az gelişmiş bölgelerinde başlatılmak üzere çocukların oyun oynayıp kendilerini geliştirebilecekleri gezici atölyeler, kurslar, oyun alanları yapıyoruz.

Daha fazla bilgi için: https://childfriendlycities.org

Çocuk Dostu Şehirler; çocuk haklarının saygı gördüğü ve bu hakların belediye politikalarına, süreçlerine, programlarına ve bütçelerine yansıdığı yerlerdir. Çocuklar adına hızlı kentleşmenin etkileriyle mücadele etmemize destek olun.

 

Fotoğraf © UNICEF/Gilbertson